Wild Legends

#PJ88QL8R

49 590

40 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 590
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader esou
Phạm vi chiến tích 1 412 – 5 813
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 615
Elder 11
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
hamdouch2
#2C8GLG9U0
13 5 813
2019-09-22 17:08:53
884
550
2
1
Co-leader
oussema
#82RCYGQLY
13 5 611
2019-09-22 17:47:36
850
550
3 Co-leader
sy96
#UPLPJGYJ
12 5 549
2019-09-22 14:01:24
423
425
4
2
Co-leader
HicH TKd
#2R8GC909G
12 5 411
2019-09-22 17:46:33
279
560
5
1
Co-leader
artichaud
#9LVP9YRU2
12 5 410
2019-09-22 12:56:19
516
480
6
1
Co-leader
BazBaz
#80000JQ
12 5 395
2019-09-21 12:33:58
720
320
7
1
Leader
esou
#2U9LG9YJJ
12 5 330
2019-09-22 17:51:55
1090
560
8
1
Co-leader
Sahloub
#8G80PJJGL
11 5 326
2019-09-22 17:25:37
417
440
9 Elder
Mohamed
#L89UQJGQ
12 5 301
2019-09-22 02:56:05
423
200
10 adnen
#2JG280JGR
11 5 268
2019-09-22 14:05:40
382
360
11
1
Co-leader
ilyes
#PPJR28JJY
10 5 219
2019-09-22 14:57:23
597
520
12
1
Elder
aziz
#2RU8C9LLY
12 5 208
2019-09-22 09:57:21
230
240
13
2
Co-leader
nidhal
#P8V2G0RJV
10 5 187
2019-09-22 13:49:53
34
350
14 Co-leader
Darkpwnd
#P29RV2UYC
11 5 166
2019-09-22 08:04:27
93
200
15
2
frosti
#P9YYR0YL
11 5 136
2019-09-22 14:05:37
18
40
16 HAMZAOUI
#8CGLPJY8P
11 5 125
2019-09-21 14:39:29
119
200
17
2
Co-leader
hamido
#9L2G0R2UJ
11 5 076
2019-09-22 18:15:57
611
710
18
7
Co-leader
Ragouba
#PQC229J8Y
10 5 029
2019-09-22 17:15:32
236
400
19
1
Co-leader
clubiste
#9U0QL00JV
10 5 024
2019-09-21 18:47:38
140
240
20
1
Co-leader
rouchka
#80RQQV29Q
12 4 988
2019-09-20 21:08:32
56
120
21
1
Elder
jamoussi
#2QUY0J9UJ
11 4 975
2019-09-21 13:32:19
94
0
22
1
chelly
#9QJUP0G9L
10 4 926
2019-09-22 18:12:37
313
440
23
1
Elder
abid
#P2UUC9VYJ
10 4 823
2019-09-19 17:21:53
0
0
24
1
Co-leader
supercil
#980QC2Q8V
10 4 816
2019-09-22 14:56:44
8
200
25
1
Elder
wess
#8VG0J9QGJ
11 4 797
2019-09-21 16:07:29
36
0
26 Co-leader
sfax
#8PPR8LUUC
10 4 747
2019-09-20 20:26:22
40
40
27
1
Elder
wael
#PJ929UQL2
10 4 728
2019-09-22 12:34:12
188
40
28
1
Co-leader
moktar97
#2YQJLG2J
12 4 705
2019-09-18 19:57:15
0
0
29 Elder
amir
#90YRQ9VGY
10 4 643
2019-09-21 23:51:28
0
0
30 Co-leader
ok
#P8R00GYY2
11 4 479
2019-09-22 12:32:25
40
0
31 Elder
심쿵해
#2PVGU9QJL
11 4 442
2019-09-21 16:31:59
0
0
32 RSCPRS
#8V2RP89C0
10 4 401
2019-09-22 15:39:38
0
320
33 Hadjkacem
#9PQG82GGQ
12 4 310
2019-09-21 23:12:06
239
220
34 Elder
joker0013
#QG8222LC
11 4 263
2019-09-22 18:24:13
236
130
35 Denial
#9RRL80Q
11 4 176
2019-09-03 08:01:44
0
0
36 Co-leader
LAMM
#8JYPL0LQC
9 4 158
2019-09-22 10:51:01
183
280
37 Co-leader
بالي باك
#PQ2098PCL
10 4 001
2019-08-30 15:21:39
0
0
38 Co-leader
fouzi
#PRLULUUGQ
9 4 001
2019-08-23 19:00:44
0
0
39 Đấu trường 12 Elder
tayeb papparoti
#YQUQC0UUG
8 3 730
2019-09-22 18:06:28
120
360
40 Đấu trường 5 Elder
hichem
#PVUV98Q8G
6 1 412
2019-09-21 19:47:02
0
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord