the gamars gt

#PJ2GC2JQ

42 902

40 / 50

#CLAN ACTIVO.#DONADOR.#COMPETITIVO.🔰APORTUNIDADES DE HACER GUERRA 3 💦📏⚔A POR EL TOP GT ♨️🌌🌅🌄

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 42 902
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader gonzalo t
Phạm vi chiến tích 1 163 – 4 933
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 708
Elder 12
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Shurik20 01
#882R08YU8
12 4 933
2019-10-15 12:56:54
50
50
2
2
Leader
gonzalo t
#8QG0RUPYC
13 4 910
2019-10-16 02:58:01
0
74
3 Co-leader
JoKi..5
#8JGR90RP2
11 4 907
2019-10-15 17:21:44
94
95
4
2
Co-leader
dark knight
#8J2VRL9LC
11 4 864
2019-10-16 02:23:53
41
40
5 Co-leader
master neffy
#8CYG0RQQC
12 4 779
2019-10-16 03:13:42
8
38
6 Elder
elisa
#2YRULQRC0
11 4 761
2019-10-15 17:12:45
74
0
7 NR=DOME
#9G9GPYQ82
10 4 706
2019-10-16 02:13:26
58
97
8 Co-leader
MiNi..5
#9PQLJUY2J
10 4 706
2019-10-15 17:39:09
52
40
9
1
Co-leader
Josué Melgar
#9CVYQLP8G
10 4 688
2019-10-15 17:32:12
57
65
10
1
Elder
Baby Wizard
#92QR0LQLY
11 4 653
2019-10-08 03:51:08
0
0
11 Elder
Goroshek
#8P82QRPV
11 4 582
2019-10-14 18:13:11
16
0
12 Elder
KEZZER
#8RUP9Q9C8
10 4 565
2019-10-15 13:58:49
0
40
13
3
Elder
"jonathan"
#8CGUYQGCP
11 4 410
2019-10-16 07:49:36
92
27
14
1
carlos(:
#2QLULGRRR
10 4 352
2019-10-13 17:51:18
0
10
15
1
edinsito
#9Y8UQQV9G
11 4 327
2019-09-14 23:43:10
0
0
16
1
Elder
Link Player
#9Y2QPYYC8
11 4 308
2019-09-29 19:45:29
0
0
17 антин
#98RVUCY0C
10 4 194
2019-10-16 06:44:37
142
70
18 pikka
#2GPLCQP2R
11 4 134
2019-09-07 01:07:35
0
0
19
4
Co-leader
Edgar
#8UURCU000
10 4 106
2019-10-16 04:29:46
8
16
20
1
Co-leader
calderon
#99UVJ9Q8U
10 4 087
2019-09-14 23:28:10
0
0
21
1
jfjdjejdjdjsjd
#QPG2Q99C
12 4 086
2019-09-23 17:53:24
0
0
22
1
Co-leader
selfy.7aguila
#PPRJYLYUQ
10 4 048
2019-09-23 22:31:22
0
0
23
1
Elder
DYDYLOON
#299RCCRQV
12 4 045
2019-08-07 18:00:49
0
0
24 Co-leader
THE KING CLASH⚽
#8J9QJ2CJ2
10 4 006
2019-08-11 19:55:11
0
0
25 Elder
tornes
#P9P8U9J9C
9 4 002
2019-06-29 04:04:10
0
0
26 Elder
~~WARD~~
#P2CUQJPC2
10 4 002
2019-06-16 02:05:16
0
0
27 Co-leader
dime el danny✌
#RUUJ28YJ
11 4 002
2019-07-20 01:27:26
0
0
28 Frostmourn
#C2RPGYVG
10 4 002
2019-08-09 17:48:53
0
0
29 Elder
israel
#28RL2V2L8
11 4 001
2019-04-29 21:45:51
0
0
30 Co-leader
難難Rene Perez難難
#P0ULL0U9C
9 4 001
2019-05-30 16:26:51
0
0
31 Co-leader
❤Marielos❤
#29JCQGVYC
12 4 001
2019-05-15 15:07:11
0
0
32 Josue
#98LVL0QJY
10 4 001
2019-05-23 12:09:54
0
0
33 Co-leader
obed.h
#8CUC28RJU
10 4 000
2019-04-20 02:02:13
0
0
34 Co-leader
ssjblue
#8YV90YG2Y
10 4 000
2019-10-16 04:43:46
0
24
35 Đấu trường 12 Elder
Diamante Azul
#88CPGJP88
10 3 820
2019-10-14 14:53:50
0
0
36 Đấu trường 12 Co-leader
ozoo
#9CUUV8R20
10 3 724
2019-06-23 21:36:29
0
0
37
1
Đấu trường 10 Co-leader
SSJBLUE2
#9VQYP2ULV
8 3 228
2019-10-16 04:23:18
6
22
38 Đấu trường 10 朱妙全是个狗
#LPYGGQ0L
8 3 032
2019-10-16 08:46:04
10
0
39
2
Đấu trường 9 Co-leader
El Mejicanos
#8LYQ9VG2P
8 2 749
2019-10-08 04:18:40
0
0
40
1
Đấu trường 4 Andy chun
#Y8QVQRCUC
7 1 163
2019-08-17 05:26:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord