KOREA 3040

#PJ0UGJJ

55 557

45 / 50

30대 이상 성인클랜입니다. 가입창에 거주지역과 나이 기재 필수. 카드 지원이 너무 없으시거나 클랜전 참여는 자율이나 참여시에는 4전 증 일부라도 안하시면 강등과 강퇴가 있을 수 있습니다.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 557
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader 존리쓰
Phạm vi chiến tích 4 714 – 6 223
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 28 277
Elder 28
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
AIR00
#9JJLCRU02
12 6 223
2019-09-15 17:36:50
394
800
2 Co-leader
HERO
#22Q88GJR9
13 6 118
2019-09-15 17:21:25
448
480
3
1
Co-leader
소주링게르
#CGQ8YUP
13 6 003
2019-09-15 13:53:25
518
680
4
1
Elder
피스타치오
#2U80GCC2
13 5 932
2019-09-15 09:06:36
448
520
5 Elder
4286
#2QJ8Y8PRY
13 5 772
2019-09-15 15:58:37
568
640
6
1
Elder
Champion Pama79
#282UL09VJ
13 5 737
2019-09-15 09:46:35
1008
680
7
10
Elder
와이어드
#8LU0G28Q8
13 5 650
2019-09-15 18:53:43
665
780
8
2
Elder
Nasty 앵글(^-^)v
#P98PR222
13 5 648
2019-09-15 09:08:17
408
560
9
4
illusion
#8JC2GP0Y
13 5 639
2019-09-15 13:59:03
396
600
10
1
Elder
이쵸얌
#2P2V8JCU9
13 5 636
2019-09-15 15:56:10
570
680
11
8
Elder
darkhorse
#PGGGC882
13 5 634
2019-09-15 15:01:03
337
480
12
1
백두마리
#28C98Q0GU
13 5 620
2019-09-15 13:09:25
124
200
13
1
Co-leader
군만두
#2P9QL200U
13 5 614
2019-09-15 18:58:58
1502
760
14
4
Leader
존리쓰
#99C9V9YR
13 5 611
2019-09-15 14:28:19
800
680
15
3
Co-leader
Tobby71
#2G82URC0G
13 5 611
2019-09-15 15:01:30
1366
680
16
4
전국무덤협회장
#2L8QP0U8J
12 5 576
2019-09-15 15:23:24
546
720
17
1
Co-leader
발명왕 에디
#8P8Q029JP
13 5 571
2019-09-15 17:29:06
788
640
18
4
Co-leader
승훈빠
#92G2UC8JG
13 5 550
2019-09-15 17:18:31
2046
800
19
11
Elder
GOOD LUCK~!
#8LC0G209Q
13 5 541
2019-09-15 13:53:36
416
440
20
3
Elder
시이지악
#GJCPR092
13 5 513
2019-09-15 17:51:12
626
680
21 Co-leader
아몬드
#VYVVQ00G
13 5 510
2019-09-15 14:12:10
744
720
22
12
babayeo
#2PRVR0Y29
13 5 493
2019-09-15 17:25:15
566
440
23
8
Elder
Bark
#9RJC2U9G8
12 5 459
2019-09-15 18:52:54
1252
720
24
1
Co-leader
j.w.song
#28PVU8C99
13 5 443
2019-09-15 15:02:39
576
640
25
7
Elder
침대위마술사
#80098GPG
13 5 424
2019-09-15 13:35:13
414
600
26
2
Elder
꾸꾸까까
#P8L2JPPP9
12 5 393
2019-09-15 16:24:43
816
720
27
1
Elder
Hl
#989UQ9RQ0
13 5 387
2019-09-15 18:20:09
600
617
28
1
Elder
건우왕자
#28UY2UCRQ
13 5 362
2019-09-15 15:09:20
901
680
29
5
Elder
신과함께
#2Q9VCGQU8
12 5 355
2019-09-15 16:50:59
650
440
30
1
Elder
☆리더스타☆
#2VGJR0LG
13 5 321
2019-09-15 16:07:45
686
800
31
1
Elder
상추
#9VRLJ28U
13 5 310
2019-09-15 15:28:59
300
760
32
1
쵸빠얌
#2PGJLQ8LY
12 5 304
2019-09-15 15:37:44
370
680
33
1
Elder
발가락
#PPQJ0GYL
13 5 301
2019-09-15 15:11:50
1089
760
34
1
Elder
Lucas
#28VURYPP0
13 5 296
2019-09-15 15:03:19
532
760
35 Elder
슈퍼 titanium
#2R099GQV8
13 5 208
2019-09-15 16:23:39
458
840
36
1
Elder
건우
#2209YQGR8
12 5 195
2019-09-15 15:26:16
658
680
37
1
Elder
민호짱
#PRPG9L0L
13 5 182
2019-09-15 13:26:08
196
680
38 tkfkd97
#CJY2QL00
13 5 162
2019-09-15 13:25:36
297
480
39
1
Elder
뱀훽훽
#28GRRYV8Q
13 5 059
2019-09-15 13:55:13
190
600
40
1
Elder
Hi~
#U2YQPLGJ
12 5 036
2019-09-15 10:37:09
254
0
41 Elder
은돌이
#2V8G08GG
13 4 994
2019-09-15 15:04:31
582
680
42 Elder
sweetguy
#JQQV8JYP
13 4 982
2019-09-15 17:27:51
816
720
43 Elder
한글사자
#R0VC08U
13 4 933
2019-09-15 14:29:28
340
520
44 Beelzebub
#CV22P22
13 4 798
2019-09-15 11:20:02
480
400
45 Elder
Cloud9 Flurry
#2R8LLVU0Y
12 4 714
2019-09-15 15:38:16
536
840

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord