Machos Alentejo

#PGYLRLQP

47 971

47 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 971
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Grigas
Phạm vi chiến tích 1 791 – 5 387
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 104
Elder 1
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
leťs game
#298J9UC9P
12 5 387
2019-08-20 20:08:00
148
120
2
1
ATCHIIN
#8GU2LJC9G
12 5 368
2019-08-20 21:00:33
272
120
3
1
afro boy
#P2Q29UY2
12 5 261
2019-08-20 17:28:52
155
120
4
1
Pedromythus
#2RYQCV088
12 5 068
2019-08-19 16:37:07
18
40
5
1
Recharto
#YGC8VVRC
10 5 058
2019-08-20 23:07:03
44
0
6
2
D.Rafaelcunha
#2UY8YGLC
11 5 024
2019-08-21 00:37:40
204
152
7
3
Leader
Grigas
#9V9RLQ0U2
11 5 021
2019-08-21 00:10:03
138
160
8
1
Guilherme
#P8C0Y8UGQ
10 5 019
2019-08-20 23:14:00
160
120
9
1
Francisco
#229V22CLY
11 5 005
2019-08-20 14:45:13
128
120
10
1
edu
#P8VLGQRPL
10 4 951
2019-08-19 18:25:24
26
80
11
1
ramalhão
#8GPGG0C99
10 4 905
2019-08-19 11:48:41
0
0
12
2
Tuca
#2RPV8LURG
12 4 898
2019-08-21 00:04:45
94
100
13 *#B4rÃ0#*
#GQCQG2Q
10 4 896
2019-08-20 23:40:21
143
240
14
4
Recharto19
#8CC0YV9U
11 4 888
2019-08-20 22:20:32
32
160
15 Hugo
#9V0UVLR20
10 4 858
2019-08-20 17:15:52
100
120
16
5
Pacho Vila
#2L9PUC8V8
12 4 830
2019-08-21 00:13:41
319
232
17
10
Kingdom
#9YPU0YVCP
10 4 820
2019-08-20 14:34:51
124
110
18
2
CB
#9JPQRPVUL
10 4 780
2019-08-20 17:22:45
28
0
19 Bau
#9JCU00JP8
11 4 744
2019-08-21 00:41:18
110
120
20 João Pereira
#R8LL2PUP
10 4 727
2019-08-16 08:13:16
0
0
21
1
Mikel
#PG8UQVGP9
10 4 721
2019-08-20 18:51:36
11
160
22
5
MS
#GGJ288U
11 4 714
2019-08-20 21:56:42
106
120
23
2
Co-leader
Rodinhas
#2PU9QJLPQ
11 4 714
2019-08-20 17:38:46
58
120
24
4
zallez13
#88PLL8LR2
10 4 699
2019-08-20 21:36:03
154
120
25
2
Co-leader
TioRex
#PP2JL9YVR
11 4 675
2019-08-20 23:11:13
120
220
26
2
marco santos
#PQLQ29PCY
10 4 633
2019-08-20 21:59:34
148
160
27
2
EmpurraBufas
#99090QUUG
11 4 604
2019-08-20 20:36:30
0
0
28
2
ti Durão
#G9CPYLP2
12 4 604
2019-08-20 18:37:59
157
0
29 Mega
#PLU2GPJ9R
10 4 516
2019-08-20 21:44:47
16
80
30
1
Lúcia
#8C8RU2GCV
11 4 498
2019-08-20 21:33:25
168
120
31
1
Bonecrusherf1
#Y2JJQYQ0C
10 4 456
2019-08-21 00:29:55
289
120
32 U Bagui é Doido
#QCQYQ0GR
10 4 381
2019-08-08 15:17:29
0
0
33 André Serranito
#2UC22PC92
10 4 324
2019-08-11 15:35:45
0
0
34 Peúgas
#PG9J0RLRR
10 4 207
2019-08-20 23:12:57
118
160
35 Mig50PT
#299CPVU9
10 4 101
2019-08-19 02:23:37
6
0
36 username 10/10
#9C2Y08UYL
9 4 089
2019-08-20 22:04:38
132
120
37 RetroEvning26
#90PLC8PG
10 4 045
2019-08-20 16:12:48
73
80
38 leo
#PUP8PLCLC
9 4 023
2019-08-19 23:46:06
10
40
39 leo10⚽⚽
#8892CJVUV
10 4 004
2019-08-20 21:02:09
10
80
40 Đấu trường 12 3cntg
#PQ8JVPGRC
10 3 904
2019-08-20 21:31:51
74
120
41 Đấu trường 12 Dertes
#28JPGQQ88
9 3 706
2019-08-20 15:27:27
10
40
42 Đấu trường 11 grandedomoinho
#PYLCLP8JV
9 3 398
2019-08-18 11:50:20
0
0
43 Đấu trường 11 tiago santinho
#2JYR0GP92
10 3 306
2019-08-20 11:23:52
0
0
44 Đấu trường 10 법규
#2PPRQL9P8
11 3 190
2019-08-20 22:30:08
150
70
45 Đấu trường 9 mega2
#YGCR9QP9V
7 2 754
2019-08-19 23:26:42
43
60
46 Đấu trường 7 CagaTacos
#PRUV28J9P
7 2 020
2019-08-17 18:33:26
0
0
47 Đấu trường 6 silva
#Y0R8JPQY8
8 1 791
2019-07-30 16:07:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord