sfax 2018

#PGVLYQGR

49 465

49 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 465
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader dali
Phạm vi chiến tích 675 – 5 508
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 574
Elder 25
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
dali
#290QYR0VG
12 5 508
2019-09-22 15:05:50
370
440
2 Co-leader
墨月小城
#CVUY0GYU
12 5 378
2019-09-22 16:52:09
761
520
3
1
Co-leader
diablos
#98J920V2P
12 5 322
2019-09-22 15:58:37
918
720
4
1
Co-leader
homero 2.0
#99UGQ902Y
12 5 284
2019-09-22 17:37:46
412
330
5
1
Co-leader
majdi
#QV2L08C9
12 5 239
2019-09-22 16:46:35
635
600
6
1
Co-leader
ghazi
#GCC9VV9R
12 5 221
2019-09-22 18:08:39
428
240
7
5
Co-leader
mahdi
#8RUGCCLGV
11 5 150
2019-09-22 18:01:55
128
430
8
1
Co-leader
cami
#98Y2J0UPY
12 5 105
2019-09-22 15:34:53
576
530
9
9
Co-leader
majdi
#9RYU8PCGP
10 5 062
2019-09-22 16:44:43
172
440
10
1
Elder
keko 2.0
#P8PGGCGCV
11 5 053
2019-09-22 10:19:52
144
304
11 Co-leader
فارس
#9R0LLU98P
11 5 051
2019-09-22 18:03:23
708
560
12
8
Elder
Tarek FEHRI
#P2J8QGLJR
11 5 048
2019-09-22 16:31:57
390
600
13
5
Co-leader
kim
#P0VU822VJ
11 5 042
2019-09-22 16:49:31
784
480
14
1
Elder
GTA_5_juego-?
#8PYVG0LYP
12 5 015
2019-09-22 16:01:29
243
216
15
1
Co-leader
king clasher 2
#8G0VCVUQJ
11 5 007
2019-09-22 16:07:19
59
440
16
1
Co-leader
ryuzakkii
#22G2QQLVQ
11 4 994
2019-09-22 17:34:54
685
504
17
1
Co-leader
☠GhOsT☠
#VG0RGU2P
12 4 962
2019-09-11 22:08:30
0
0
18
8
Elder
MRO95
#9YGQV9PLU
11 4 958
2019-09-22 09:59:17
0
0
19
2
Elder
rayen bessi
#8Q2PLYUVU
11 4 943
2019-09-21 23:24:10
90
320
20
1
Elder
ezdine.thtim
#RCYL80JR
11 4 935
2019-09-21 20:53:19
327
240
21 Co-leader
GrEaT-RaOuF
#JUYP9VQP
11 4 928
2019-09-22 16:09:59
130
320
22
2
Elder
wassim
#P920U9UPC
9 4 891
2019-09-22 17:20:59
494
80
23
1
iskander
#9CY0P2PYQ
10 4 849
2019-09-22 17:36:44
230
200
24
4
Co-leader
aziz
#8YYYGLYQQ
10 4 813
2019-09-22 10:28:05
311
440
25
2
Elder
trax
#8LPY90RC0
10 4 802
2019-09-22 17:55:54
116
160
26
1
Co-leader
ПУШКИН
#88U2RQJ2Y
11 4 737
2019-09-20 08:45:33
266
200
27 Elder
ghofran
#2VUVGG9UR
10 4 725
2019-09-22 14:07:30
0
0
28
2
Elder
malek
#PPL9Y0L8R
10 4 695
2019-09-22 18:07:17
411
240
29
1
ISsam
#Y8CCP8P20
8 4 689
2019-09-22 16:00:37
108
180
30
1
Co-leader
KiLLeR
#2U9PPLYGC
11 4 676
2019-09-22 11:21:20
8
0
31 Co-leader
diablos
#CUYV89CL
9 4 570
2019-09-12 06:03:02
0
0
32 Elder
hassen hamza
#2PP2URLL0
10 4 531
2019-09-17 17:27:58
0
0
33 Elder
ali
#8VRQLQUV8
10 4 332
2019-09-12 17:25:19
0
0
34 Elder
the best
#2PU2YPQ9
10 4 169
2019-09-21 16:54:00
0
40
35 Elder
(^o^)ALAA(^_^)
#9JLG88JLL
10 4 015
2019-09-02 07:08:45
0
0
36 Elder
Monta
#2UC9L2J0J
11 4 013
2019-08-22 18:00:55
0
0
37 Maa Jdd
#9PPUPQVPV
10 4 001
2019-04-15 09:12:46
0
0
38 Elder
للوفة
#9GU2GQRVQ
10 4 001
2019-06-28 22:06:37
0
0
39 Co-leader
dada
#CLYYJYQY
10 4 001
2019-06-12 12:41:50
0
0
40 Elder
killer
#PGGVRYQP8
9 4 001
2019-07-27 15:35:24
0
0
41 Elder
Lakie
#998PGUC2U
10 4 001
2019-04-21 14:16:58
0
0
42 Elder
elyes le roi
#2VVUP0J02
12 4 001
2019-07-19 16:11:06
0
0
43 Elder
عذاب3
#RU82QY0Q
11 4 001
2019-06-28 22:05:09
0
0
44 Elder
☠️hisoka☠️
#2R02CVQG8
12 4 001
2019-07-25 13:08:57
0
0
45 Đấu trường 12 Elder
dali
#PJRPRJPC
11 3 933
2019-09-06 06:58:15
0
0
46 Đấu trường 11 Elder
black perle
#9RL9PYL2G
10 3 742
2019-01-06 10:39:04
0
0
47 Đấu trường 12 Elder
aziz
#2PCP2890Q
10 3 721
2019-09-22 17:45:45
0
0
48 Đấu trường 10 Co-leader
ahmed
#PRJVP9G2C
9 3 030
2019-09-22 16:50:38
184
400
49 Đấu trường 3 Elder
Chat-minoo
#PPL288LRG
5 675
2019-09-12 17:26:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord