FVESL KIX MY™️

#PGUGCRQ9

58 509

46 / 50

CRL Asia✳LADDER REWARDS💰REQ @7k pb🏆Min 200 war wins⚔️Xbow is ****💩WhatsApp: +60133896400 (Jo)📬🇲🇾

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 509
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Hopeless
Phạm vi chiến tích 4 947 – 6 591
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 350
Elder 17
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
The One
#20Q0RGQ
13 6 591
2019-10-17 08:06:03
344
440
2
2
vince
#Y8Y0G9UQ
13 6 214
2019-10-17 07:51:44
476
280
3
2
HS19
#200R8L08
13 6 113
2019-10-17 06:58:39
230
160
4
2
Co-leader
Ali
#Y8208QLC
13 6 107
2019-10-17 08:00:33
926
400
5
4
Leader
Hopeless
#GR0VVUG8
13 6 097
2019-10-17 08:11:32
580
280
6
3
Co-leader
hua
#YGVL0QGC
13 6 094
2019-10-17 07:43:18
476
290
7
3
Elder
AH WEI
#229YUJ80Q
13 6 056
2019-10-17 08:09:44
92
320
8 Co-leader
mANGo
#P2PQ2G2P
13 6 023
2019-10-17 04:29:50
348
190
9
2
AcidBurn
#28PJYQ0V
13 6 002
2019-10-17 05:38:11
390
190
10
3
Co-leader
⚡HS19™⚡
#JYGCJR28
13 5 999
2019-10-17 08:00:35
240
170
11
1
Co-leader
刺客
#GGYVRC2P
13 5 998
2019-10-17 07:14:33
509
340
12
6
Co-leader
Alex.LenG
#8800CL00
13 5 976
2019-10-17 05:06:10
258
360
13
1
Co-leader
龍溪 l 金爷
#R0V9QRG
13 5 880
2019-10-17 04:23:19
425
240
14
1
Co-leader
w.f
#9P28LU0V
13 5 865
2019-10-17 05:31:30
0
40
15
1
Co-leader
tony wong
#QRJ292JG
13 5 859
2019-10-17 07:51:35
408
240
16
2
Elder
King Of D
#9LCGGLCP
13 5 846
2019-10-17 07:42:13
54
280
17
4
Co-leader
Eason United
#C0YUQUPP
13 5 804
2019-10-17 07:37:48
328
270
18
4
Co-leader
锦衣卫
#CL9LYGQP
13 5 801
2019-10-17 07:45:00
439
360
19
2
Elder
BooMPlastiC
#8CRRUVP
13 5 789
2019-10-17 06:03:15
332
40
20
5
Alvin
#PG8989G2
13 5 735
2019-10-17 04:28:54
34
240
21 Elder
kiddyboy
#8GY22LPU
13 5 732
2019-10-17 04:26:56
58
360
22
3
Elder
wols
#QU899ULJ
13 5 731
2019-10-17 03:56:00
54
0
23 Elder
andy
#VP9LJPYG
13 5 730
2019-10-17 04:36:06
0
240
24
4
Elder
黑*武士
#YY2C2JLJ
13 5 721
2019-10-17 01:37:32
0
240
25
8
^BAbyMAng0^
#2222CCUV2
13 5 713
2019-10-17 08:10:07
158
230
26
2
Elder
Yen
#28PPL2Y0
13 5 669
2019-10-17 00:29:57
103
360
27
1
Elder
cks2862
#9Y0P8GGG
13 5 659
2019-10-17 07:05:19
88
400
28 Elder
Dexrys
#G28YQGJG
13 5 630
2019-10-17 06:51:17
528
370
29 Elder
jbneoh
#VGRR02GU
13 5 628
2019-10-17 06:37:01
192
360
30 minchen❤️
#LJRGG2UQ
13 5 614
2019-10-17 07:37:23
38
280
31
5
煞傑聖手-暗帝
#9Y2YQLRR
13 5 597
2019-10-17 08:01:48
403
80
32
5
Elder
♡憨厚の狼͜♥︎
#PV080CPV
13 5 553
2019-10-17 08:04:03
298
300
33
1
Elder
nobody
#2GPLPLU2V
13 5 525
2019-10-16 11:15:34
20
80
34
1
Elder
JeRuNg_Raksasa
#PUJ8VRV
13 5 514
2019-10-17 04:36:56
44
240
35
1
Elder
TATGOR
#82PRJRUQV
13 5 489
2019-10-17 04:51:52
640
280
36
3
Elder
秋风
#9P980LYY
13 5 481
2019-10-17 06:40:47
36
360
37
1
Co-leader
Mie Mie
#Y8Q982GU
13 5 462
2019-10-17 06:37:01
308
360
38
1
打不死的马克仔
#YLYGL8Q0
13 5 445
2019-10-17 06:52:46
0
120
39
1
wei
#G9RGCV0
13 5 443
2019-10-17 07:11:01
471
400
40
2
Kokwai
#PVRQ8LG0
13 5 435
2019-10-17 08:00:37
34
280
41 meetarik
#8Q2VLR8RP
13 5 415
2019-10-17 05:54:42
116
280
42
1
[ 靓坤 ]
#22RG0CRR
13 5 257
2019-10-17 07:23:30
188
320
43
1
小明
#2RVP0QY08
13 5 198
2019-10-17 08:00:14
50
440
44
1
Elder
ReZa
#9LC8QG8Y
13 5 123
2019-10-16 17:20:04
20
0
45
1
娱乐 tommy
#Y0P09UUY
13 5 030
2019-10-17 07:26:25
392
360
46 kusa
#89V890UY2
12 4 947
2019-10-17 07:29:17
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord