For Da Swarm

#PGR02VP

19 513

17 / 50

All welcome! 75 minimum week donation req. must donate before asking and active. if you ask before donating. you will be kick.

Nhận Vào Hội
Thành viên 17 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 19 513
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Gardevoir
Phạm vi chiến tích 0 – 5 023
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 322
Elder 1
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
NJ Giants
#20QL8GYLC
12 5 023
2019-12-15 11:23:13
270
360
2
1
Elder
Trojan34
#L9R9CPLL
11 4 937
2019-12-15 05:49:48
236
0
3 Tiow-Noob
#82JJ9J2YR
10 4 316
2019-12-14 19:37:37
104
150
4 Clackalicious
#9GQQCUCQJ
9 4 217
2019-12-14 20:31:05
194
234
5 Co-leader
JMP3
#9RQCV02U
12 4 214
2019-12-15 00:58:08
252
258
6 Leader
Gardevoir
#2YC8L0L0C
12 4 211
2019-12-14 16:25:23
238
320
7 Co-leader
T-Parks30
#88RCG2GL
12 4 017
2019-10-21 06:43:29
0
0
8 Đấu trường 11 Neo-Bi-1-Canobi
#UVRJV2PC
10 3 458
2018-09-08 20:02:29
0
0
9 Đấu trường 7 MiniMessi
#Q0PRCGGP
8 2 046
2019-11-15 17:30:27
0
0
10 Đấu trường 5 XxflipsideXx
#PYVPYPUQ2
8 1 416
2019-06-29 02:55:33
0
0
11 Đấu trường 4 ditisha
#8UJL8UGRR
7 1 222
2018-11-22 06:10:54
0
0
12 Đấu trường 2 the dominator
#P9J89UC8R
5 438
2018-09-03 19:21:03
0
0
13 Đấu trường 2 Jackson
#82CUVQ9PY
5 348
2019-02-16 22:23:56
0
0
14 Đấu trường 1 daddy
#YPJ8CLQRL
4 265
2019-12-14 16:09:00
0
0
15 Đấu trường 1 flipdaddy23
#LQQPJRG9J
2 86
2019-12-02 04:19:56
0
0
16 Đấu trường 1 XENO
#PCUPJGPJQ
2 0
2019-08-02 01:40:03
0
0
17 Đấu trường 1 destroyer of al
#YJULQRLQL
2 0
2019-08-25 14:35:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)