Bronze联盟

#PGQPG02Q

30 489

22 / 50

积极捐兵者升长老,行为友善者升长老,积极打部落战,以上如有违反者踢。积极捐卡,积极换卡,有利于大家升级。

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 30 489
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader 超英@文丑
Phạm vi chiến tích 181 – 4 385
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 20
Elder 1
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 阿斯顿马丁
#8C8UQY0G
10 4 385
2019-08-31 01:10:00
0
0
2 云轩
#20J88VGL9
10 4 289
2019-09-11 09:20:58
0
0
3 whyandh
#RLQPUJRG
10 4 247
2019-08-13 02:47:58
0
0
4 Co-leader
我与阵地共存亡
#P0LYVRCJL
10 4 239
2019-07-10 10:32:04
0
0
5 Leader
超英@文丑
#2URCQ28CG
10 4 160
2019-08-14 04:54:40
0
0
6 纪天之灵
#2YGY22U9L
9 4 105
2019-07-14 09:31:45
0
0
7 唯梦
#29UQ0RCRC
10 4 070
2019-06-30 11:07:36
0
0
8 123qazwsxedc
#9UUR02YVU
9 4 060
2019-08-04 01:42:17
0
0
9 Elder
薯条君c
#PYR829Q20
10 4 018
2019-07-23 01:42:05
0
0
10 嘿嘿的土豆
#U2Y8RR2G
10 4 001
2019-08-01 00:44:51
0
0
11 Đấu trường 12 我是好人good man
#JQQ90LLL
10 3 867
2019-09-17 05:31:13
0
0
12 Đấu trường 12 丿Ingram丨灬凉冬
#2L80CG8CL
11 3 850
2019-09-02 22:48:26
0
10
13 Đấu trường 12 Kyrie Irving
#2UP2U2L9P
10 3 831
2019-07-03 03:25:55
0
0
14 Đấu trường 12 算子
#8UL9QLP2U
10 3 790
2019-07-14 13:53:21
0
0
15 Đấu trường 12 早起帅醒的我
#PVRVJ000
11 3 781
2019-07-06 14:18:47
0
0
16 Đấu trường 12 灭迹
#9U8C8L99U
9 3 773
2019-08-01 05:22:18
0
0
17 Đấu trường 12 thomas
#PRLUVYVL
10 3 767
2019-09-15 08:48:20
0
10
18 Đấu trường 12 djc
#2JJJC0P2C
10 3 637
2019-07-22 00:51:17
0
0
19 Đấu trường 11 我靠
#8UJPY0CQJ
10 3 464
2019-07-30 13:52:36
0
0
20 Đấu trường 11 奥利奥
#29Y280RQP
10 3 397
2019-08-05 07:18:41
0
0
21 Đấu trường 11 野猪跳悬崖
#PUYQPQYUU
9 3 330
2019-08-11 09:07:06
0
0
22 Đấu trường 1 Co-leader
首领的小迷妹
#YJ8QPYCPG
2 181
2019-08-14 16:06:05
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord