TeamCosto

#PGQ9V2V9

28 404

16 / 50

Whisky bola is life

Nhận Vào Hội
Thành viên 16 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 28 404
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader arigold
Phạm vi chiến tích 971 – 4 841
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 193
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 bouv$46
#LYY00PR0
11 4 841
2020-01-12 18:23:12
0
17
2 Mariogolo
#9QQJUQR
11 4 822
2020-01-18 19:48:02
34
30
3 alexsanota
#PJQG82UP
11 4 708
2020-01-14 09:14:56
0
0
4 Elder
alesito
#2VPV0VQJ9
10 4 702
2020-01-14 23:49:36
7
48
5 tomatao
#89Q89JP9
10 4 656
2020-01-17 20:34:42
44
40
6
1
skereblunt
#9VJ09UG2V
9 4 616
2020-01-18 00:03:25
0
10
7
1
Juan
#9888QYQQ
12 4 606
2020-01-18 17:52:39
64
10
8 Leader
arigold
#PQJR8LCYQ
10 4 426
2020-01-17 18:36:00
0
38
9
2
monkeyNut
#YGVCGP8LP
10 4 390
2020-01-17 21:32:05
0
0
10
1
josele
#9QQPVP0Q
12 4 385
2020-01-09 19:30:47
0
0
11
1
jooselu
#929RCLCR
12 4 355
2020-01-16 16:11:59
44
0
12 Ereunakk
#PR9UV2200
9 4 232
2019-12-21 14:31:26
0
0
13 mj
#QVYJGGY
11 4 177
2019-12-13 21:00:21
0
0
14 Đấu trường 12 mario
#LCQ0RJ88
11 3 951
2019-12-16 09:05:51
0
0
15 Đấu trường 12 gelotg
#PJ0QCY0V8
9 3 642
2019-11-24 16:38:07
0
0
16 Đấu trường 3 mimi
#Y9RU0RLUR
6 971
2020-01-02 20:24:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord