Wonju

#PGPL9Y9Q

45 125

47 / 50

원주 클랜입니다 클랜전 많이하구요 주간 지원 300이상 시 장로 500이상 시 공대 승급 불가능 합니다.

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 125
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader 짐psy새기야
Phạm vi chiến tích 3 326 – 4 944
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 980
Elder 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
youniun
#2RLJ2C0QG
12 4 944
2019-11-12 11:04:42
172
120
2 Lee speaking
#8GCQJ9RRV
10 4 905
2019-11-12 09:23:36
54
120
3 Elder
데미안
#2L2J809L
11 4 884
2019-11-12 12:24:39
148
120
4 레전드
#YP88CUV8
11 4 832
2019-11-12 13:36:34
68
0
5 Leader
짐psy새기야
#2QVV0Q8L9
11 4 766
2019-11-12 10:24:53
102
120
6 ㅎㅎ
#PJ0C2GRVC
10 4 748
2019-11-12 21:38:44
32
140
7 Elder
롤충WTF
#2GVY002VV
11 4 726
2019-11-11 23:50:34
20
0
8
1
ARENA_8
#2G802Y9UY
10 4 694
2019-11-12 13:25:44
14
0
9
4
Elder
까밴
#PJY8UQU
11 4 693
2019-11-12 13:24:36
68
80
10 Elder
seungyoon
#JP2Q0CLQ
12 4 686
2019-11-12 09:35:58
164
120
11 Elder
아프리카가는펭귄
#YY90JRPVC
10 4 638
2019-11-12 13:14:14
74
160
12 P.E.K.K.A 군단
#YVLVL288
10 4 625
2019-11-11 22:07:31
0
40
13
1
Elder
°Signal^^
#2VCQ028GL
10 4 602
2019-11-10 11:16:08
0
0
14
2
박촵
#2JQ9PPJ00
12 4 556
2019-11-10 22:51:22
0
0
15 Elder
김수현
#YGYLG2GLR
10 4 553
2019-11-12 13:34:08
188
120
16
1
Elder
현태
#22Q0929VP
10 4 529
2019-11-12 07:40:56
0
0
17
1
Elder
루이스 피ㅅ구
#2JCQYLQYP
11 4 526
2019-11-12 09:05:17
62
40
18
3
Elder
사람이랍니다
#8PQQ2PVLC
10 4 487
2019-11-12 13:57:05
109
112
19 jisol
#C0VJ8LCQ
11 4 469
2019-11-08 02:57:27
0
0
20 P.E.K.K.A펫
#2P0G8UU9V
10 4 407
2019-11-08 10:05:20
0
0
21
1
사기정박사
#28V902Q9Y
10 4 354
2019-11-09 23:17:49
0
0
22
1
Elder
원거리 딜러
#29002PL82
10 4 336
2019-11-12 12:24:18
186
120
23
1
문상원 ..
#G0JPQYG
12 4 324
2019-11-11 23:47:40
0
0
24
2
KORREAN^^
#8URYLGU9Y
10 4 301
2019-11-08 07:32:56
0
0
25
2
아아아
#PCQGV2LVP
9 4 281
2019-11-12 12:40:58
18
40
26
2
tayuni
#PUQR0Q88
10 4 277
2019-11-06 09:33:01
0
0
27
2
옥뜰나라의 영양간식
#2QQUJJQ8Y
10 4 234
2019-11-12 09:51:56
33
0
28
2
롤라
#2PQ8V290
12 4 194
2019-11-04 12:14:44
0
0
29
2
ysu0441
#28L2U9UJC
9 4 061
2019-11-12 12:45:31
20
40
30
8
한준이
#VVRLUUL8
11 4 023
2019-11-11 23:52:28
0
0
31
1
전설가지고싶다
#290QYU2VP
10 4 015
2019-11-11 23:53:17
0
0
32
1
Elder
멸치
#Y2Y99U22U
8 4 004
2019-11-12 10:39:05
8
40
33
1
민제
#PGJ9GGVUL
9 4 001
2019-10-26 03:47:24
0
0
34
1
Lukies
#88U0UYC0
10 4 001
2019-10-29 02:46:58
0
0
35
1
*HUNTER*
#2CPYQULRJ
10 4 001
2019-10-27 09:41:32
0
0
36
1
reousti
#9CVGLGRYC
9 4 001
2019-11-03 03:15:29
0
0
37
2
태간행님 클라스
#PUCJ209J
11 4 001
2019-10-20 08:12:24
0
0
38
2
Elder
홍정우
#LCYY2V2R
10 4 001
2019-10-24 23:13:39
0
0
39
2
Đấu trường 12 퓨마
#C2RU8U8U
10 3 953
2019-11-11 21:04:34
34
40
40
2
Đấu trường 12 "김갱"
#82YVY982L
9 3 930
2019-11-10 01:31:48
0
0
41
2
Đấu trường 12 똥구리
#20JYY2LU0
9 3 864
2019-11-06 23:01:02
0
0
42
2
Đấu trường 12 허닛버터칩
#VU2Q9JQR
10 3 857
2019-10-19 15:41:15
0
0
43
2
Đấu trường 12 장문어입니다!
#YU02LRQ22
8 3 828
2019-10-23 04:35:49
0
0
44
2
Đấu trường 12 ㅂㅂㅇ♡♡
#P8YQJL9R2
9 3 744
2019-11-12 09:15:38
83
120
45
2
Đấu trường 12 김강희
#9VL8VQPG8
8 3 655
2019-11-10 23:51:20
0
0
46
2
Đấu trường 12 Elder
보겸s1
#9UCPL2UJ2
9 3 600
2019-11-12 11:59:42
90
120
47
2
Đấu trường 11 상현
#P898C02PQ
9 3 326
2019-11-12 09:08:49
82
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord