skyhigh

#PCYCRQL

44 665

46 / 50

Activity and participation in clan war is must! 3800+ to join. We are the top 50 clan in UAE!! . . . . . . . . . . . . . Skyhigh

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 665
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader The.dXb.Äb
Phạm vi chiến tích 3 945 – 4 879
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 250
Elder 5
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
rafaflix
#Q2UGGQYQ
12 4 879
2 439
80
280
2 devil slayer
#88RCC2YV
13 4 837
2 418
554
200
3 Leader
The.dXb.Äb
#98QV0YPY
13 4 790
2 395
958
520
4 Co-leader
GodFather
#LPPG9LLJ
12 4 727
2 363
352
520
5
1
Co-leader
biswas
#UV02U02P
13 4 706
2 353
366
280
6
1
Co-leader
the capitano
#R2CCLUJQ
13 4 702
2 351
248
0
7 Co-leader
BiBi
#GLG82229
13 4 669
2 334
1057
640
8
1
Elder
Akawi
#YR8QL9GP
13 4 648
2 324
186
240
9
1
Co-leader
Ahmed
#PPGV8L98
12 4 641
2 320
674
520
10
2
Co-leader
jayz 38
#8GQCV280
12 4 640
2 320
398
240
11 Co-leader
hafeet
#QVCLQ2JQ
13 4 556
1 139
1004
640
12 Roe
#L2J002R
12 4 548
1 137
196
520
13 Co-leader
JuWayne04
#YYCQ9LGQ
12 4 504
1 126
152
600
14 Co-leader
Xoxo
#P9Q80JLC
12 4 487
1 121
438
400
15
1
Gladiator
#PPJ80G0Q
11 4 402
1 100
0
0
16
1
Co-leader
عبيد السويدي
#20VQU0R8Q
12 4 363
1 090
600
600
17 Co-leader
Saoud
#C8G9LUQG
13 4 360
1 090
441
280
18 Dark.Shadow
#YJ0P2JQJ
12 4 351
1 087
216
460
19 Co-leader
D9
#2RPY9PYPY
12 4 336
1 084
60
440
20 mad mind
#28J92PR92
12 4 318
1 079
108
120
21
1
Co-leader
M-16 ☠
#90C9GYPY
11 4 312
517
632
600
22
1
-ah(M)ed-
#PQG29LR8
13 4 310
517
308
210
23 Co-leader
Yxsof
#89Q92YGG
12 4 303
516
734
680
24 YousefYehya
#9YP0CLC90
11 4 291
514
80
160
25 Elder
chacorta
#2C0VR9PRV
11 4 282
513
278
320
26 [email protected]
#2GCVYGGQ
12 4 265
511
170
160
27 007
#2VQQJRJ0L
12 4 263
511
100
120
28 Co-leader
bashar
#2800C0VRQ
11 4 248
509
180
0
29
3
Co-leader
Queen jojo
#82UGJPLRG
12 4 235
508
338
360
30
5
Co-leader
aida
#2R8UQUCG
12 4 217
506
142
320
31 Elder
Masood.Z
#2LLR2YLR8
12 4 214
421
278
280
32
1
ZL1
#2C8LCVY09
12 4 194
419
30
40
33
1
Co-leader
essa_k7
#8CLC2JV9V
11 4 189
418
260
320
34
2
Co-leader
wolf.dxb
#PVPJ9VRJ
12 4 174
417
140
160
35
5
stinky socks
#2808UR09V
12 4 173
417
140
360
36
1
Elder
Badankis
#9U8L8QG92
10 4 167
416
374
750
37
1
Elder
idontlikethese
#2JRVCC8YR
11 4 165
416
116
80
38
4
^_^MATIN^_^
#P2L9GQ9UC
10 4 116
411
90
120
39
1
(kareem)
#2VUU0088
11 4 098
409
160
80
40
1
saalansary
#8L90000R
11 4 093
409
0
40
41
2
zombiexx2k
#2QCUC2L
11 4 080
122
266
200
42
13
hamadAlsayed
#99JYJ80CP
11 4 062
121
292
650
43
1
Alims10
#P002LVQPY
10 4 021
120
8
80
44
2
haibat
#2CJCGRVJ
12 4 016
120
0
0
45
2
Đấu trường 12 Co-leader
mayood
#8CVCGLGVJ
12 3 998
119
100
110
46
1
Đấu trường 12 ghayth
#2PUPL80Y
11 3 945
118
110
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord