Toxic

#PCVGRQV9

50 246

46 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 246
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader houssem
Phạm vi chiến tích 2 502 – 5 417
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 362
Elder 15
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
houssem
#9L9V8RJCQ
12 5 417
2019-09-22 23:00:10
2070
730
2 Co-leader
iMauSHärk
#2PJGJ029P
12 5 334
2019-09-22 22:31:20
247
280
3
5
Elder
adib$$
#9YJG28UQY
12 5 305
2019-09-22 23:05:30
320
340
4
1
Elder
Ali Roma
#8Q8JG0JPQ
12 5 239
2019-09-22 18:58:01
80
290
5
2
Co-leader
Nabil
#P2JGJ9PPJ
11 5 217
2019-09-22 22:42:18
805
680
6
2
Co-leader
A.C.A.B
#8G2CY9U8
13 5 212
2019-09-22 22:38:25
1171
560
7
4
Elder
racemm
#QCRUVV0R
11 5 185
2019-09-22 19:24:56
517
280
8
1
Co-leader
Kt-Kareem_Son
#9VRY2922
11 5 157
2019-09-22 14:22:32
430
560
9
1
Elder
zaymen
#PY8GRPJ0Q
11 5 155
2019-09-22 23:18:31
428
400
10
6
Elder
K!nG
#8VP2PP0UJ
11 5 144
2019-09-22 19:42:33
192
510
11
2
yosr
#88J9JLV29
11 5 141
2019-09-22 22:32:42
21
40
12
6
Co-leader
mourad
#8VCPR9YU
12 5 134
2019-09-22 13:15:30
80
120
13
1
Elder
Fozanchik
#99JL8RGQ
12 5 122
2019-09-22 21:17:25
1217
720
14
3
Elder
salaman
#88P9JJ9YC
11 5 115
2019-09-22 20:21:21
87
360
15
6
Humanityz
#29GRYGQL9
11 5 092
2019-09-22 12:11:07
44
80
16
4
Geo00
#P8RCL0298
12 5 062
2019-09-22 23:17:27
0
0
17
1
Elder
CrAzY:)
#902G0LVCG
11 5 039
2019-09-22 22:48:36
720
680
18
7
Elder
hanah
#998L90L92
11 5 026
2019-09-22 13:08:58
240
80
19
4
omar zah
#20UYRL8YJ
11 5 018
2019-09-22 21:09:00
0
0
20
3
s1mple
#8JP2LVUYV
11 5 017
2019-09-22 13:47:20
128
480
21
2
Elder
lambair
#GRJU0UP9
12 5 012
2019-09-22 17:02:25
616
400
22
2
Elder
hamed
#98RU0CYC0
11 5 003
2019-09-22 20:04:00
0
360
23
6
khalil
#90YCVYGR
11 5 002
2019-09-22 13:31:35
86
80
24
4
snAkecl
#88CYRR8GU
10 4 999
2019-09-22 23:18:21
457
370
25
1
Elder
gnouuuuma
#Y08V99QC2
9 4 998
2019-09-22 19:26:26
102
560
26
4
Elder
wael
#99RGCVVYQ
11 4 986
2019-09-22 23:08:06
1106
740
27
4
傲世俗子
#2PUPQGVRY
11 4 946
2019-09-22 12:03:19
82
40
28
4
يافوز
#8V822JJYL
11 4 941
2019-09-22 18:29:15
0
0
29
2
Co-leader
wafa_sweety
#PQ29290RU
11 4 920
2019-09-22 22:53:32
298
576
30 Elder
omar
#9UPJPU0GQ
10 4 906
2019-09-22 22:39:50
11
560
31
1
bezzez mohed
#PQ2P090VG
10 4 834
2019-09-22 21:43:38
0
0
32
1
el fou
#9PYGQ8V2C
10 4 782
2019-09-22 20:01:04
0
200
33 kais
#9QLJG0LPC
11 4 776
2019-09-22 10:48:09
59
440
34
2
GooD
#2Q9PRVUY2
11 4 744
2019-09-22 19:35:27
56
0
35
1
eldiablo
#PGQJLYRUU
10 4 735
2019-09-22 20:45:21
324
400
36 ★Azyz.Gh♣
#8L9VYQ882
11 4 720
2019-09-22 20:33:09
70
0
37
2
Co-leader
✌ĞጜËñ✌
#8PRRVCG8P
10 4 718
2019-09-22 18:07:59
92
200
38
1
jalloule
#PQLPPP2VQ
9 4 668
2019-09-22 13:00:20
124
160
39
1
Elder
hamdisas
#PRUULV2U9
10 4 658
2019-09-16 17:00:21
144
96
40
1
aoui
#8C8L9P0VU
12 4 636
2019-09-19 22:26:01
0
0
41
1
julo
#220C8URLL
9 4 485
2019-09-19 17:27:22
48
40
42
1
Co-leader
mn-tsunami
#2UU0GJCG
12 4 454
2019-09-22 22:01:19
254
240
43
1
iceheadzero
#PLRQGPRLC
10 4 379
2019-09-22 20:58:34
332
560
44
1
Co-leader
Asmar
#YPQP9028
12 4 072
2019-09-22 20:23:53
0
0
45
1
Đấu trường 11 Co-leader
nes
#9VL22JUV2
8 3 454
2019-09-13 20:35:06
0
0
46
1
Đấu trường 8 Co-leader
malek
#PQ0PQC20C
8 2 502
2019-03-22 19:42:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord