Greece Elite

#PCUPC0VV

45 625

47 / 50

Έχεις Απολλώνιο και άτριχο κορμί? Σου αρέσει το Power of love ♥️ και Shopping Star🎁? Έλα τώρα στην hot 🌡παρέα μας...καψώνεις?

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 625
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Afentiko
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 088
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 480
Elder 9
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Afentiko
#P2QYRYP
13 5 088
2 544
706
400
2 Co-leader
Dr.chro
#8P0R2PVV
13 4 950
2 475
884
40
3 Elder
deja vu
#8QU2VQ2J
13 4 804
2 402
490
400
4
3
Co-leader
Draco
#9JPRG089L
12 4 697
2 348
856
760
5
1
Co-leader
alex_man
#CPY90R98
13 4 694
2 347
132
280
6
2
Co-leader
tezet
#PCL9JJ0U
13 4 667
2 333
1192
720
7
1
Co-leader
Ntimfo_greece
#9CP0GLL
12 4 641
2 320
240
460
8
14
Co-leader
ArdRi Causantin
#2PLC0L08
13 4 639
2 319
1208
40
9 Georgepro15
#9UUCPQ2Q
12 4 628
2 314
196
280
10
5
Elder
Anton
#89Y99GQU
13 4 623
2 311
420
440
11
1
Elder
bye bye
#VR2RQY09
13 4 617
1 154
480
480
12
1
Co-leader
Πεταλουδίτσος♡
#82LC9L2Y
13 4 606
1 151
523
680
13
1
dafis
#29099VYJP
12 4 604
1 151
484
440
14
1
Elder
Yannis
#8JPUUL2Y
13 4 593
1 148
246
520
15
1
Elder
Thunder king
#YL2GCQ0
13 4 575
1 143
750
560
16
1
Βοσκός στα όρη
#2L0RGVPQR
12 4 564
1 141
146
320
17
2
Co-leader
Tasos7
#PPYJG2RP
12 4 551
1 137
280
440
18
11
PARAZALI
#YYPGUUGV
11 4 540
1 135
190
160
19
11
Harris
#PGRQLUPG
12 4 518
1 129
288
260
20
7
Paltio
#8RRQVCUQ
12 4 516
1 129
390
360
21 Winnetou_Pappa
#2QY8YG0J8
12 4 514
541
264
360
22
8
KoumLee
#9G2VJ9LC
12 4 499
539
266
440
23
4
Elder
MitsosGR7
#RLJC2Y0
13 4 494
539
483
520
24
4
Co-leader
Rev
#9Y0R9VU9
11 4 491
538
162
440
25
2
Co-leader
Tommy Ramone
#PPJ8YYUV
13 4 485
538
758
600
26
2
Elder
Scion
#9JYQ89RQ
13 4 483
537
130
200
27
3
Co-leader
HERCUL
#8U9VVLU2
12 4 474
536
458
560
28
3
stacis
#2J9YLUCL
12 4 463
535
38
160
29 faflatakis
#8VLV909Y0
12 4 463
535
60
40
30
4
Elder
iznogud
#8QQGVCYLP
13 4 459
535
1054
550
31 john
#2JV20RPGP
12 4 389
438
50
200
32
14
primus
#9PPQY2YJ
11 4 371
437
186
240
33
1
hdf
#P8CJC0U
11 4 369
436
367
440
34
3
Krik
#YJP0G0VV
13 4 323
432
257
560
35
2
THE RIFLE
#9Y8PJLRG
12 4 319
431
280
480
36
2
⭐HaTeMoSt⭐
#982YLJUCJ
11 4 263
426
0
0
37
2
τασος
#9YGJ09QL
12 4 258
425
20
40
38
2
MegaKillerAlex
#2L0P99P8G
12 4 242
424
0
0
39
1
Gekas
#2QUQLCG88
12 4 196
419
10
80
40
1
alex
#PQPYG89U
12 4 119
411
0
0
41
1
Topsis
#9JPV9VYY0
10 4 053
121
126
490
42
1
Blast_Fire
#2U22VP0LU
11 4 047
121
0
0
43
1
stacis
#8R2GURCCL
11 4 033
120
0
40
44
1
OneAboveAll
#P0UPQJR2R
10 4 010
120
60
520
45
1
Elder
TasosPro
#8VLY8L99
13 4 001
120
0
0
46
1
Co-leader
Cubism
#YRQPL0JV
12 4 001
120
0
0
47
1
Co-leader
Teo
#PP0PC8LJ
12 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord