Trojan TN

#PCP2V98R

56 371

47 / 50

You think yourself a really good player. Than join and show us what u got and u will be rewarded😉YouTube: Trojan Tn😁Join us😁

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 371
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader RoMa
Phạm vi chiến tích 3 363 – 6 356
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 468
Elder 9
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ameur ksouda
#2PRLY2UL8
13 6 356
2019-09-19 23:00:11
300
320
2
2
Co-leader
SaHbI
#QGP0JQ9
13 6 238
2019-09-19 21:30:26
180
80
3 Co-leader
naifer
#9YLRU2QQQ
13 6 192
2019-09-20 02:26:14
1323
456
4 Co-leader
Achraf
#2PGPGLCYQ
13 6 180
2019-09-20 00:43:25
20
40
5 Leader
RoMa
#8P8YL99YR
13 6 005
2019-09-20 03:22:08
528
480
6
1
Co-leader
#HAITHAM Z
#9LGQJLR2J
12 5 794
2019-09-19 21:47:43
373
472
7
1
i'm a looser :(
#89QGR88PV
12 5 761
2019-09-19 23:34:27
168
200
8 Wassim.b.k
#8YCLQY809
13 5 737
2019-09-20 00:07:16
375
480
9
1
Elder
DooDoo
#82R0LY0R0
12 5 702
2019-09-19 20:04:17
272
320
10
1
marwen
#2020982Q8
12 5 685
2019-09-19 21:00:05
521
310
11
1
HANNIBAL BARCA
#8GUJ89CVC
13 5 658
2019-09-20 05:42:54
66
360
12
1
Co-leader
elkappo
#R2U0QCLY
13 5 657
2019-09-20 00:34:59
140
160
13
4
Co-leader
ahmed
#2PYC8P2R8
13 5 613
2019-09-19 22:55:57
635
440
14
1
bohles
#8CJP8GCLQ
12 5 609
2019-09-20 00:54:24
360
320
15
1
Elder
¤mo5¤
#QRPPGCRU
12 5 603
2019-09-19 18:43:34
282
440
16
7
Elder
Bilel
#2RRR0JG2U
13 5 577
2019-09-19 17:24:59
230
240
17
1
Dragon150
#Q9Q082RL
12 5 563
2019-09-19 22:50:33
128
200
18
11
Co-leader
Akrem
#80YC2J0
13 5 512
2019-09-20 05:05:41
250
300
19 chedly
#8C9PP290U
12 5 491
2019-09-20 01:43:45
116
480
20
1
Elder
KCHAOU™
#PLQ8J02C
13 5 465
2019-09-19 19:28:55
232
400
21
3
MEDTown
#9UCG9G8L
13 5 464
2019-09-19 23:11:00
74
240
22
1
Co-leader
mohamed ali
#2CYV80QGG
12 5 439
2019-09-12 14:05:58
0
0
23
1
Elder
hatem
#P8GCLYGQQ
12 5 425
2019-09-20 05:04:01
277
340
24 Elder
racem
#8JJJ0YYR0
12 5 424
2019-09-20 05:08:48
84
320
25
6
samooka
#PQP8R9JRL
12 5 408
2019-09-19 23:51:29
88
200
26
1
Co-leader
tarak jmaiel
#YCUQPQCC
12 5 405
2019-09-20 00:17:14
130
200
27
7
wadi
#2Q8RUJYQG
12 5 397
2019-09-19 18:03:06
260
360
28
2
godci=0
#9CPL89P0P
11 5 394
2019-09-15 16:18:03
0
0
29
2
anis
#VY00JYG0
12 5 381
2019-09-19 21:00:08
372
320
30
2
Elder
amen
#8G9VCV8GR
12 5 369
2019-09-19 19:29:40
122
160
31
5
royal noob
#90PU0YUVV
12 5 329
2019-09-20 05:33:31
244
250
32
2
Co-leader
ADIB
#9J9YR829C
12 5 318
2019-09-20 00:00:01
933
440
33 Co-leader
mario
#Y0RQ8QJR
12 5 277
2019-09-19 14:49:27
140
200
34
1
Co-leader
medmed
#22CLP0LUR
12 5 229
2019-09-19 23:55:37
284
320
35
1
Co-leader
ramsis IV
#990GJYQ0P
12 5 206
2019-09-19 14:42:55
128
200
36
4
Elder
LARWAROU
#YRQCL8CY
12 5 163
2019-09-20 04:23:09
262
0
37 mestiri
#2RJ2RV0LR
11 5 148
2019-09-19 16:10:16
40
80
38 Co-leader
tchi
#LPQC299G
13 5 141
2019-09-20 00:54:01
455
280
39 Co-leader
omar
#RYJG929V
12 5 051
2019-09-19 10:55:13
10
0
40 Co-leader
Errou
#UPPR0R92
13 5 028
2019-09-17 23:46:06
0
40
41 Co-leader
SPARTACUS
#RQGPY8RU
11 5 027
2019-09-19 10:13:02
160
200
42 VAYDII™
#YPVJVP2U
13 5 007
2019-09-19 10:09:56
50
0
43 Tiltedriraa
#9GCRJ22PU
10 4 960
2019-09-19 23:51:58
58
160
44 Elder
The BEAST yk
#2LCQQG8C8
11 4 702
2019-09-02 16:32:05
0
0
45 Co-leader
Legendry
#2UQC8PL8R
13 4 554
2019-09-19 12:18:59
38
120
46 Co-leader
SaHbI2
#GP8QV9PU
11 4 001
2019-08-12 12:53:45
0
0
47 Đấu trường 11 ☆HAMDAOUI☆
#YU8R9QPGV
7 3 363
2019-09-13 14:53:56
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord