Likes turtles

#PCLLQ9R9

45 861

47 / 50

Keine nohands❤️ außer lologamer

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 861
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader _Paul_
Phạm vi chiến tích 1 047 – 5 166
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 520
Elder 5
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
_Paul_
#8PLU2PC
12 5 166
2019-08-21 13:59:54
168
40
2 Elder
__MATS__
#29RP228U
11 5 099
2019-08-21 22:14:17
194
40
3 Elder
Jetip
#P2VLGVRG2
11 5 020
2019-08-21 22:06:46
223
280
4 big lion
#2UCCG99U
11 4 987
2019-08-21 20:23:50
58
120
5
1
Ashvin
#YCUYVUG9
11 4 983
2019-08-22 00:25:57
0
40
6
1
Elder
Bruh
#29889QG00
12 4 968
2019-08-16 15:21:18
0
0
7
1
Co-leader
JanisR
#2LRYY0YPL
11 4 872
2019-08-21 17:30:25
150
240
8
1
Flo
#P2JPQPUL
11 4 855
2019-08-21 08:20:55
10
40
9
1
ASL312
#2U8JCRG2
12 4 855
2019-08-20 16:02:52
0
0
10
1
TheHardCore
#2JQQ0C0U
11 4 843
2019-08-21 15:29:44
118
220
11
1
flamewar
#2PRJ2JU0
11 4 818
2019-08-21 15:23:37
0
0
12
5
mithubln
#2R2J9PUY8
11 4 806
2019-08-21 15:33:46
186
160
13 Nikolin
#28GGCGPJR
12 4 769
2019-08-21 16:01:48
36
80
14 bilo_benderoo
#PLPUYRCG8
10 4 710
2019-08-22 03:07:43
82
0
15 Elder
lologamer
#P88LGQPU
12 4 638
2019-08-20 08:09:46
8
40
16 black_eagel
#PCQU9GYCJ
9 4 628
2019-08-21 19:11:28
168
40
17 Kurdishfighter6
#2CJYUPYL8
10 4 603
2019-08-21 20:54:34
346
80
18 TonY MontanA
#2JP9LGQ02
12 4 576
2019-08-21 20:13:28
88
120
19 BID Jonas
#PP98LPRRV
10 4 554
2019-08-21 22:32:46
106
230
20
3
<c9>Anonym</c9>
#P2P88UCU9
10 4 553
2019-08-21 22:53:54
252
200
21
1
Txm_b
#P9C00PR9L
9 4 503
2019-08-21 14:44:35
34
80
22
2
hi
#P99L2LRQ2
9 4 497
2019-08-18 19:57:40
0
0
23
2
_tim_
#20URV02J
11 4 475
2019-08-19 21:31:27
10
40
24 Co-leader
<c5>_Marvin_</c
#YJJ9G89
11 4 366
2019-08-21 19:58:40
15
40
25 aaron
#8PQP9LP9U
10 4 298
2019-08-21 23:28:27
0
0
26 Co-leader
Justus
#9QQPUCC
10 4 001
2019-07-12 06:05:39
0
0
27 LARSI
#2L990LPY8
11 4 001
2019-07-12 05:38:42
0
0
28 <c4>guckdoch</c
#2G98RLVQ
11 4 001
2019-07-20 16:35:25
0
0
29 xXoverHUNTERXx
#2QLCGQVU
11 4 001
2019-08-08 09:34:10
0
0
30 ultra Hero
#82CVUPLY9
11 4 001
2019-08-01 14:58:44
0
0
31 Elder
GolfWangAmadeus
#8RJLYG0J
12 4 001
2019-07-26 10:35:05
0
0
32 Co-leader
zMadox
#9PUULY
11 4 000
2019-08-15 10:57:22
0
0
33 Đấu trường 12 KING
#2UVRV0LC0
9 3 903
2019-08-21 20:49:37
16
40
34 Đấu trường 12 Lewen
#28CL2RVCP
8 3 867
2019-08-21 11:37:33
50
120
35 Đấu trường 12 Co-leader
Der_abde
#PV809GU02
9 3 817
2019-06-30 09:46:03
0
0
36 Đấu trường 12 der killer
#PYUCULJLL
9 3 786
2019-07-28 11:55:43
0
0
37 Đấu trường 12 Co-leader
NoHand-BTW
#PC02GY9LY
7 3 762
2019-08-18 17:54:38
0
0
38 Đấu trường 12 _niklas_
#8V92RLJ
10 3 674
2019-07-20 18:19:50
0
0
39
2
Đấu trường 11 HighEndJumper
#Y0U9P8LPL
9 3 450
2019-08-21 22:19:27
60
110
40
1
Đấu trường 11 Russak777
#PC8G0CG8P
9 3 449
2019-08-19 17:51:53
20
0
41
1
Đấu trường 11 julius
#2LCQ8G8VV
10 3 441
2019-07-13 09:23:03
0
0
42 Đấu trường 10 _Megaminion_
#CY8VQ8P8
9 3 102
2019-07-21 11:25:17
0
0
43 Đấu trường 10 King of Games
#88YV9CVG
10 3 027
2019-07-17 14:22:54
0
0
44 Đấu trường 9 mitsuki
#9PJLCQCYJ
8 2 925
2019-08-21 19:24:40
0
0
45 Đấu trường 9 OrnitorenkSushi
#Y2882UJ0C
7 2 761
2019-08-17 06:27:47
0
0
46 Đấu trường 8 Royale-Boyz
#2LQ9VP8JP
7 2 463
2019-08-21 17:28:58
122
120
47 Đấu trường 4 t-maria-r_08
#8V8LGGVJU
7 1 047
2019-08-18 15:37:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord