★K:S:R★

#P9YQPVCC

617

1 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 1 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 617
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader きゃりーレンレン
Phạm vi chiến tích 1 234 – 1 234
Thông tin hội
Vị trí Nhật Bản
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 4 Leader
きゃりーレンレン
#PL29ULP09
6 1 234
2019-04-18 12:58:12
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord