Nova l Béjaia

#P9VYUV9Q

48 515

47 / 50

⭐Nova i Béjaia official algerian team⭐ Join our family ⭐Clan alliance with Bejaia eSports⭐ YOU'LL BECOME A WAR JUNKEE! 👻👌💯💯⚡

Collecting cards! Ends: 2019-08-24 21:31:46
Trận đấu 8 + 5
Participation 7 / 47
Người chơi Trận đấu Cards Collected
wowaoi 1 / 3 280
El.Diablo 1 / 3 560
largo 1 / 3 560
Dariiis 1 + 1 / 3 840
سيد الضلام 1 + 1 / 3 840
Sø Lõ 1 + 2 / 3 1189
moussa benabied 3 / 3 1785

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord