deglet nour

#P9QQGLQQ

54 364

43 / 50

marhbé b ness l kol / clan actif ness l kol *** wahda / 3 defaites sucsessive tih /comba jour de collection 3/3 obligatoire

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 364
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader l'inconnu
Phạm vi chiến tích 4 555 – 6 165
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 994
Elder 20
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
HAMZA
#8UGR8R9YQ
13 6 165
2019-09-20 11:04:37
743
480
2
1
Elder
tabraiz
#8V8G889PG
13 6 165
2019-09-20 10:28:47
158
120
3 Elder
Galaxy
#9Q8UU0CQY
12 5 916
2019-09-20 09:58:13
836
520
4 Co-leader
*ADAM KHELIFI*
#2LLYR0GC8
13 5 750
2019-09-20 11:26:56
596
490
5
4
Co-leader
riyoo
#98PP9VYYU
12 5 717
2019-09-20 12:04:35
366
400
6
1
Co-leader
ezzine budo
#8RJ28JJYC
13 5 704
2019-09-20 11:48:54
592
360
7 Co-leader
Walou
#9LGG8QQR9
12 5 616
2019-09-20 11:33:27
976
520
8
7
Elder
Amin
#2CVLQVJUV
13 5 596
2019-09-20 07:57:15
534
80
9
2
Elder
koenig
#9QQ0RVCRG
12 5 591
2019-09-20 10:01:04
228
360
10 Elder
¥ [email protected] ¥
#92Q9G9QPP
12 5 591
2019-09-20 00:47:19
364
424
11
5
Elder
lbrens
#8L2UCJQY
13 5 587
2019-09-20 11:55:15
254
280
12
1
hosni
#2PUGLULJJ
12 5 582
2019-09-19 18:31:31
66
120
13
5
Elder
batman
#98RCGVG9R
12 5 569
2019-09-20 12:13:32
296
320
14
2
Co-leader
aziz
#CPJ9URPG
13 5 550
2019-09-20 11:56:53
636
320
15
1
Elder
Scarium
#JUVUQUUR
13 5 539
2019-09-20 11:02:41
466
400
16
3
diss
#2UU82L9VR
13 5 470
2019-09-20 09:57:14
216
320
17
1
Elder
amine27
#2UYGG20C8
12 5 416
2019-09-20 07:57:20
508
440
18
1
Elder
gattuso
#9CQGYVVQ
12 5 400
2019-09-20 08:49:11
116
240
19
1
rostom
#2QQR00R8J
12 5 395
2019-09-20 11:32:53
194
280
20
2
Leader
l'inconnu
#P8CVQ00RU
11 5 366
2019-09-20 12:22:02
902
480
21
1
Co-leader
LANAS
#28JQ2LC9
13 5 337
2019-09-20 08:40:01
260
480
22
1
souheil
#P2QGYQ9PL
11 5 328
2019-09-19 23:34:32
95
200
23 Elder
yassine
#90QQV2C9C
12 5 319
2019-09-20 11:51:25
201
360
24
2
Elder
Brown
#80UJ2RJ8G
12 5 252
2019-09-20 10:07:00
215
0
25
1
Elder
N.FAOUEZ
#809PYYJL8
11 5 246
2019-09-19 21:15:36
138
280
26
1
mazda
#9V8VL9G8P
11 5 239
2019-09-19 21:23:31
128
360
27
7
Bahahaha
#9RL9YLQGG
11 5 201
2019-09-20 02:33:12
57
120
28
2
skander
#2PJUVJ0R
11 5 159
2019-09-20 10:56:19
30
80
29 RedStone
#8PRPJPVL
11 5 143
2019-09-19 00:43:16
40
120
30
2
Elder
aymen
#PYV28UCYY
11 5 136
2019-09-20 11:22:08
468
440
31
4
Elder
icardi 1908
#9VLQ822G9
11 5 128
2019-09-20 03:38:37
254
280
32
1
Co-leader
الجحيم
#8LGLJ8C2
11 5 113
2019-09-20 11:28:42
478
400
33 Elder
khalilo
#9R9V0PQYG
11 5 095
2019-09-20 11:14:00
473
480
34
2
Elder
slim
#8VGGCVRU0
11 5 092
2019-09-20 12:19:59
0
0
35 khalil
#922LV0JC2
12 5 032
2019-09-20 11:53:19
8
360
36
1
Elder
bill
#Y88P9LPV
13 5 028
2019-09-20 11:21:04
166
280
37
1
Pazzo
#P9PR0JPGL
10 5 027
2019-09-20 12:00:28
238
440
38
2
Elder
iZnoGood
#PY928Q229
11 5 019
2019-09-20 11:16:29
262
400
39 hamzaa
#8UGLV8Q8U
11 4 991
2019-09-19 21:52:55
10
160
40 ivar
#90L289YRJ
10 4 974
2019-09-19 22:26:34
56
200
41 chiwi
#98R09J0LU
10 4 813
2019-09-20 10:33:37
184
160
42 rohben
#QG8RGUYC
11 4 760
2019-09-20 11:54:36
0
0
43 Elder
mustapha
#PQL8PVPUL
10 4 555
2019-09-20 11:02:13
186
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord