MDS'紫月

#P9GUCUC0

47 287

45 / 50

大家一起部落战

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 287
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader 老子就单着
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 613
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 682
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
南城尾
#8J9Y0C90
13 5 613
2019-11-19 13:21:49
248
160
2 Co-leader
独孤惊鸿
#PG8PQCJR
13 5 566
2019-11-19 04:34:05
64
70
3 Co-leader
fifi
#202VCYU08
12 5 365
2019-11-19 12:44:24
288
192
4
1
Elder
键盘鼠标轮胖婶
#2PV0YQ0J0
13 5 275
2019-11-19 07:20:20
40
40
5
1
Co-leader
闻吉起舞
#2LYQC2U9
13 5 208
2019-11-19 10:48:44
198
160
6 ThiagoGaloDoido
#LLP0Q8CP
12 5 055
2019-11-18 19:35:39
29
90
7 感汁男
#8V00VP28U
10 5 041
2019-11-18 14:51:22
36
40
8 Elder
炸翻你
#9LYRQ2QC
11 4 998
2019-11-18 14:47:36
48
80
9 Co-leader
元宝
#2QLUVL2VJ
13 4 982
2019-11-19 09:35:11
108
130
10
1
张哥
#UGCVV8V2
12 4 847
2019-11-17 10:20:31
0
0
11
1
南笙北辰落暮雪
#9PC2CYPG
11 4 838
2019-11-19 11:22:58
125
160
12 flash_one
#PP0Q2UVLP
11 4 831
2019-11-18 04:16:15
0
0
13 嘉帅
#2R9VL292V
10 4 748
2019-11-19 12:34:27
16
120
14 zoom
#22RV0YGP0
10 4 688
2019-11-18 16:27:33
20
40
15 走猫步de鱼
#QGCJ9VPR
12 4 658
2019-11-16 04:27:32
0
0
16
1
龘龘龘
#VLQY2CQU
9 4 635
2019-11-19 11:32:45
164
120
17
1
王者风范
#LJQGU2U8
10 4 613
2019-11-17 05:46:39
0
0
18
3
巴啦啦能量
#9UUPJVGQJ
10 4 586
2019-11-19 11:54:47
200
120
19
1
Leader
老子就单着
#28L8CGU9Q
11 4 538
2019-11-14 11:08:19
0
0
20
1
小姐姐
#98YGUQ2Q2
10 4 518
2019-11-18 10:09:23
20
0
21
1
君卿
#2LVLGCVYU
10 4 446
2019-11-18 11:24:14
0
40
22 ꧁鎕潢꧂
#2GC0C8VYP
11 4 338
2019-11-19 12:11:08
28
40
23 魔鬼引诱犯罪
#CJ0J9G90
8 4 179
2019-11-14 05:03:06
0
0
24 帅的掉渣
#P2G0VJ0J0
10 4 157
2019-11-19 01:13:04
0
0
25 Co-leader
bzipd
#LCGU9RJJ
12 4 148
2019-11-03 08:04:20
0
0
26 泰勒.斯威夫特
#L0VRV8YQ
11 4 113
2019-10-20 12:55:33
0
0
27 乐le
#P82YCJCY0
10 4 112
2019-10-17 04:44:39
0
0
28 Elder
关羽
#2C0RQYPCJ
11 4 103
2019-10-14 23:26:41
0
0
29 独钓寒江雪
#PVL2Q28JY
10 4 080
2019-10-21 00:46:06
0
0
30 田鹏2
#8VLCU9UYJ
11 4 079
2019-10-18 16:31:07
0
0
31 Co-leader
CCC
#9QJYYGCL8
11 4 076
2019-11-03 00:50:07
0
0
32 卑微
#PPUY90YU9
10 4 066
2019-10-28 10:33:01
0
0
33 Co-leader
Amo’传说
#YCGQG0V8
9 4 064
2019-11-02 11:13:00
0
0
34 翩翩翩翩欢.
#Y92UV20Y
10 4 061
2019-10-30 01:41:09
0
0
35 昊念、灵泪
#GP80UUR9
10 4 058
2019-10-12 03:36:49
0
0
36 Co-leader
Hides
#Y0R0JCVLJ
9 4 057
2019-11-03 09:11:14
0
0
37 First Glance
#UUYUPLJG
10 4 054
2019-10-09 05:20:34
0
0
38 ☃红梅☃
#9J9CC8YQ
10 4 046
2019-10-31 01:36:59
0
0
39 天乐
#G8R2GPVC
10 4 042
2019-11-02 10:40:56
0
0
40 张家辉
#GLL220RQ
10 4 039
2019-10-12 04:55:43
0
0
41 BANDITO
#98PRLQJ8Q
11 4 025
2019-11-18 09:52:59
30
40
42 Richard
#80LY8QQCQ
10 4 002
2019-11-18 15:03:40
20
40
43 Elder
[ ]
#PQ8Q2C8J0
10 4 001
2019-09-28 15:25:18
0
0
44 Co-leader
我艹
#282VC99QJ
10 4 001
2019-05-02 05:33:07
0
0
45 三少
#PU2LQP2CQ
10 4 001
2019-10-02 11:23:10
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord