Hell's Chapel

#P9G9CJC0

48 843

50 / 50

Deze clan neemt actief deel aan wars! Als je collection day speelt, speel je dus ook je war day! Doneren wordt eveneens verwacht

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 843
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader DeusMortis
Phạm vi chiến tích 3 247 – 5 686
Thông tin hội
Vị trí Bỉ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 140
Elder 13
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
DeusMortis
#QU0J2VQ8
13 5 686
2019-07-19 11:17:12
0
0
2 Co-leader
rensssssss
#92JGQL0Y0
12 5 649
2019-07-22 21:18:21
196
80
3 Elder
henkie
#P8PJQYJQ
12 5 387
2019-07-22 15:11:27
0
0
4 Co-leader
DeMaffias
#9RQUC09L0
12 5 355
2019-07-22 22:48:14
10
24
5 Co-leader
perino
#9JY8P2YP8
12 5 300
2019-07-22 21:30:39
125
100
6 Elder
Swaggy S
#80CU9VRRR
11 5 298
2019-07-22 15:22:45
16
40
7 Elder
kloneke
#8U92QPPQ
12 5 116
2019-07-22 22:51:32
56
80
8 Elder
Samourai Jack
#2RP80CPG
12 5 111
2019-07-15 16:56:15
0
0
9
1
Co-leader
Lauzarus
#9Y8YUV9YQ
11 5 110
2019-07-22 21:18:22
188
80
10
1
Elder
At0mic b0Om
#V8LUJ2P2
12 5 096
2019-07-15 21:10:45
0
0
11 Elder
Swaggy M
#9VL0VC0G8
11 5 027
2019-07-22 20:22:14
42
80
12 Elder
Libeam
#PYPUL0209
10 5 013
2019-07-22 21:52:35
63
80
13 Co-leader
DenBlieken
#22QQ9220R
12 4 956
2019-07-21 01:16:45
0
0
14 yh
#2QPCU8QQV
9 4 949
2019-07-23 00:08:34
10
30
15 Elder
snoloman
#P98UR0LU
11 4 694
2019-07-22 19:20:08
10
0
16
4
dr.Dissrespect
#2JJ8C2R9
11 4 669
2019-07-22 23:11:39
20
0
17
1
VLAAMSE LEEUW
#RL80RQGV
11 4 619
2019-07-22 20:21:07
42
40
18 Elder
Vincke
#P8JP8P08
12 4 599
2019-07-22 19:58:49
0
0
19
2
axel dekkers
#PV2GCQY
10 4 598
2019-07-22 16:48:01
10
40
20
1
Elder
donjonzottegem
#P2LQ0LC8G
10 4 583
2019-07-22 21:13:28
82
80
21 mathis.clash
#9YV8P8LG
10 4 509
2019-07-22 19:09:20
0
0
22 Trainer Stef
#2PRCLYPPQ
11 4 473
2019-07-22 09:00:34
0
0
23 jelle
#8UJVV8CG
12 4 465
2019-07-06 19:55:56
0
0
24 Games4Real
#2GR9G2CUJ
10 4 433
2019-07-22 15:00:59
0
0
25
1
sabby
#8GLY0QLCP
12 4 388
2019-07-22 22:11:02
12
0
26
1
robbe
#2C92UGQ2
10 4 364
2019-07-17 09:19:18
0
0
27 THE LEGEND
#2V8QPPJ82
10 4 329
2019-07-06 10:32:34
0
0
28 Elder
mathis
#LCJ88LQC
10 4 329
2019-07-22 12:46:01
0
0
29 Escobar
#988G0J9U
12 4 312
2019-07-22 22:45:41
94
70
30 71b1
#2RQCJJQ2J
11 4 310
2019-07-01 12:45:04
0
0
31 Twixation
#880LLQUYC
11 4 096
2019-07-10 11:59:56
0
0
32
1
omae wa...NANI!
#PG80CYUP2
9 4 032
2019-07-21 14:50:40
0
0
33
1
Driezie14_yt
#8GPPCPJLG
10 4 031
2019-07-22 23:18:14
58
40
34 Lord Voldemort
#2CU00JQ2Q
10 4 028
2019-07-08 10:15:19
0
0
35 #Anass_Gh ✌✊
#8YRUGRCGR
10 4 003
2019-07-22 21:07:19
38
56
36 RoyaleBert
#9R2LY80U
10 4 003
2019-07-14 09:32:56
0
0
37 Ronaldo1509
#LJPLP9C
12 4 002
2019-07-07 12:01:23
0
0
38 Paskinosaurus
#9G9YLUYP0
11 4 002
2019-06-20 10:28:10
0
0
39 Elder
De Calle
#9PG82PCL
12 4 000
2019-07-22 15:57:23
38
40
40 Đấu trường 12 MathisVHSD
#P88V0008
11 3 958
2019-07-15 11:29:23
0
0
41 Đấu trường 12 Elder
SiDMo
#900RYUYR2
11 3 847
2019-06-24 07:50:20
0
0
42 Đấu trường 12 Clusternite
#U2JJ9980
9 3 810
2019-07-19 20:14:54
0
0
43 Đấu trường 12 kappy
#G008VVL
10 3 806
2019-06-25 13:17:33
0
0
44 Đấu trường 12 #antiFreaks
#YRRRG2L0
11 3 787
2019-07-19 17:11:38
0
0
45 Đấu trường 12 SaraB
#9CPJ2VRJC
11 3 786
2019-07-23 00:08:46
0
110
46 Đấu trường 12 ImNoob:(
#2LQ8GGJUR
10 3 753
2019-07-13 10:48:34
0
0
47 Đấu trường 12 zebedolas
#899VQPQV2
10 3 681
2019-07-22 23:42:28
30
70
48 Đấu trường 11 masteroftiktak
#2L220GG29
10 3 537
2019-07-03 17:57:43
0
0
49 Đấu trường 11 JJRebel0507
#YPUVYJ0C
11 3 300
2019-07-03 19:57:46
0
0
50 Đấu trường 10 snorman
#2CJU9RQRQ
9 3 247
2019-07-18 13:23:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord