ArchLørDs

#P990RRGJ

50 880

47 / 50

⚔️WAR RULES⚔️ Make ALL 3 collection attacks and MAKE your WAR DAY.We are a active clan and will not keep those who dont help

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 880
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ⚡ RAYÐEN
Phạm vi chiến tích 3 485 – 5 432
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 50
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
momo
#PLRLV2V8J
12 5 432
2019-09-22 23:18:35
0
0
2 tokebry
#9JQ8UG9J
12 5 366
2019-09-22 21:51:08
0
0
3 monster monta
#2JQ8PGQ9G
12 5 291
2019-09-17 16:23:01
0
0
4 ÀŁŁËM VB
#8U9J9JRG2
11 5 273
2019-09-22 22:15:16
0
0
5
1
clash mootez
#2P8GPYUGG
12 5 258
2019-09-22 19:01:26
0
0
6
1
Co-leader
Zegnoun
#29LP9PGYJ
13 5 254
2019-09-22 23:23:41
0
0
7 Nyyzar
#99VY9P9RL
12 5 251
2019-09-22 23:27:28
0
0
8 Co-leader
dali
#P8U22PYG8
11 5 230
2019-09-23 00:02:44
10
0
9 jalloul k
#89R9CCU0P
11 5 211
2019-09-22 20:47:07
0
0
10 Popl
#22UPV8L9P
12 5 183
2019-09-22 19:24:48
0
0
11
5
walid
#8CLPRPG0P
12 5 183
2019-09-23 01:47:40
0
0
12
5
cab
#2PUJ9CG29
12 5 176
2019-09-22 22:56:01
0
0
13
2
oussama
#P82QURYUL
10 5 175
2019-09-23 00:22:33
10
0
14
4
Houssem
#LJQY89C
11 5 096
2019-09-21 15:47:06
0
0
15 ŽÌÍZØÜ
#9PYU0U89V
12 5 070
2019-09-22 22:09:47
0
0
16
2
SANGOUR
#99RPYQV
12 5 048
2019-09-22 19:12:36
0
0
17
3
varian
#89YPCGLVP
12 5 028
2019-09-22 22:40:19
0
0
18 jawher2002
#VP2GCRLY
10 5 025
2019-09-22 19:43:50
0
0
19
7
Co-leader
M-Link-S
#P8RV829YJ
11 5 020
2019-09-22 22:18:46
0
0
20
7
rami
#9G20R2YVP
11 5 016
2019-09-22 19:02:24
0
0
21
11
Leader
⚡ RAYÐEN
#P0CUQ8JQ9
11 5 013
2019-09-22 19:32:24
0
0
22
7
Elder
RCC
#PLGQYU8RG
11 5 012
2019-09-22 22:37:49
0
0
23
8
mech_ftw :)
#P2RR9JQVJ
10 5 007
2019-09-22 22:34:21
0
0
24
5
fhima
#89LRLY2QL
10 5 003
2019-09-22 20:28:47
0
0
25
8
Elder
clash whomen
#P8UCPVUUR
11 5 003
2019-09-23 01:23:59
20
0
26
1
Dodgeri hero
#PCU0P9P2J
9 5 001
2019-09-22 23:59:50
10
0
27
11
mahdi
#2JULQG0JR
11 4 974
2019-09-22 11:24:43
0
0
28
5
hamzasurfcaster
#8JJ2J98QU
10 4 969
2019-09-22 17:11:49
0
0
29
5
Elder
fares
#20CYCRQJ9
10 4 968
2019-09-22 20:50:54
0
0
30
5
Elder
momo
#28UVCUYCJ
12 4 946
2019-09-23 00:29:30
0
0
31
5
DEBICH
#98JPUC0QC
10 4 942
2019-09-22 23:39:36
0
40
32
2
iadh
#9UY8V00L8
11 4 942
2019-09-22 18:13:50
0
0
33
17
Makking
#PYU2QUJ20
10 4 939
2019-09-23 00:15:51
0
0
34
13
Ahmed
#9G0G9P8QU
10 4 937
2019-09-23 00:04:35
0
0
35
7
Elder
dropdead
#8CGLVQULP
11 4 899
2019-09-22 19:17:47
0
0
36
14
adem12
#8R90VGLV2
10 4 875
2019-09-22 22:52:58
0
0
37
12
amine zammit
#28UPLVGU9
11 4 868
2019-09-22 20:12:14
0
0
38
2
صرموط
#9CPC8PJPR
11 4 821
2019-09-22 19:13:56
0
0
39
8
Co-leader
hedi
#9YGJJJV9G
10 4 815
2019-09-22 20:37:20
0
0
40
6
kingomar
#PR8UC8980
9 4 806
2019-09-23 01:58:36
0
10
41 Jhin
#P89CCUC0P
10 4 766
2019-09-22 22:09:45
0
0
42
2
dali
#82V9JQCUC
10 4 749
2019-09-22 20:20:05
0
0
43
1
Co-leader
skhiri
#P8YPVPQYP
10 4 658
2019-09-22 20:22:51
0
0
44
1
Co-leader
fathi
#PJ9QLV0J2
10 4 603
2019-09-21 14:59:24
0
0
45
2
ElMaztoul
#9C8CP0YLP
10 4 600
2019-09-22 15:03:45
0
0
46 Elder
Koro-sensei
#2QY8JQJL9
12 4 543
2019-09-22 14:05:06
0
0
47
2
Đấu trường 11 Elder
VÉNUS
#PPYGJURCG
9 3 485
2019-09-22 19:13:14
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord