$$$Tank$$$

#P8UL99YG

46 799

50 / 50

clã de pessoal ativo e bem disposto

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 799
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader @ TANK @
Phạm vi chiến tích 2 626 – 5 090
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 292
Elder 9
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
tp
#PRYPPGPV
12 5 090
2019-10-14 07:45:57
10
40
2 DANIEL
#9GQCJ0JQ
13 5 054
2019-10-14 08:19:01
38
0
3
1
Co-leader
jonybe
#9LC9JJ0
12 4 925
2019-10-14 03:38:13
10
20
4
3
ÏĢØŔ
#PGRL8RYY0
10 4 870
2019-10-14 08:38:18
26
0
5 Marco
#2922JCLP
12 4 823
2019-10-13 17:56:51
0
0
6 Thor
#YYP92JYY
11 4 811
2019-10-14 08:27:30
40
32
7 Elder
bbcar
#89YLPCJYR
10 4 792
2019-10-12 20:35:12
0
0
8 Elder
PMarçal
#LV2RQU8U
11 4 784
2019-10-13 20:57:45
0
0
9
5
Benten
#P0QVL2Y2L
11 4 760
2019-10-13 19:15:51
0
0
10
3
Christian
#PC8PV080
11 4 760
2019-10-14 02:32:49
20
40
11
2
Co-leader
Tank
#C2RCQCG
13 4 759
2019-10-13 05:30:12
0
0
12
2
super sparky
#28PPRPVV
11 4 744
2019-10-13 18:54:36
0
0
13
3
Co-leader
Antunes2430
#2JQ988RPR
10 4 722
2019-10-14 00:41:08
0
40
14
3
Co-leader
Filipe
#GVQ0JL0P
10 4 720
2019-10-14 08:40:27
0
24
15
3
KhalifaMan
#2R09YUQJU
10 4 719
2019-10-13 19:15:30
0
0
16
1
HipRoyal
#2LYPC09YC
10 4 668
2019-10-14 06:07:58
0
0
17 Elder
sebastian
#80U809RP9
11 4 660
2019-10-13 12:02:49
0
0
18 Elder
mr
#GV0Q9LP
12 4 630
2019-10-14 08:33:50
34
20
19
1
x men
#8JP2RUCC9
10 4 611
2019-10-13 22:17:42
0
0
20
1
paidopai
#8G28GV0YQ
9 4 594
2019-10-11 14:01:38
0
0
21 Elder
Zepav00
#JJP2C8RV
11 4 578
2019-09-28 10:53:15
0
0
22 Johnny Destreet
#2P0882GLC
11 4 573
2019-10-13 16:54:35
0
0
23 Co-leader
®Mohamed™ali®
#8G222PYV
10 4 569
2019-10-14 08:18:28
28
40
24 LUIS DE 4
#YJVLJ8CQ
12 4 552
2019-10-05 14:09:28
0
0
25 Elder
super95
#PRLL08RRL
10 4 541
2019-10-14 06:54:59
20
20
26
1
Kreathan
#98PUU909
10 4 523
2019-10-14 08:37:58
66
16
27
1
RaminhosPT
#QY8988RV
11 4 513
2019-09-30 20:22:41
0
0
28 Samur
#2G8PLVRQC
10 4 502
2019-10-03 20:02:50
0
0
29 Co-leader
Nala
#20CLPC2PQ
12 4 417
2019-10-13 05:33:58
0
0
30 Elder
Flecha
#P0GG80V2G
9 4 381
2019-10-12 15:28:59
0
0
31 Guerreiro Tomas
#2QYQG0VVC
9 4 332
2019-10-13 17:35:08
0
0
32 souojp
#PJJLLQ002
9 4 311
2019-10-13 12:53:03
0
0
33 enzo
#9PQV0Q9V
11 4 277
2019-10-13 21:02:54
0
0
34 mangalhovskii
#PG09YYPRR
10 4 258
2019-10-13 07:43:44
0
0
35 D4RK
#2GJR9PPCL
10 4 237
2019-10-04 17:37:10
0
0
36 CR Rui
#20PLCGJV8
10 4 211
2019-10-11 16:37:26
0
0
37 Já foste
#Y0Y8J90YL
8 4 165
2019-10-01 09:31:16
0
0
38 Diana
#Y8QUPYV89
9 4 102
2019-10-13 22:47:06
0
0
39 João19zzz
#9Q08G2C82
10 4 077
2019-10-13 20:24:56
0
0
40 Leader
@ TANK @
#222YPJ9L8
10 4 076
2019-10-13 05:36:17
0
0
41 Pequeniino
#PRYLCYQL
11 4 059
2019-09-25 15:04:34
0
0
42 .:.:.:.:.:(...)
#9PYY802RY
10 4 051
2019-09-28 14:58:05
0
0
43 teixeira
#2CPPY9URJ
9 4 046
2019-10-10 10:11:12
0
0
44 Elder
Faze_HighSky1v1
#PCVJVGLR8
9 4 040
2019-09-27 20:08:23
0
0
45 Just_T0xic
#2YR9P0C0J
11 4 023
2019-09-27 19:53:30
0
0
46 hard_not_bad
#8PRLGYVJ2
12 4 002
2019-10-13 13:10:48
0
0
47 Đấu trường 12 Noob vs pro
#PPU09LQP0
10 3 939
2019-10-11 08:23:04
0
0
48 Đấu trường 12 Elder
denipro
#PRUQ0L2QY
10 3 893
2019-10-11 22:28:51
0
0
49 Đấu trường 12 kakaroto. goku
#PRQJR2QRU
9 3 804
2019-10-02 19:08:37
0
0
50 Đấu trường 9 Co-leader
coffi
#9Y9PCUYY2
8 2 626
2019-10-12 19:46:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord