Golden Blood PR

#P8RYQPLJ

57 001

46 / 50

Clan Oficial de Golden Blood PR🔥🔝#6🇵🇷⚡️competitivo💥Discord y Whatshapp⚡️PB:5,6🔥Clan Wars W:💯🥇

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 001
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader <c2>CJ.RRT
Phạm vi chiến tích 4 652 – 6 194
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 410
Elder 25
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
PresidentexPRx
#G0JJ9J
13 6 194
2019-09-18 09:10:39
252
240
2
1
Leader
<c2>CJ.RRT
#2C0V9U90C
13 6 163
2019-09-18 04:28:06
158
200
3
2
Co-leader
hoysebebe
#2292CL8QR
13 6 132
2019-09-18 11:16:35
310
200
4 Co-leader
yova PR
#99G2GYG
13 6 093
2019-09-18 10:30:00
348
0
5
1
Elder
RSR
#CUR928PG
13 6 019
2019-09-18 11:10:55
126
240
6
1
Elder
Julián Lago
#8CPJG0YC2
13 5 859
2019-09-18 11:44:19
498
0
7
3
Elder
Lord MagiciaN
#V89JGJL
13 5 852
2019-09-18 03:08:31
70
200
8
14
Elder
Alex1532
#8VV9UVCY
13 5 825
2019-09-18 10:55:34
318
240
9
1
Co-leader
Acuratee
#2CGRUL0P
13 5 815
2019-09-17 19:54:55
30
160
10
1
Co-leader
El_Yasi1196
#J9Q2L8LJ
13 5 810
2019-09-17 19:45:29
90
120
11
1
Elder
Ricky
#2P0G8CP0U
13 5 800
2019-09-18 11:48:30
194
230
12
1
bu”
#828UV8LVY
12 5 766
2019-09-18 03:44:52
204
240
13
4
Elder
ghost
#20P9282PP
13 5 747
2019-09-18 11:04:46
462
280
14
1
Elder
Alejo Rabioso
#JJQGRRU9
13 5 742
2019-09-18 11:53:41
212
320
15
2
Co-leader
NoobMaster69
#CRQCR8R
13 5 729
2019-09-17 07:58:39
10
0
16
2
<c5>FAC<c/>
#J2YGCR8Q
13 5 699
2019-09-18 05:37:08
296
160
17
3
Co-leader
Apollo787™
#8CCLCGV
13 5 688
2019-09-18 11:54:47
248
280
18
2
Elder
josh
#P9V0U920
13 5 681
2019-09-18 04:48:19
166
200
19 Angel23pr
#89C88V828
13 5 664
2019-09-18 02:48:40
158
240
20
1
Elder
SaitamaOPM
#2VU2QPU9
13 5 620
2019-09-18 10:00:53
160
200
21
1
El_Tsunami-_RD
#JUPUQ8Y0
12 5 602
2019-09-18 11:57:40
522
270
22
4
Elder
ItsJustinPR
#29VJYPVQU
12 5 601
2019-09-18 00:27:24
160
160
23
1
Elder
willey1500
#QGVRQCC
13 5 591
2019-09-17 15:27:58
60
0
24
1
Co-leader
ChicagoJordani
#88JYVP9Y
13 5 576
2019-09-18 06:47:41
150
200
25
2
Elder
Jaiman
#UC0QVYCV
13 5 571
2019-09-18 11:16:32
240
240
26
3
<c9>nidi<c/>
#YC8CJ2QP
13 5 526
2019-09-18 11:38:26
260
320
27 CAPI
#LQ0QLPRV
13 5 497
2019-09-18 05:24:04
56
160
28 CAPI
#2QQYP2UR
13 5 468
2019-09-18 05:22:44
56
160
29
3
Elder
Cristian Alexis
#9Q9VV8JY
12 5 460
2019-09-18 04:33:37
21
40
30 Tu May En TanGa
#2UPJRCR9
12 5 426
2019-09-18 11:03:50
99
200
31 Co-leader
JGONZALEZ23
#JURLLUYC
12 5 425
2019-09-18 04:09:27
10
40
32
1
Elder
Alex4nd3r 98
#9UPVG29
13 5 416
2019-09-18 11:39:28
158
240
33
8
Elder
Randy ntcz
#PVJ908L8
13 5 358
2019-09-18 04:50:39
214
160
34
1
Co-leader
El Gran Boom
#2RCCVRR0J
12 5 332
2019-09-18 08:00:54
232
200
35
2
Elder
Victor A.
#RPPC9YG0
12 5 320
2019-09-18 11:31:40
134
240
36 Elder
Dj_Joa_Pr
#LUUQRGJR
13 5 310
2019-09-18 11:07:00
120
240
37
3
Elder
ZEUS ⚡️
#2GPJ0GYR
12 5 280
2019-09-18 11:17:36
232
240
38
1
Elder
EOF VIBE
#9L0LGQ908
13 5 233
2019-09-18 11:19:44
133
280
39
3
Elder
EpicGuimoYT
#P28JRY9L
12 5 230
2019-09-18 03:52:08
58
40
40 Elder
Walde
#28UQ2RRG
13 5 210
2019-09-18 11:14:40
102
200
41
3
Elder
Komodo
#2CVCCLYY
13 5 195
2019-09-18 11:47:55
216
190
42
1
Elder
BERSERK
#9VR0829Q
13 5 167
2019-09-17 22:37:12
219
200
43
1
Elder
mitomaelo
#9VJLVUUL
12 5 127
2019-09-18 11:08:32
88
200
44
1
Co-leader
Raul (Magic)
#20YCQ0QJ
13 5 010
2019-09-17 00:32:56
30
80
45
1
Elder
Ricky_PR
#2VU828JUU
12 4 884
2019-09-18 06:41:40
48
160
46
1
sandex_33
#2JLVUQ90V
12 4 652
2019-09-18 06:02:27
68
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord