Ad Astra

#P8RCUUL2

58 730

49 / 50

Jusqu'aux étoiles⭐. Ancien clan 1er fr ! activité, maturité. Discord : Béno#8742 🎙. Champions RPL, NA, EU. Ad Family ❤> all

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 730
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader ⭐Ad Béno⭐
Phạm vi chiến tích 5 453 – 6 237
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 126
Elder 25
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
terter
#29JY2GLYU
13 6 237
2019-10-15 18:57:19
83
0
2 Elder
TheKingArthur
#UULC8L
13 6 233
2019-10-15 18:17:03
86
120
3
1
Co-leader
rajN’
#Q88YUVLG
13 6 094
2019-10-15 19:02:03
356
200
4
19
Elder
⚡Perceval ⚡
#8VPR8LU2
13 6 089
2019-10-15 18:55:40
318
160
5
2
Elder
Masta
#2U89CGCG
13 6 085
2019-10-15 12:22:33
340
160
6 Grey'S
#L0GP22LY
13 6 058
2019-10-15 18:54:26
10
0
7
2
Co-leader
ViscaLaPulga
#8GCJ90U0
13 6 015
2019-10-15 17:26:11
476
200
8
1
MLeChat
#2PPURC8C8
13 5 947
2019-10-15 18:17:54
148
160
9
3
Elder
Ayame62_Twitch
#282YPY8
13 5 935
2019-10-15 04:00:35
210
120
10
1
leva94
#2JYJ829
13 5 861
2019-10-15 18:24:12
186
200
11
21
FR-AXEL
#JYG9C9GQ
13 5 854
2019-10-15 08:35:19
87
120
12
2
Nek le fennek !
#9L8JRLCV
13 5 823
2019-10-15 12:04:06
10
120
13 你在AK47你在
#2YVLGUCR
13 5 822
2019-10-15 16:07:11
0
0
14 Elder
Dorom
#2R2P0L0GP
13 5 821
2019-10-15 16:30:26
155
160
15
4
Elder
❤️Micky❤️
#22VU9CURL
13 5 821
2019-10-15 18:52:05
460
250
16
1
Elder
Drannog
#2QJ922QYP
13 5 800
2019-10-15 18:50:54
126
80
17
14
Elder
karl 13
#2PRGU2PYC
13 5 778
2019-10-15 18:57:08
30
80
18
6
TLclash youtube
#PP88VCQ9
13 5 764
2019-10-15 18:22:17
126
120
19
4
Elder
**CLARK**
#2Y0JCGCR
13 5 748
2019-10-15 18:55:08
419
160
20
12
la nebuleuse
#828UCCR0U
13 5 736
2019-10-15 18:12:36
181
160
21
3
Elder
AzKo™
#9L2PJ20U
13 5 727
2019-10-15 17:07:56
66
160
22
2
Co-leader
Lord Black Fowl
#JYG9CPCY
13 5 726
2019-10-15 17:41:43
75
160
23
4
Leader
⭐Ad Béno⭐
#JV8RC9YL
13 5 725
2019-10-15 19:01:09
182
160
24 Elder
Platus
#LYR8YLJG
13 5 715
2019-10-15 11:47:22
8
80
25
5
Κ1κθm
#VV8PYV
13 5 700
2019-10-15 18:58:14
10
160
26
3
Co-leader
⚡️Anatole⚡️
#RC98V0UU
12 5 700
2019-10-15 18:43:30
439
160
27
5
Vedangel
#982PYLUC
13 5 697
2019-10-15 18:58:18
86
80
28
6
Elder
TheCrazyGamer
#22QUQG09C
13 5 685
2019-10-15 19:02:33
98
130
29
17
WalstaR™
#QLU908P
13 5 675
2019-10-15 18:00:12
38
120
30
5
Elder
Ith_Ri⭐☠️
#VCJYLPQ0
13 5 674
2019-10-15 16:00:45
40
160
31
5
Elder
Emiliox
#VYPUL29
13 5 667
2019-10-15 19:01:28
86
160
32
7
French chief
#2UVCV082
13 5 652
2019-10-15 18:50:19
30
130
33
2
Elder
<c2>Tabasco
#2U2LYURJ
13 5 652
2019-10-15 18:05:45
78
120
34
7
Elder
Staninou
#JPCQJV2
13 5 652
2019-10-15 08:45:57
38
120
35
14
Elder
Cho7
#GYCL209P
13 5 649
2019-10-15 18:44:43
224
240
36
8
⭐Joman.78⭐
#Y9PYLC9V
12 5 648
2019-10-15 18:18:40
75
200
37
21
Elder
TørjestėR ❤
#88GP2PRP
13 5 622
2019-10-15 18:08:43
48
200
38
2
City
#UQ20R8RQ
13 5 619
2019-10-15 10:16:53
30
120
39
6
Elder
lepetit_otaku
#8RGCGG9Q9
13 5 612
2019-10-15 18:53:39
40
216
40
2
Elder
Lysandre
#Y2QP2G88
13 5 612
2019-10-15 13:16:37
40
200
41
1
Coutinho31✅
#2CJCRRC28
13 5 610
2019-10-15 16:37:14
50
120
42
5
Ruinor
#8GJVGCL8
13 5 603
2019-10-15 12:47:59
222
40
43
1
Mathis♠
#U2JPC8QL
13 5 600
2019-10-15 13:20:27
118
120
44
1
Léo
#R2G0VGL
13 5 578
2019-10-15 18:21:32
8
0
45
5
Elder
Aomin饥
#LV2GQ0C
13 5 556
2019-10-15 18:33:49
82
200
46
5
Elder
LE MARSEILLAIS
#2YUYR2Y9G
13 5 538
2019-10-15 18:40:51
298
160
47
2
⚡johny⚡
#YP9G00GY
13 5 500
2019-10-15 18:56:15
336
160
48
1
Elder
Fabien42M
#2R88L2LL
13 5 462
2019-10-14 02:39:01
10
40
49 Elder
yastinas*-*
#2P0V89JUG
13 5 453
2019-10-15 16:35:19
0
130

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord