The Shed Boys

#P8Q8YJQ

53 800

50 / 50

English Speaking Clan, Mature Players Only. Only play on Collection Day if you play on War Day. Casual yet active players

Collecting cards! Ends: 2019-07-18 23:12:55
Trận đấu 15 + 17
Participation 12 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
boss 1 / 3 880
Logic 2 / 3 880
Kobeeeee 1 + 1 / 3 1402
IceKing2525 1 + 2 / 3 1869
Titus54840_YT 1 + 2 / 3 1869
VIKINGO CHAPIN 1 + 2 / 3 1869
Phillipe Leon 1 + 2 / 3 1869
Meruem 1 + 2 / 3 1869
⚡️CruJones⚡️ 1 + 2 / 3 1980
Ludus 2 + 1 / 3 2337
O_O 2 + 1 / 3 2337
popsz 3 / 3 2640

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord