The Shed Boys

#P8Q8YJQ

45 202

50 / 50

English Speaking Clan, Mature Players Only. Only play on Collection Day if you play on War Day. Casual yet active players

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 202
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Mr. Nice Guy
Phạm vi chiến tích 4 018 – 5 079
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 141
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
CruJones
#898R08RG
13 5 079
2 539
152
80
2
1
Co-leader
XxDonutsxX
#LPLVRVJL
13 5 075
2 537
44
120
3 Rookie
#C2LVC908
13 4 966
2 483
10
120
4
1
Leader
Mr. Nice Guy
#G28R9GYY
13 4 871
2 435
324
120
5
1
Co-leader
Mike
#2GCLG2QQU
13 4 868
2 434
368
160
6
1
goodjob
#8GVL02J92
12 4 639
2 319
48
160
7
1
Co-leader
Thugnificent
#RJ2JCGRR
13 4 597
2 298
100
190
8
2
Elder
spiich
#9099V0RL
12 4 586
2 293
187
120
9 chill
#L2C2VUCG
12 4 492
2 246
30
109
10 Elder
Torup
#89UQRUV8
12 4 441
2 220
38
80
11 danicedustorm
#R9RL9998
12 4 439
1 109
40
40
12
3
Co-leader
Logic
#2GJ299PR
13 4 430
1 107
194
120
13 MadBull34
#2CUJQ29QJ
12 4 423
1 105
0
0
14 Elder
Nessy
#22LGQQ9PG
12 4 381
1 095
10
80
15
1
Elder
ManUtdSuk!
#29LVJLUCP
13 4 368
1 092
122
80
16
1
Elder
《Salem》
#9JQQURLLR
11 4 367
1 091
214
160
17
5
PECKING ORDER!!
#8CG0QYGL
12 4 342
1 085
192
80
18 Jaws
#GL8CYC0U
12 4 338
1 084
316
160
19
3
Elder
ChrisJarnagin
#8VGPJJUC
12 4 326
1 081
0
40
20
1
Alejo342
#2YY9JLGUU
12 4 322
1 080
38
120
21
15
Titus54840_YT
#RYL02VG2
11 4 321
518
56
120
22 slyfox72
#YYPG2L0R
11 4 310
517
70
40
23
3
BigDuckBandit
#2G2C8GQ2G
10 4 308
516
0
0
24
3
Deathkamon
#VURRCU2C
13 4 303
516
0
0
25
2
Elder
Samizepic
#80QQV2R
12 4 293
515
464
120
26
2
Bigboy
#8YLPJU2P
12 4 270
512
58
120
27
1
tommy
#2CCP2RLR
12 4 238
508
68
120
28 ARGHO.
#QUURCC9C
12 4 205
504
10
40
29 Elder
Kyan
#2VGVL08P
12 4 202
504
0
0
30 IceKing2525
#G899G2Y2
12 4 196
503
38
80
31 Swipe_Tv
#GYVPY9
11 4 186
418
40
80
32 Marcus
#9CCUCQVJG
11 4 185
418
119
50
33 Colby
#PPJU8G22
11 4 182
418
10
40
34
4
IniguezJauregui
#80PQUUC9J
12 4 181
418
78
80
35
1
Elder
CHEWBACCA
#PUJU0J00
11 4 160
416
56
120
36
1
hi
#2Y02RQ2L9
11 4 139
413
0
0
37
10
Toast
#92VG2RGVP
11 4 122
412
84
40
38
13
heroism
#UCLLCCLY
12 4 109
410
72
120
39 styloZ
#990YV2Q
12 4 107
410
0
0
40 ethypoo
#UL9C0PPY
12 4 103
410
0
40
41
1
Zoom
#8P9Q0CPPP
11 4 102
123
18
40
42
1
Ultimategamer5z
#9CPYQU2QL
11 4 100
123
18
80
43
1
Elder
ChandraT
#8QUQC9UQV
12 4 078
122
124
80
44
1
BrightonHoveAlb
#8PJVGGY2G
12 4 063
121
10
40
45
1
Ryanrubick14
#PYUPY2VU
12 4 056
121
98
160
46
1
NicoLeDozo12
#9RVG9PPY2
11 4 056
121
58
120
47
1
OZ_2⬆
#82PV9LL98
11 4 039
121
0
0
48
1
Betrayalth
#2RQJ0Y2V2
11 4 038
121
38
80
49 The Treblemaker
#C90VJGVL
12 4 026
120
0
0
50
2
Sprusinski
#PQGPJR00C
10 4 018
120
28
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord