HUESTEROST

#P8Q80G8J

21 682

48 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 21 682
Chiến Tích Cần Có 1 300
Clan Leader WINTERFELL
Phạm vi chiến tích 166 – 4 323
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 74
Elder 3
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 rafa capo
#99J9PJR8U
9 4 323
2019-10-20 05:49:10
10
20
2 Co-leader
Jhuliza
#P820JC8UG
10 4 044
2019-10-20 12:22:50
0
0
3 Elder
hola ivan 2
#2URQY0C0R
10 4 000
2019-09-04 22:48:32
0
0
4 Đấu trường 12 Co-leader
Stirling
#P9QV0L08Y
9 3 892
2019-10-16 01:24:32
0
0
5 Đấu trường 10 ₱₱
#PRYURQYGV
8 3 232
2019-07-15 00:33:39
0
0
6 Đấu trường 10 jhon
#PQGCPPJ92
7 3 221
2019-10-16 11:36:31
0
14
7 Đấu trường 10 》■●▪▪●■《
#PPV80Y0GG
8 3 157
2019-09-08 16:32:32
0
0
8 Đấu trường 9 fernando
#PQRUVYVG8
7 2 740
2019-07-23 20:07:49
0
0
9 Đấu trường 8 starkate
#P0CU9V2J0
8 2 530
2019-10-20 08:20:30
26
0
10 Đấu trường 7 manuel
#PY9J9GYPQ
6 2 055
2019-05-20 21:59:15
0
0
11 Đấu trường 6 Leader
WINTERFELL
#P2UPG222J
8 1 959
2019-07-18 23:11:14
0
0
12 Đấu trường 6 CESAR
#PYUYQRVQ8
9 1 936
2019-06-15 12:58:10
0
0
13
1
Đấu trường 6 Josealdo
#YGP80QYR9
6 1 858
2019-10-20 00:07:20
4
0
14
1
Đấu trường 6 javicitoxley
#9VQR8Y0LP
6 1 851
2019-10-18 10:55:47
4
20
15 Đấu trường 6 Alejandro yurem
#20LQR8VJU
8 1 709
2019-10-20 00:12:39
30
20
16 Đấu trường 6 ●■~the donato5m
#PGY99LUJ2
6 1 600
2019-06-22 01:38:15
0
0
17 Đấu trường 4 klan
#PG90JVU9J
6 1 172
2019-04-14 01:03:21
0
0
18 Đấu trường 4 oso
#PVUJRQLUL
4 1 134
2019-04-19 12:43:39
0
0
19 Đấu trường 4 Elder
«superceLL»
#PPCYCL28G
4 1 007
2019-03-13 17:21:17
0
0
20 Đấu trường 3 niwde
#PU0VUV82L
6 954
2019-09-15 20:59:52
0
0
21 Đấu trường 3 :( vinicius :)
#PY09JCQ0Q
4 921
2019-03-26 22:33:24
0
0
22 Đấu trường 3 ItsGrefg
#P22LC88RU
4 852
2019-03-19 00:39:31
0
0
23 Đấu trường 3 Elder
ho cañamos
#PRYU8QJ82
5 829
2019-03-07 22:50:46
0
0
24 Đấu trường 3 Myloyword II
#PQ2CPL2QQ
5 826
2019-03-23 13:39:37
0
0
25 Đấu trường 3 gamerjhoel_yt
#8C0UG90LJ
4 701
2019-06-02 13:23:12
0
0
26 Đấu trường 3 jean diego
#PGQ0GVUQ9
3 674
2019-05-16 01:53:34
0
0
27 Đấu trường 3 suarez
#P29Q8VVQG
4 604
2019-03-19 16:28:17
0
0
28 Đấu trường 3 andre tube
#PQG00CL2Q
6 600
2019-08-30 15:15:35
0
0
29 Đấu trường 2 leo
#PGCGJPJPU
4 585
2019-05-11 20:29:53
0
0
30 Đấu trường 3 max pawer XD
#PPVGVVUGL
4 562
2019-03-19 14:06:02
0
0
31 Đấu trường 2 Benjam!n
#PY0PQ9C0L
3 515
2019-03-17 19:55:59
0
0
32 Đấu trường 2 《PoPeye》☆
#PY08U9LY2
3 506
2019-03-18 03:14:36
0
0
33 Đấu trường 2 KINGS LANDING
#PGV0R0VQR
4 506
2019-06-29 02:16:20
0
0
34 Đấu trường 2 ALANXD
#P8RVYY0U9
4 494
2019-04-06 18:32:56
0
0
35 Đấu trường 2 Anny
#PJYRQ00CP
5 375
2019-04-13 11:01:37
0
0
36 Đấu trường 2 el men
#PYLRYY2GY
3 349
2019-03-18 03:22:03
0
0
37 Đấu trường 2 ——-fns———-
#9VUY9LUC9
3 339
2019-04-23 14:37:47
0
0
38 Đấu trường 2 carlos
#PQ8VLLJG0
4 323
2019-03-23 03:33:17
0
0
39 Đấu trường 2 Ayar
#PLGG2LJ22
2 317
2019-03-14 18:59:55
0
0
40 Đấu trường 1 Cristian
#PGG20RQQ9
3 266
2019-03-24 10:47:21
0
0
41 Đấu trường 1 rimaylol
#PP0V8Y8LV
3 265
2019-03-22 17:42:19
0
0
42 Đấu trường 1 LOS CAPOS
#P888CCPYP
4 265
2019-08-26 12:29:53
0
0
43 Đấu trường 1 marco
#PGQPRVLLG
3 261
2019-03-18 19:40:09
0
0
44 Đấu trường 1 daniel puto
#PPGRLR90J
3 247
2019-03-07 03:55:55
0
0
45 Đấu trường 1 el rey destruct
#PGYC0U0U0
3 201
2019-03-15 21:35:11
0
0
46 Đấu trường 1 kfhfht
#PJY9CC89L
3 178
2019-03-18 23:10:57
0
0
47 Đấu trường 1 el papi
#P2LP8LJC8
2 177
2019-03-17 15:29:51
0
0
48 Đấu trường 1 vvfs
#PUJ90CR9C
4 166
2019-03-17 02:55:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord