DARK WARRIORS

#P8PRJYCL

51 119

48 / 50

200 donaciones hasta el domingo en la mañana para ser miembro del clan... 400 para ser veterano... 800 para ser colider

Collecting cards! Ends: 2019-10-23 14:47:17
Trận đấu 38 + 23
Participation 24 / 48
Người chơi Trận đấu Cards Collected
oscar jose 1 / 3 560
REYZOR 1 / 3 560
dani pro 1 / 3 560
ReiG 1 / 3 595
Atem 1 + 1 / 3 840
Inperialdramon 1 + 1 / 3 840
Axel 1 + 1 / 3 892
<<RoCkDr!GO>> 3 / 3 891
AlexiSant119 1 + 2 / 3 1120
IVANOVORTZOVITZ 1 + 2 / 3 1120
mawde 1 + 2 / 3 1189
(-moises-) 1 + 2 / 3 1189
Ced 2 + 1 / 3 1400
% Batm4n % 2 + 1 / 3 1400
ʝɦɛʀɑร 2 + 1 / 3 1400
jurry 2 + 1 / 3 1400
denis 2 + 1 / 3 1487
••CHRYSÓ•• 2 + 1 / 3 1487
borisinho 2 + 1 / 3 1487
Kactus 2 + 1 / 3 1487
La Sepa 2 + 1 / 3 1487
murilloGrrero 3 / 3 1785
Edson Ali 3 / 3 1785
P^Bl¤ C. =W= 3 / 3 1785

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord