DARK WARRIORS

#P8PRJYCL

52 076

50 / 50

200 donaciones hasta el domingo en la mañana para ser miembro del clan... 400 para ser veterano... 800 para ser colider

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 076
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Guason
Phạm vi chiến tích 4 491 – 5 545
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 774
Elder 6
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Edson Ali
#9VCJRPGC
12 5 545
2019-09-21 02:07:55
736
520
2 Co-leader
borisinho
#80UQ222GL
12 5 493
2019-09-21 03:42:26
362
440
3 "[(KEVIN)]"DBZ.
#UP8CJVGL
12 5 467
2019-09-20 16:12:32
18
80
4
2
Bryant
#8PP2YQCRV
11 5 376
2019-09-21 00:06:11
556
440
5
1
Co-leader
Axel
#8Q2G0P0RU
12 5 357
2019-09-20 22:28:42
394
280
6
3
Co-leader
RicardoA❤️
#LPQ8Y0YP
13 5 346
2019-09-21 03:23:15
314
40
7
4
Lobo
#8RYP2UYJ
11 5 317
2019-09-20 18:41:43
49
240
8
1
DESTRUCTOR
#PPUPYLY99
10 5 306
2019-09-18 22:31:55
28
120
9
1
Elder
denis
#2L9V0J9J8
12 5 305
2019-09-21 03:16:19
174
440
10
2
isra
#2J8YUR2PL
12 5 257
2019-09-20 17:29:53
20
240
11
2
Co-leader
BryanH07
#UUQVCVPG
12 5 249
2019-09-20 21:52:26
78
240
12
2
Co-leader
EL MAESTRO
#8LJJ0V2U2
12 5 240
2019-09-21 00:03:44
68
200
13
8
Elder
(-moises-)
#GRQC2JUV
13 5 218
2019-09-21 01:20:05
292
240
14
2
Co-leader
La Sepa
#92VL8CY8J
12 5 175
2019-09-21 04:47:35
880
630
15 Leader
Guason
#ULPQGG0
13 5 170
2019-09-21 03:16:26
745
480
16
1
ReiG
#8Y9YGJGR
12 5 159
2019-09-20 18:52:24
124
120
17
1
Co-leader
<<RoCkDr!GO>>
#90U0LQCL2
12 5 146
2019-09-21 03:18:46
266
320
18
1
Elder
miriam
#UU9LCRLJ
12 5 141
2019-09-14 21:11:02
0
0
19
1
deivid
#8RRJ88V88
11 5 109
2019-09-20 23:55:30
284
360
20
2
Elder
IVANOVORTZOVITZ
#99U20C8LY
11 5 091
2019-09-21 00:52:35
412
360
21 JONAS T.
#2J0L9PJ0C
10 5 077
2019-09-20 23:19:10
229
40
22
1
Elder
°MaNZaNiTaS°
#8QCVUCJ2U
12 5 046
2019-09-21 01:35:03
270
280
23
2
Rey Mauricio
#29YLURGU8
12 5 037
2019-09-19 02:03:43
0
40
24 yacky
#8R0JJQ2QJ
11 5 024
2019-09-20 21:34:34
48
40
25
1
Co-leader
••CHRYSÓ••
#P2LCRGP0J
10 5 018
2019-09-21 01:06:45
268
480
26 Tomas :v
#2VL00090
11 5 008
2019-09-20 17:37:54
698
360
27 Co-leader
murilloGrrero
#2PL82QL2Y
13 5 006
2019-09-21 05:25:09
108
40
28
2
REYZOR
#9QULURQVV
11 4 957
2019-09-20 21:38:32
24
240
29 Elder
brian
#PUJ9JJQ9
11 4 955
2019-09-20 23:25:10
252
280
30
8
dani pro
#8YLRRQ82Y
11 4 946
2019-09-21 04:25:08
270
310
31
5
% Batm4n %
#VQV2CC8P
11 4 932
2019-09-21 03:18:06
212
344
32 Co-leader
AlexiSant119
#9PYURGQCG
11 4 919
2019-09-21 02:18:32
72
200
33
4
quesito
#2Q8L9RC8
12 4 912
2019-09-20 20:09:22
58
80
34
1
&☆G.O.L.D.A.R$☆
#2LYJRYLYL
11 4 906
2019-09-20 03:37:03
12
160
35
4
oscar jose
#L99V0UUC
11 4 906
2019-09-20 21:00:19
259
240
36
2
ODISEO
#8UL0G8JP
10 4 901
2019-09-20 16:12:07
0
80
37
2
dajol
#P8P2GGV8P
9 4 897
2019-09-20 14:10:09
137
0
38
10
Luis Fernando✴️
#G9YVGRGC
10 4 893
2019-09-21 02:15:29
204
200
39 ¢RiDuπ
#PVG88VQP
11 4 865
2019-09-20 02:58:53
48
160
40 ❤leandro❤
#8QGLUGGV2
12 4 829
2019-09-12 20:16:40
0
0
41
3
OLD-SKULL
#8R28PU9GC
12 4 730
2019-09-21 02:24:55
86
80
42
1
emer
#Y29QJ9V29
10 4 670
2019-09-15 14:26:14
0
0
43
1
Oscar
#9UQY88PQG
10 4 652
2019-09-18 01:57:21
0
0
44
1
Co-leader
Atem
#Y8LGQC2R9
9 4 626
2019-09-20 01:36:38
136
160
45 jander
#9JPYPGLG
11 4 606
2019-09-17 07:47:38
0
40
46 dennys
#9JQGRJ822
11 4 604
2019-09-20 20:09:25
49
0
47
1
Wolf
#2YGJUGLU0
10 4 600
2019-09-21 04:02:38
46
40
48
1
Co-leader
la murillo jr
#G2GVR0CV
11 4 600
2019-09-14 00:51:46
0
0
49 Co-leader
XRUBA
#9JCUC20P
13 4 567
2019-09-20 11:38:51
134
40
50 ʝɦɛʀɑร
#PP8UCC
11 4 491
2019-09-20 06:21:23
96
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord