*алтарь кузнеца

#P82Y9YC

51 086

50 / 50

Каждый человек- кузнец своего счастья. Мат, 0, неактив- кик. Дружный и активный клан. Старика за заслуги, сорук- по доверию.🤼‍♂

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 086
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader zmey
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 494
Thông tin hội
Vị trí Ukraine
Đóng Góp Mỗi Tuần 624
Elder 16
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Александр
#9UPV8J99U
12 5 494
2020-01-20 02:03:58
10
40
2 Co-leader
Бородач
#8P8GQGCQ
13 5 486
2020-01-20 06:31:20
66
40
3
2
Co-leader
serghi1988
#8UC9CRUQJ
13 5 344
2020-01-19 21:57:14
0
0
4 Co-leader
Buffalo
#GR0J8L8R
13 5 320
2020-01-20 07:36:09
10
0
5
2
Co-leader
vamp
#YYUYQVCP
13 5 263
2020-01-20 06:36:53
56
40
6
7
skrilex
#288LPYYJC
11 5 252
2020-01-19 12:55:30
0
0
7
1
Co-leader
LUCIFER
#QYJJV9V
13 5 226
2020-01-20 07:22:18
46
40
8
2
Leader
zmey
#RPQGG0C
13 5 161
2020-01-19 20:47:35
0
0
9
3
Elder
Про100код
#8QVLPVUR
12 5 155
2020-01-20 07:28:09
20
40
10
3
Elder
Sabatiny
#9G9JC2JC
13 5 142
2020-01-18 20:30:10
0
0
11 Co-leader
Cthulhu
#202YV8909
12 5 135
2020-01-20 07:19:25
84
40
12
3
Losь
#Q8PP2CJ
12 5 134
2020-01-20 00:32:11
0
0
13
1
Co-leader
[email protected]@N
#9UR9YRJUG
12 5 085
2020-01-19 16:41:35
0
0
14
8
Elder
vlad
#P8GUQUGYC
11 5 076
2020-01-20 07:22:53
47
40
15
5
Elder
yellow dinya
#2QLC8QP9R
11 5 048
2020-01-20 02:59:50
18
0
16
2
Elder
(KABAN!!!=)
#902CUUCQ2
11 5 045
2020-01-19 19:55:16
0
0
17
2
Elder
Igora
#Y8YLQ29PR
10 5 042
2020-01-19 20:10:35
0
0
18
2
Bull
#29GQ2C9V
11 5 035
2020-01-20 07:22:08
25
20
19
2
}{yLuGan
#8080PCJVJ
11 5 033
2020-01-20 07:12:41
26
24
20
2
Elder
Schecter
#PJR00QYR
12 5 019
2020-01-20 07:32:54
0
0
21
7
Elder
Ivan_Krainyk_
#Y0QYRC9YJ
10 5 018
2020-01-19 18:50:16
0
0
22
3
Co-leader
Shuller
#8LQUCL8L8
11 5 012
2020-01-20 04:42:51
20
40
23
2
Elder
Gydiny
#P899ULJ88
10 4 982
2020-01-19 16:15:14
0
0
24
6
★★★Саня★★★
#PU2RYP0
12 4 972
2020-01-20 05:33:52
56
40
25
2
Boltov
#9202V880Y
11 4 966
2020-01-19 09:32:03
0
0
26
16
Elder
vyiko
#YGL8U9R2Q
10 4 948
2020-01-19 22:13:33
0
0
27 Co-leader
FLASH
#8J2LQ2UYP
11 4 938
2020-01-19 19:27:25
0
0
28
4
Domovoi
#92JGU2CP
12 4 925
2020-01-16 08:17:29
0
0
29
4
Elder
ARAGORN
#VJ9CRRQ8
12 4 924
2020-01-20 05:04:34
0
40
30
4
Joker
#V2LG9Q2L
12 4 918
2020-01-20 05:36:05
26
40
31
2
Vovanchik
#99UYRYV9R
11 4 804
2020-01-19 16:50:16
0
0
32
1
PapaEscobar
#2CRPQVQVG
10 4 779
2020-01-15 18:00:13
0
0
33
1
Deman4ik
#GRRUVGVG
11 4 751
2020-01-19 12:26:42
0
0
34
1
Elder
OoLaDeOn
#G8QUCY2Y
12 4 728
2020-01-19 11:37:27
0
0
35
1
Elder
☜☆☞NaGiBaToR☜☆☞
#LP92PRJ8U
9 4 715
2020-01-13 10:18:47
0
0
36
1
$-bogdan-$
#2P9QY2LC8
11 4 712
2020-01-18 10:04:44
0
0
37
4
Co-leader
Dian4ik
#2JYRUCU8P
13 4 710
2020-01-20 04:49:36
36
40
38
2
Co-leader
Mother
#80JGC0QJ8
13 4 701
2020-01-19 16:30:18
0
0
39
2
Co-leader
agv8808
#GUJLJQQU
13 4 697
2020-01-18 15:13:04
0
0
40
2
sprint
#29QCLVGG8
11 4 696
2020-01-18 08:52:47
0
0
41
2
Elder
Андрей
#9VV222CPV
10 4 639
2020-01-19 12:33:35
0
0
42
2
hilopok
#CLV0QVUQ
11 4 634
2020-01-19 17:15:28
0
0
43 Paskyda
#8L0RP9JPR
11 4 546
2020-01-19 06:09:56
0
0
44 BaHuJIKa
#9VYR08RPL
9 4 546
2020-01-19 04:50:32
0
0
45 Elder
MARSELO 12
#8P0V8J98V
11 4 544
2020-01-19 15:43:19
0
0
46 Elder
viktor2002
#2YRPR8YY
12 4 529
2020-01-19 17:58:04
0
0
47 вezychiu
#8URRCPJVQ
11 4 425
2020-01-19 22:01:37
0
20
48 |_MrHontig_|
#9QJCGYVL8
10 4 413
2020-01-20 06:26:04
30
40
49 kamikadze
#RGVCLYYL
11 4 342
2020-01-20 06:16:11
48
40
50 Co-leader
воин храбрости
#2PYPVQPQP
12 4 001
2019-12-28 13:04:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord