Clash Education

#P82U8VRP

52 169

47 / 50

BEM VINDOS! Regras: Seja ativo, se jogar a coleta jogue as 3/3 + Guerra, ou será removido! Level +12. ☠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 169
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader LILLOOAKLEY
Phạm vi chiến tích 4 626 – 5 601
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 662
Elder 6
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Higuinho_77
#8Y8YLU892
13 5 601
2019-10-21 23:51:40
110
80
2
1
Co-leader
Mestre do 2.6
#2V8YU2G90
13 5 573
2019-10-21 23:40:25
104
80
3
1
Co-leader
Paulinho
#2LQG20YJY
13 5 518
2019-10-22 01:07:11
244
120
4
3
Loria
#82U8PQP
13 5 498
2019-10-22 01:09:47
142
70
5 Co-leader
AlePira
#88C0R29UV
13 5 461
2019-10-21 21:10:38
156
120
6
1
Leader
LILLOOAKLEY
#80PC2ULPU
13 5 438
2019-10-21 23:16:30
68
120
7
1
Volk
#80CLJV02Q
13 5 402
2019-10-21 23:31:30
133
80
8
4
Beatriz
#2PG20JR99
12 5 396
2019-10-21 18:27:27
76
80
9
1
Co-leader
Cachangueiro
#8L2UVQQ9J
12 5 386
2019-10-21 22:04:08
38
80
10
1
rafafeyra
#9GUPPPQ8V
11 5 320
2019-10-21 22:23:33
0
0
11
1
MAILSON
#P2YGUJ2UL
12 5 288
2019-10-21 22:26:56
110
80
12
3
Marcos_77
#9LRPVULLG
11 5 254
2019-10-21 23:50:35
38
80
13
2
Co-leader
minato_21
#8RQRYGCGQ
12 5 248
2019-10-22 01:16:10
58
20
14
1
Elder
johnny
#200QPRQ00
12 5 228
2019-10-21 23:41:21
52
40
15
1
Co-leader
CocoLander
#2QQUPYC88
13 5 193
2019-10-22 00:03:06
8
80
16
2
Elder
tabinha
#82J998CRQ
12 5 172
2019-10-21 04:59:59
18
0
17
3
guilherme colen
#2J9U2CRQ
12 5 146
2019-10-22 01:02:27
0
0
18
1
Co-leader
droca
#8QJP8UUJR
12 5 104
2019-10-21 23:17:46
30
40
19
1
Elder
Leiva
#8G0YGY9L
12 5 086
2019-10-21 14:51:14
10
40
20
11
Co-leader
MariBedeschi
#8CCY8UGUJ
11 5 080
2019-10-22 01:11:38
62
40
21
2
Co-leader
LixeirinhadaOKL
#8U020LLQL
12 5 070
2019-10-21 05:36:22
20
40
22
3
Co-leader
TromboDurista
#9LPY92URJ
11 5 065
2019-10-21 05:16:30
20
40
23
1
EpiicZz
#8C22GGRL8
11 5 065
2019-10-21 20:17:26
18
40
24
1
Arthur.gsf
#YYQ2C8J9U
10 5 065
2019-10-21 23:09:58
142
80
25
7
Batata Azul
#2QU8J0V9L
13 5 034
2019-10-22 00:58:26
28
30
26
2
Co-leader
Bruno
#9QGRYP98R
12 5 030
2019-10-21 23:30:07
162
112
27
6
Elder
Mlima9808
#9CCJL2CJJ
11 5 022
2019-10-22 00:48:44
20
40
28
2
Co-leader
Lillo Cadê vc?
#90GL8QCL8
11 5 021
2019-10-21 05:31:10
20
40
29
2
Co-leader
IHellGirLz
#8PPPCQGU0
12 5 010
2019-10-21 23:11:32
102
120
30
2
Co-leader
xDIDI_PR
#82UL9P0LY
12 5 009
2019-10-21 22:22:56
0
40
31
2
Co-leader
LeBron Gems
#YPVGJUG8
12 5 008
2019-10-21 05:33:18
18
40
32
2
Co-leader
Petter100
#PGY9J8VP
13 4 986
2019-10-21 14:47:36
10
40
33 Vithality
#QP9JC92P
12 4 975
2019-10-21 22:50:59
18
0
34
1
Co-leader
iClouddzx
#88PQRCYUC
13 4 934
2019-10-22 00:40:38
184
120
35
4
Co-leader
Mr. Maionese
#P0UC2U9RV
11 4 923
2019-10-21 05:40:03
60
40
36
2
Elder
mustank
#YC209CQY
11 4 889
2019-10-21 23:49:07
20
80
37
3
Co-leader
Amanda
#8Q00YU0V9
12 4 877
2019-10-22 00:40:46
78
80
38
2
xCaLLinShoTz-
#88LYGYP8L
11 4 844
2019-10-21 16:40:35
10
40
39
2
Co-leader
xINDEPENDENTEx
#2LCG92VJP
12 4 824
2019-10-20 07:13:06
0
0
40
2
Co-leader
SheMali.com
#PQ2GY8PGP
10 4 823
2019-10-21 05:34:03
30
40
41 Luiz Felipe
#VPCCCPQU
10 4 766
2019-10-21 21:29:43
38
80
42 Co-leader
ReiXdriguinho
#2YUVJG9JR
13 4 727
2019-10-21 23:10:20
10
80
43 Co-leader
FeNriR-V12
#2R0UQG8YL
12 4 726
2019-10-22 00:40:16
169
110
44 jojozinhoooooo
#YJ2CLJU
11 4 714
2019-10-15 10:37:10
0
0
45 Co-leader
LavaLoon Master
#8G2CC9YCL
12 4 650
2019-10-21 05:35:14
10
40
46 Co-leader
Not Tfue
#8UPVCU2JL
11 4 644
2019-10-20 07:12:03
0
0
47 LILLOOAKLEY
#PUVR280LU
9 4 626
2019-10-21 05:33:03
18
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord