alfonzofast

#P822CUJ2

185

1 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 1 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 185
Chiến Tích Cần Có 800
Clan Leader alfie123
Phạm vi chiến tích 371 – 371
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 2 Leader
alfie123
#9VQU8C0YL
4 371
185
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord