Korea_Ace_CVS

#P80UYLCJ

51 753

50 / 50

소소한 취미생활을 함께 즐기는 World Best!!!Value No.1 Clan이 되는 날까지!!!🇰🇷🥇🎖🇰🇷❤️승급 : 지원 600,클전1등시 장로 승급❤️🧡❤️🧡❤️강퇴 : 클전미참여 누적3회, 지원100,반말

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 753
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader SeoHyunPapa
Phạm vi chiến tích 4 594 – 5 646
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 033
Elder 10
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
율이아빠
#2VV99Q9Y
12 5 646
2020-01-18 19:13:18
438
520
2 Leader
SeoHyunPapa
#8UGU8QQ0J
13 5 544
2020-01-19 00:40:12
589
720
3 Elder
공룡발자국
#2RP82P9JC
13 5 462
2020-01-19 00:17:15
694
480
4 genius
#VPYLVPQJ
12 5 399
2020-01-19 01:49:37
60
320
5 Co-leader
Bigbrother
#2RJ2VUQRJ
12 5 332
2020-01-19 02:44:04
888
500
6
3
까망이
#2UUGR8LGG
12 5 329
2020-01-18 15:25:22
246
200
7 Co-leader
할라
#999RJYUC9
13 5 326
2020-01-19 02:50:58
817
720
8 Elder
휴고
#89C2LYR0R
12 5 212
2020-01-19 02:41:38
320
400
9
1
Co-leader
Lunamin
#8QQPQYJCP
11 5 211
2020-01-18 11:53:48
324
400
10
4
Elder
goenjoy
#YQVGVYVY
13 5 196
2020-01-19 01:59:12
491
555
11 Co-leader
ruapapa
#P02QPULYV
12 5 196
2020-01-18 11:58:43
359
320
12
6
Co-leader
부라보
#9GY2C88QC
12 5 137
2020-01-19 02:47:28
464
630
13 무적파워
#2UVYUJRC
12 5 097
2020-01-19 00:00:38
472
496
14 Elder
미니언패거리
#2R0C20UVY
11 5 089
2020-01-18 09:32:22
397
240
15
1
달인
#LU8Q9GCL
12 5 083
2020-01-19 02:42:53
426
400
16
4
바르셀로나메시
#PLJPJCRC0
10 5 081
2020-01-19 02:15:50
78
80
17
10
tomas
#LGPUULUR
12 5 076
2020-01-18 17:13:09
229
440
18
3
Co-leader
Avantemania
#VCPQYVYY
13 5 071
2020-01-19 00:36:03
294
440
19
4
Elder
두루주
#9LQUYVU29
12 5 025
2020-01-18 21:11:03
91
240
20
1
그린
#R8UJRPGR
12 5 008
2020-01-19 01:12:27
274
360
21
1
텅구리
#2VYVL92C9
10 5 006
2020-01-19 01:39:54
504
440
22 신용
#LUP2YPL
11 5 006
2020-01-19 01:38:22
0
40
23
2
이긴다1234
#22QJGVPPY
11 5 003
2020-01-19 01:00:46
84
40
24
6
Elder
히히히히히히힣
#YU0PGPJ8
10 4 993
2020-01-19 02:02:31
763
480
25 특수폰
#2Y98UYJ90
12 4 979
2020-01-19 02:42:42
0
0
26
4
Co-leader
파괴
#28LJLVR8G
12 4 974
2020-01-17 12:38:06
436
200
27
3
win7
#2GRCCVLC9
12 4 957
2020-01-19 02:54:55
1037
480
28
3
윤지파
#QQL0L2C9
12 4 945
2020-01-18 09:12:07
150
0
29
3
DEMON암살
#LQYLGVQ
12 4 913
2020-01-19 02:21:14
405
560
30
10
Elder
천진반
#8GYVUGCCG
11 4 913
2020-01-19 02:11:17
577
610
31
3
0326
#2CJGQUR92
11 4 904
2020-01-17 06:13:25
161
200
32
7
MR.와이디지지
#Y02YC99PG
10 4 900
2020-01-19 02:19:16
424
360
33
1
킴친한
#P898GVGUQ
10 4 898
2020-01-18 11:27:54
0
0
34
5
나나
#8PRYVYJG8
10 4 890
2020-01-18 14:28:47
154
80
35
2
클로벽화
#Y92PCYRJR
9 4 865
2020-01-19 01:28:39
158
320
36
1
Co-leader
아기 공룡 발자국
#2L202JRVJ
13 4 855
2020-01-19 02:19:08
1114
600
37
6
Elder
람보
#9YGGU9C9V
12 4 838
2020-01-18 23:41:04
477
600
38
4
방란자
#89RGQ8Q9
11 4 838
2020-01-18 04:32:24
82
360
39 호랑이형님
#P9JUCGU2P
10 4 822
2020-01-19 00:29:50
0
40
40
3
Elder
쇼쿠초밥
#80YYJJGRG
12 4 796
2020-01-19 02:38:05
232
480
41
3
ㅇㅅ
#PPC20GUGG
10 4 780
2020-01-18 04:52:54
104
120
42
1
Co-leader
마루
#9CLCY8CPL
11 4 753
2020-01-13 02:46:08
18
40
43
1
갓정우
#V09CPQ0P
11 4 726
2020-01-17 01:31:00
164
80
44
1
이호성
#YPYG8LPYQ
9 4 715
2020-01-19 02:49:16
174
136
45
1
현준
#P2RPQQU9R
10 4 715
2020-01-18 15:48:35
500
400
46
1
Co-leader
DEATH
#28JQR9CPQ
11 4 655
2020-01-18 12:06:53
48
240
47 King Edward VII
#2QQGG00LR
11 4 655
2020-01-18 23:56:25
38
40
48
1
패왕
#CCPLVC88
10 4 641
2020-01-17 07:51:14
125
80
49
1
clash royale
#82V28LV82
10 4 603
2020-01-19 02:22:29
320
360
50
1
chw
#2RU0C09CU
11 4 594
2020-01-18 16:22:37
37
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord