clach crazy

#P800R00G

49 234

49 / 50

mar7ba b nes kol chef adj fou9 5300 et actif en don et fou9 4600 aine elli mayelaabch guerre ou mouch actif direct exclus

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 234
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader oucema
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 437
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 434
Elder 25
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
oucema
#8CJLC0U02
12 5 437
2019-09-18 20:54:22
548
280
2 Co-leader
amin
#2LQ2QRVU8
13 5 414
2019-09-18 21:36:48
784
320
3
1
Elder
hamza
#8UQQ82RQV
11 5 196
2019-09-18 18:57:46
144
160
4
1
Elder
ta5
#9QQC0QLUG
10 5 192
2019-09-18 18:06:44
114
176
5
2
Elder
Doudou
#202RYGV0Q
12 5 161
2019-09-18 20:08:59
575
240
6
1
Elder
✌z.amine✌
#22RQLLYVY
12 5 116
2019-09-18 19:49:39
81
0
7
1
Elder
tarak
#PRQJ9J8P9
10 5 110
2019-09-18 20:55:01
0
240
8
1
Elder
sami20722
#8C882J0V
11 5 090
2019-09-18 21:29:53
144
80
9
1
Co-leader
houssem
#P8LVQQL9P
11 5 079
2019-09-17 17:41:24
32
40
10 Elder
ragnar
#8JR2RCGYJ
12 5 054
2019-09-16 18:14:34
66
0
11
2
Elder
imed
#90JJGJ8CJ
11 5 007
2019-09-18 19:09:35
16
80
12 Co-leader
amin89
#29PP0CRQ2
12 4 986
2019-09-18 12:46:11
30
40
13
2
Elder
medhajji
#9U89CP2C8
11 4 980
2019-09-18 11:42:45
132
240
14
1
Elder
bacha tn
#28JV2LUCL
10 4 925
2019-09-16 21:48:04
26
40
15
1
Co-leader
mariem
#P20JG8QGL
10 4 912
2019-09-18 21:55:07
254
280
16 Elder
wassef
#PUVPLR9YY
10 4 873
2019-09-18 20:53:43
92
320
17 Elder
jeyson
#PVV89992P
9 4 838
2019-09-18 20:28:19
262
160
18
6
Elder
wajih
#882V90U8U
9 4 757
2019-09-18 21:44:20
33
80
19
1
Elder
the king kimou
#20GV22GVU
10 4 756
2019-09-18 11:59:31
113
120
20
1
Elder
Ahmed bouaziz
#29U22R2LQ
11 4 746
2019-09-18 16:17:11
13
250
21 Elder
$superstar$
#2UQLPRQY
10 4 726
2019-09-16 16:05:17
0
0
22
2
Elder
kobbi27
#2P909U9PR
10 4 688
2019-09-18 12:06:23
96
40
23
1
Elder
Mohamed;;;B16
#9VPV8GU2V
10 4 678
2019-09-16 01:24:32
18
0
24
3
Elder
§ÄÏF.H
#2GRLY0RLL
10 4 671
2019-09-18 10:57:10
41
120
25
2
Elder
le prince
#J2RG2VQ
10 4 665
2019-09-18 20:02:40
244
240
26
5
Jacky
#2YPC0RUQ9
10 4 640
2019-09-18 15:10:23
145
200
27
2
Elder
Mahdi
#82QLCVULP
10 4 639
2019-09-18 09:57:02
0
0
28
2
Elder
Ahmed
#Y8UQ9UJR9
9 4 638
2019-09-17 21:10:52
40
80
29 Elder
Ramy
#UPL8YU08
11 4 628
2019-09-17 16:18:20
0
0
30 Elder
Rockstar
#8GPC2YQU
11 4 614
2019-09-15 18:48:51
0
0
31
3
けいた
#JPCJ2LJ8
10 4 578
2019-09-18 12:53:58
190
120
32
1
rami
#8PPRGY9VU
10 4 549
2019-09-18 21:51:37
64
0
33
1
Elder
hunterxhunter
#QC0QGCC
10 4 531
2019-09-18 14:18:50
0
80
34
1
DZIRI
#PV02JP2JL
9 4 452
2019-09-18 13:55:31
36
80
35
1
mtibaa
#YRYR9QYRQ
9 4 431
2019-09-18 13:26:31
71
200
36 ma
#P00Q29C8
10 4 376
2019-09-18 20:17:43
36
160
37
2
PachaEmir
#PJ8PGUCCP
9 4 369
2019-09-18 13:24:32
68
120
38
1
Co-leader
mi7ou 02
#909QY8UQ2
11 4 364
2019-09-18 08:26:36
210
199
39
1
DJ raslen
#22Y8YCYCR
10 4 343
2019-09-14 19:00:57
0
0
40 falleg
#YGYPJY09J
8 4 276
2019-09-18 21:16:38
0
0
41
1
Madara
#P28GQYLRC
10 4 275
2019-09-18 08:35:06
36
80
42 the king sousou
#PC0LUJQ0Q
9 4 248
2019-09-18 17:19:51
86
40
43
2
lotfi
#P2GQY02R8
9 4 188
2019-09-18 15:58:29
70
120
44 hamdi
#YRY22QGL0
8 4 171
2019-09-18 20:27:39
0
40
45 turbo-Max
#CLGP8VR0
10 4 168
2019-09-18 21:52:50
0
9
46
4
jen
#PRUVJG29G
8 4 096
2019-09-17 20:26:23
0
40
47
4
hugo YTB
#28LVUR298
10 4 014
2019-09-17 10:05:35
28
40
48 mst98idin
#YLCU0YQ00
8 4 003
2019-09-18 16:30:06
0
40
49 cha3b el wiouuu
#89VCPGGCC
10 4 000
2019-09-18 11:44:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord