SUGAR_DADDY671

#P2YULYJ0

3 332

6 / 50

Participate in clan war or be gay and kicked out lose the war and get demoted

Nhận Vào Hội
Thành viên 6 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 3 332
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader jtrod18
Phạm vi chiến tích 120 – 2 429
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 8 BOBOY JAY
#G88VRJ09
9 2 429
0
0
2 Đấu trường 6 Pussa Overlord
#8CPYLLV2
6 1 899
0
0
3 Đấu trường 5 Leader
jtrod18
#PRRG892L2
6 1 550
0
0
4
1
Đấu trường 2 Elder
ganggangelo
#P9CLR9CQ0
3 377
0
0
5
1
Đấu trường 1 Elder
Ganggangelo
#P9QJR0Q8Q
2 293
0
0
6
1
Đấu trường 1 Elder
lvl1gangelo
#9UVQLGVVG
1 120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord