TUNISIAN Zatala

#P2YQLGJC

49 708

48 / 50

minimum donation : 200 ^^^ combat de guerre non joué : exclu

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 708
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader nidhal
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 461
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 097
Elder 14
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
slimen
#LVYCPUV9
12 5 461
2019-09-18 22:02:53
288
280
2
1
med
#20GGCR290
12 5 262
2019-09-19 02:33:22
270
140
3
1
casanova
#8LU2JLJUY
12 5 216
2019-09-15 21:37:45
0
0
4 Elder
oussama
#C0Q8QU9C
11 5 152
2019-09-19 05:36:51
354
280
5 Elder
panda
#22ULYRRU9
12 5 098
2019-09-19 07:45:10
112
210
6
1
Co-leader
fehmi taz
#9J89YQ9LQ
11 5 079
2019-09-19 08:33:56
49
120
7
6
Co-leader
Nidhal 2
#9C2LYRGP2
11 5 073
2019-09-18 22:09:32
53
80
8 Elder
darmouli
#22RRYLL9P
11 5 062
2019-09-18 21:32:33
116
240
9
3
Co-leader
ahmed
#2R0GJRYU0
11 5 062
2019-09-18 21:38:17
108
120
10
1
Co-leader
gaddafi
#PRUPYV0GU
11 5 062
2019-09-18 23:01:49
102
290
11
1
Elder
❤ ArBi ❤
#2YQYRJPCG
12 5 019
2019-09-19 01:14:00
284
200
12
1
Co-leader
wissem
#P220L899G
10 5 011
2019-09-19 07:02:52
11
142
13
1
Elder
baza3love
#9908GP0G2
10 4 978
2019-09-18 18:32:09
18
120
14 augustos
#PUQVYVRRQ
10 4 976
2019-09-19 02:49:30
0
0
15 Elder
bilelbi
#88JVG9Q8P
12 4 973
2019-09-18 23:06:37
280
120
16 arbi
#9888CYGRC
10 4 956
2019-09-19 01:17:10
28
80
17 70UKCH
#PPVP90U0P
11 4 955
2019-09-18 18:01:05
10
40
18
6
Vans-Dk
#9RYJ0YCJY
10 4 954
2019-09-19 06:07:00
169
250
19
1
anis93
#VYJGVQGV
11 4 938
2019-09-17 23:30:30
36
0
20
1
Co-leader
[email protected]
#9V0C2ULV0
10 4 917
2019-09-18 18:08:36
76
120
21
1
DeezNuts√
#YQVRC8GJ
11 4 891
2019-09-18 22:36:44
247
0
22
1
Elder
Dracowar
#JP0CJ08V
11 4 878
2019-09-18 11:16:30
122
160
23
1
Elder
ezreal
#29Q20CQCJ
11 4 862
2019-09-18 20:09:59
41
40
24
5
imed
#92JULG2C9
9 4 847
2019-09-18 21:29:16
338
200
25
1
amir
#28Q0P098
11 4 844
2019-09-18 18:48:03
76
40
26
3
Aminezapa
#8GG2UQUL8
10 4 827
2019-09-19 06:36:42
10
0
27
2
Elder
moyez
#89900CJ9C
12 4 821
2019-09-19 07:55:41
0
0
28
2
Pansho
#P2PJU22CC
10 4 819
2019-09-18 20:00:08
11
160
29
2
erRezgui
#8JU8G2LC
11 4 815
2019-09-16 20:02:14
68
104
30
2
Elder
9ader rbk
#9202RJ2YG
10 4 813
2019-09-18 19:23:58
56
120
31
1
selima
#2CGPUR8QG
11 4 798
2019-09-13 05:12:44
0
0
32
1
Elder
Limem
#82LVVPCJ0
10 4 791
2019-09-18 11:47:19
0
0
33
1
belha
#P8R8U82PG
10 4 759
2019-09-19 08:12:38
0
120
34
1
Elder
myraniftw
#Y2YQ0P990
10 4 751
2019-09-18 20:16:53
69
200
35
3
dali
#PQJJQRVQG
9 4 746
2019-09-19 03:17:24
240
180
36
1
amine
#8J9J02JY8
10 4 696
2019-09-18 20:05:16
0
0
37
1
ayoub gn
#98Y82YGQL
10 4 675
2019-09-18 11:03:20
20
40
38 FenRir God
#8UL8LVLR2
10 4 671
2019-09-19 07:12:42
16
20
39
2
fahed
#9G0CQPG2V
10 4 621
2019-09-19 05:18:06
7
40
40
2
hedy
#9G02JRCV0
9 4 613
2019-09-19 04:43:51
40
120
41
2
Hi
#8G02PP2Q2
13 4 523
2019-09-19 08:25:20
842
281
42
2
Elder
أم مصعب
#9YYU0RPC
11 4 513
2019-09-17 20:04:11
54
0
43
2
Co-leader
Eagle eye
#998V02UVL
10 4 470
2019-09-18 21:04:56
84
80
44
2
LOTFI
#2CP80Q20J
12 4 342
2019-09-18 18:20:08
310
280
45
2
wajdi bessghair
#9LUPVU088
9 4 135
2019-09-17 10:37:41
0
0
46
2
Co-leader
youssef
#9P88PP9QC
11 4 003
2019-08-25 09:23:48
0
0
47
2
Co-leader
Tomy
#9LRVC0L8U
10 4 001
2019-04-23 18:40:19
0
0
48
2
Leader
nidhal
#8GUPUGJGQ
12 4 001
2019-07-17 19:58:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord