TN LEAGUE

#P2UGP9JV

47 020

40 / 50

green tunisia, هلمو هلمو كل واحد يرجع لمو، نموت نموت و يحيا البشكوتو، العب الروايال و اقعد بطال. groupe fb TN LEAGUE CLASH ROYAL

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 020
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Monda
Phạm vi chiến tích 1 399 – 5 420
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 580
Elder 6
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ابن سوريا
#9QQ9R00C2
11 5 420
2019-09-15 19:49:05
0
0
2 Co-leader
Haikel Tunisia
#8JPC2GPJG
13 5 375
2019-09-16 10:33:40
110
66
3
1
Co-leader
ratata
#2QQGVQR8V
12 5 244
2019-09-16 10:09:33
0
0
4
1
alaa
#20VVRRUP8
12 5 195
2019-09-15 15:14:01
0
0
5
2
Co-leader
Malle7a <•••>
#PYV2CU2G8
11 5 137
2019-09-16 02:51:07
34
40
6 Leader
Monda
#9UQVJ0Q0G
12 5 112
2019-09-16 07:17:14
36
40
7
1
Co-leader
lupo
#P8UUGYPLP
11 5 072
2019-09-16 08:43:25
28
64
8
3
Co-leader
raitokun88
#9UGG8PYY2
11 5 071
2019-09-16 10:29:55
0
0
9
2
Co-leader
Daredevil
#80R8908L2
11 5 070
2019-09-16 10:13:24
64
30
10 Co-leader
j ay joo
#9PUGVYGUY
11 5 040
2019-09-16 10:44:32
54
40
11
2
Co-leader
KAiSeR
#PCVQYCR8C
10 5 015
2019-09-16 10:50:49
6
0
12
1
wessel
#LYRLYR8
10 4 917
2019-09-16 09:53:03
10
0
13
1
Co-leader
golden pac
#PRQ0PLRQR
11 4 889
2019-09-16 09:03:00
116
80
14
2
Co-leader
moheb
#Y92GRYVYP
10 4 840
2019-09-16 08:13:34
36
80
15
1
Co-leader
chiforce
#P8GU2JU9J
11 4 825
2019-09-14 21:41:39
0
0
16
1
Co-leader
yennefer10
#YRPP22U9G
10 4 813
2019-09-16 07:35:00
0
0
17
1
Elder
Pazzo
#PJVPR09GQ
10 4 758
2019-09-16 10:37:44
35
40
18
1
Co-leader
Majed
#9CJLR8JYY
11 4 757
2019-09-15 23:07:24
0
0
19
1
Co-leader
kawana
#2PJCGR9UC
11 4 730
2019-09-15 20:19:40
0
0
20
1
Co-leader
wolfman
#PGJU9G8CL
10 4 717
2019-09-16 08:42:26
8
60
21 Elder
wael_hunter
#PPQYJLQVQ
10 4 714
2019-09-14 12:22:00
0
0
22 Co-leader
black mamba
#PQ229RUJL
10 4 696
2019-09-15 23:23:01
0
0
23
2
Elder
⚡️⚡️ZΞUS⚡️⚡️
#PLPUQRGGC
10 4 620
2019-09-16 10:06:02
0
0
24
1
aymen
#90P0YRJ9
11 4 615
2019-09-16 06:20:26
0
0
25
1
rafrofski
#28UJ0CYRG
11 4 538
2019-09-14 23:16:05
0
0
26
2
chedly
#PUQU20J9V
10 4 535
2019-09-16 01:15:14
0
10
27 Co-leader
rami.miniawi
#28LJ9VG8L
10 4 513
2019-09-13 17:11:17
0
0
28 mehdii
#PQR02JG2Y
10 4 422
2019-09-15 21:37:18
0
0
29 ÔÙ$$ÂMÂ
#9U0J2RQC
10 4 319
2019-09-09 07:49:33
0
0
30 Omar
#9P2LU989G
10 4 249
2019-09-04 19:14:18
0
0
31 Co-leader
Mondaminutes
#PV29RQQUY
8 4 060
2019-09-12 20:36:48
0
0
32 Co-leader
Damine
#9UCU8C22U
12 4 016
2019-08-31 18:27:08
0
0
33 Elder
spy_god
#PUJUCQPYY
9 4 012
2019-09-16 10:22:03
43
30
34 i'm loser
#98JYLGVPY
11 4 011
2019-08-31 23:24:24
0
0
35 Elder
ismail legend
#2JCYVCP8R
11 4 005
2019-08-05 17:21:32
0
0
36 47
#20CU9G28Y
12 4 001
2019-09-10 09:31:01
0
0
37 greenlupiar
#8VCQ0J0JQ
11 4 001
2019-08-15 19:39:17
0
0
38 Đấu trường 12 Elder
chiheb
#PL2UCUV0J
9 3 828
2019-09-14 21:42:20
0
0
39 Đấu trường 11 Co-leader
riadh
#Y2PUR80L
10 3 414
2019-09-15 20:20:00
0
0
40 Đấu trường 5 leechaieb
#92JV9220Y
7 1 399
2019-09-14 22:14:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord