K.O.L.A.M

#P2LGV8Q

42 476

41 / 50

Selamat Datang Ke K.O.L.A.M enjoy, respect sesama geng. ajoi lider hebat!! Fuad biker kental!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 42 476
Chiến Tích Cần Có 300
Clan Leader ajoi
Phạm vi chiến tích 1 360 – 5 421
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 198
Elder 12
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Adillah19
#2P0LGC2JU
12 5 421
2019-09-20 16:15:37
384
80
2
1
Co-leader
virus88
#QQGQGUQP
12 5 384
2019-09-20 17:17:13
364
410
3
1
Leader
ajoi
#LGUJP08R
12 5 238
2019-09-20 15:19:44
348
400
4 Elder
skooie
#2QQCYGVPR
12 5 228
2019-09-19 18:09:42
178
280
5 Co-leader
ChOt
#V08R8R02
12 5 133
2019-09-20 19:33:51
276
440
6 Co-leader
S2000
#QUJLLLCY
12 5 125
2019-09-19 16:42:36
80
200
7 Co-leader
smoke
#GYG2VJUV
12 5 115
2019-09-20 17:23:28
461
440
8 Co-leader
ila
#P9JJ0YQLU
10 5 048
2019-09-20 16:37:39
134
240
9 Co-leader
ayiep
#9Y9RVUC0
12 4 875
2019-09-20 13:37:25
128
0
10 Elder
Phantom
#89CR9Y99
11 4 547
2019-09-20 19:31:01
90
120
11 Elder
killer venom
#PC200RCR
10 4 297
2019-09-17 07:50:51
0
0
12 Elder
Mrwoot
#82CCGV2RR
10 4 248
2019-08-27 11:39:22
0
0
13 Co-leader
baboone
#JGUGLGUJ
12 4 087
2019-08-09 05:44:19
0
0
14 Elder
zfadzli
#YJPCQ9RG
11 4 052
2019-09-20 16:00:33
20
0
15 Co-leader
ila
#PRGJGUYV
12 4 044
2019-08-16 12:26:39
0
0
16 Co-leader
alam barajo
#2JV80JQJQ
13 4 010
2019-07-29 19:32:51
0
0
17 Co-leader
eddy_dmax
#9CV8Q8V9
12 4 002
2019-06-26 16:26:25
0
0
18 Co-leader
shahaje
#Y288QUPC
12 4 002
2019-06-29 13:56:02
0
0
19 Đấu trường 12 Elder
arelee
#9YL8QCR0R
10 3 990
2019-09-20 18:21:10
339
88
20 Đấu trường 12 Elder
Az
#GVRJ0Q00
11 3 911
2018-11-02 06:02:23
0
0
21 Đấu trường 12 Co-leader
mummy monster
#8C9P29R9
10 3 866
2019-02-22 16:12:55
0
0
22 Đấu trường 12 Elder
redza
#P2JR20CVP
10 3 807
2019-09-20 16:33:26
0
40
23 Đấu trường 10 Co-leader
Evil*Nem
#R2J8G892
10 3 726
2017-03-06 13:47:25
0
0
24 Đấu trường 11 Elder
¤KaRpeT MeRaH¤
#8L92VJJVG
10 3 664
2018-09-05 06:59:56
0
0
25 Đấu trường 11 Elder
PrinCeSSLeia
#22C2JQRQ2
12 3 595
2019-09-20 17:20:18
346
380
26 Đấu trường 11 adam
#PUCQ9L89R
8 3 483
2019-09-19 12:52:18
50
80
27 Đấu trường 11 Co-leader
zarif aqil
#8L0RCV88
11 3 422
2018-02-04 07:14:25
0
0
28 Đấu trường 10 Co-leader
ax
#RPR90RUG
10 3 384
2018-10-23 05:39:40
0
0
29 Đấu trường 10 Co-leader
tuah
#22QC2LY2Y
11 3 056
2019-09-20 15:27:31
0
0
30 Đấu trường 9 Co-leader
shah
#9V0QVVU2U
10 2 971
2019-02-21 05:16:55
0
0
31 Đấu trường 9 Co-leader
shahajeJR
#2VL9VU8J9
8 2 897
2017-12-27 12:31:03
0
0
32 Đấu trường 9 Co-leader
aimanwong
#22CRY99YL
10 2 841
2019-07-05 02:11:24
0
0
33 Đấu trường 9 Co-leader
Fuad Hilmi
#QLG2UVQU
10 2 834
2018-12-30 11:08:16
0
0
34 Đấu trường 9 asan
#8C29RCJJG
9 2 806
2019-01-31 16:38:20
0
0
35 Đấu trường 9 Elder
MR.Voon
#P0VRY999Y
10 2 750
2019-05-17 06:38:53
0
0
36 Đấu trường 9 Co-leader
mell
#2098CURLP
10 2 722
2017-11-13 01:36:53
0
0
37 Đấu trường 8 Co-leader
Afiq
#98U9Q0YG
9 2 416
2017-01-14 16:42:19
0
0
38 Đấu trường 8 Co-leader
zikri aniq
#909CGVR2
8 2 276
2018-04-27 05:22:34
0
0
39 Đấu trường 7 Elder
azriena
#P99Y0JYJ8
7 2 140
2019-06-20 13:00:55
0
0
40 Đấu trường 6 Co-leader
Japlee
#C9QYJG2V
6 1 698
2016-09-19 07:15:29
0
0
41 Đấu trường 5 Kirito
#Y2C8V8R0V
6 1 360
2019-06-11 09:25:49
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord