ContractKillers

#P2L00QYQ

40 888

26 / 50

Free verbal abuse, lotta war, be active, 30+ war day wins

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 888
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader God
Phạm vi chiến tích 3 819 – 5 535
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 090
Elder 3
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Radiostorm_One
#8U2JPVVP
13 5 535
2019-08-20 23:26:57
16
0
2 Co-leader
ron
#9QYUVYGP
13 5 534
2019-08-21 05:24:29
297
240
3 Co-leader
TrueStripes
#8VRQRCJR
12 5 302
2019-08-20 18:59:33
52
80
4 Co-leader
AMO
#8RPJJUPV
12 5 252
2019-08-20 21:22:30
154
160
5
3
Co-leader
Kaotic
#JQ2VJUPL
12 5 166
2019-08-21 04:12:14
155
40
6
1
Co-leader
tapout_954
#2800C8R0J
12 5 140
2019-08-20 22:34:24
40
80
7
1
neo
#RPU8YPYJ
12 5 112
2019-08-21 02:17:45
60
80
8
3
champ
#9RYVLQVC9
11 5 107
2019-08-21 02:29:07
37
178
9
2
Mrs. Radiostorm
#20CQ2J8LQ
11 5 038
2019-08-21 10:09:52
136
140
10
2
dred
#PRR2U0PY
12 5 025
2019-08-21 08:23:59
88
40
11
1
hefe
#9JU2PQYP
12 5 025
2019-08-21 03:59:24
290
200
12
3
Elder
SAIYAN_PRINCE
#YQJYUCU2
12 5 008
2019-08-21 03:37:06
81
0
13 Co-leader
DetricDovahkiin
#999R9RRRL
11 4 963
2019-08-20 22:41:32
104
80
14 Co-leader
TMO
#JYY8RLL8
12 4 932
2019-08-21 07:46:46
109
150
15 Elder
无语
#980PLVGV9
12 4 883
2019-08-21 09:43:02
8
225
16 caleb
#2V89CVRG
10 4 745
2019-08-20 19:13:26
0
40
17 Spex
#2GUCUP8QY
11 4 620
2019-08-20 20:09:23
120
80
18 jakfishdaddi
#PGCJQVCGQ
11 4 611
2019-08-21 06:04:10
296
210
19 Co-leader
silver_revlet
#9P0GPQ9GL
12 4 329
2019-08-21 01:06:44
196
200
20 Co-leader
GhostTrain
#920LRYCR
12 4 317
2019-08-21 06:25:03
206
190
21 Elder
cobra
#LQU2L9P2
12 4 197
2019-08-20 17:27:46
0
0
22 the mexican
#8YJLLVLG
10 4 168
2019-08-21 04:54:09
48
170
23 Dylan07
#9CJ2L88G
10 4 161
2019-08-19 11:07:05
46
8
24 Welnie is daddy
#88L0Y9JR9
12 4 064
2019-08-21 04:44:44
105
200
25 Co-leader
Noah
#YGR2VRQ
10 4 017
2019-08-08 18:27:10
0
0
26 Đấu trường 12 Leader
God
#9G2VVUYY0
11 3 819
2019-08-21 04:39:34
330
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord