warrior united

#P2JCPCQ

49 062

49 / 50

Min 400 donation per person per week. Pls update in chatroom if u guys cant online due to some reasons. Thanks alot

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 062
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader hatvin
Phạm vi chiến tích 2 037 – 5 218
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 964
Elder 14
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chingwee
#CV89GC0
13 5 218
2019-12-08 03:36:56
248
160
2
1
Co-leader
Spy
#Q0Q9CL
13 5 196
2019-12-08 02:22:32
1824
680
3
1
Co-leader
king
#9RJQRGGV
13 5 179
2019-12-08 02:04:02
602
480
4 Co-leader
19stan
#YLC998C9
13 5 156
2019-12-08 03:28:19
678
600
5
2
Co-leader
Jc
#2LGCC2YYU
13 5 084
2019-12-08 03:39:40
1134
700
6
1
Co-leader
Godson1984
#89G8CLV8
13 5 077
2019-12-08 03:24:24
1170
650
7
3
Co-leader
Spartacus
#88GGUUPC
13 5 060
2019-12-08 02:20:51
614
600
8
2
War craft
#8G88RCYCP
12 5 059
2019-12-08 03:54:03
448
400
9
3
Co-leader
juno bao
#92U0Q20L
13 5 019
2019-12-08 02:33:19
324
400
10
1
Leader
hatvin
#YV0GPR82
13 5 015
2019-12-08 03:47:43
1002
670
11
3
Co-leader
ketsueki
#9R2VJYU9
13 4 994
2019-12-08 00:34:16
144
140
12
1
Elder
black rider
#YCLGCUP
12 4 981
2019-12-07 16:59:06
226
360
13 Elder
ke'lefair
#Y9RRRYR
12 4 945
2019-12-08 03:07:23
232
440
14
4
Co-leader
马超。骠骑大将军(C1ndy)
#9L0RLRL2
13 4 935
2019-12-08 03:12:36
394
440
15
1
Elder
Lewis
#20JR8UUR
12 4 932
2019-12-08 03:01:04
230
560
16
1
Elder
BKLIM
#8GPVRRLG
12 4 904
2019-12-08 03:46:57
1122
630
17
1
Song
#9QUYC2LG
12 4 893
2019-12-07 12:38:49
170
200
18
1
Elder
Philemon
#9JQUR0VY
13 4 872
2019-12-08 02:36:46
518
520
19
2
Co-leader
Chris
#YVLLPJ8Y
12 4 871
2019-12-08 03:44:57
358
280
20
1
Elder
Salim DZ
#2JJQ90UQ
13 4 868
2019-12-08 02:06:19
454
640
21
1
Clash King
#Q9PVRP0U
12 4 857
2019-12-07 13:54:07
60
0
22 Elder
Steven
#2LVRYRRPL
13 4 770
2019-12-08 02:05:57
366
360
23 ALfred
#20YVY9R22
11 4 760
2019-12-07 18:59:48
176
354
24 Co-leader
一拳打爆你个头
#20P0J88RC
11 4 742
2019-12-07 20:48:03
324
560
25 Elder
Jessylimm
#Y28QQR9V
12 4 731
2019-12-06 09:48:04
90
80
26 jackarange
#P0GJG89R
12 4 723
2019-12-08 01:39:56
240
390
27 Elder
Thomas
#UYRPUYPG
10 4 677
2019-12-08 00:53:57
150
640
28 Elder
Shagictre^GoDs
#PL2LVLQ0
12 4 660
2019-12-07 12:13:10
262
120
29 Aiman Dx
#QY8G8QPC
12 4 631
2019-12-08 02:10:30
86
400
30 Black Soshi
#VVU8GCGP
11 4 612
2019-12-08 03:37:35
542
440
31 GulyKing
#GJQGYYG
12 4 612
2019-12-04 12:41:49
18
40
32 ping
#JR82QR82
12 4 610
2019-12-08 00:31:06
366
480
33 牛欢喜
#8L2GQG0P
13 4 592
2019-12-06 13:16:07
100
80
34
1
nd
#999QU8C0V
11 4 566
2019-12-07 20:27:39
552
520
35
1
Kelibo
#GVCGU2QV
9 4 538
2019-12-07 22:36:41
444
380
36 Elder
SabrinaIsMine
#YG008Y98U
10 4 535
2019-12-05 06:02:01
70
120
37 Elder
alex sia
#QY8RL88V
11 4 534
2019-12-06 09:23:20
10
80
38 Vintz
#9VYUURV0
11 4 524
2019-12-07 21:17:15
150
280
39 Co-leader
Whale
#YLG0QCJC
12 4 507
2019-12-08 03:16:35
212
400
40 meichan
#L0JLCYP29
8 4 413
2019-12-08 01:09:42
20
450
41 JALA^^.-.II
#8VPPCQ2J8
12 4 378
2019-12-08 03:16:10
466
680
42 I'm just a noob
#P09UVYGPP
10 4 339
2019-12-07 09:41:33
58
80
43 圣战士⚔
#VGJUVGCU
12 4 312
2019-12-06 15:39:10
20
120
44 snowicey
#L0L8LCQY2
8 4 221
2019-12-08 01:55:36
10
80
45 Zeus
#89PCVGC2
10 4 148
2019-12-08 02:00:11
42
200
46 Elder
ice
#PG0CGRVG
12 4 066
2019-12-08 03:21:22
318
560
47 Elder
百步穿杨
#G8999CPP
12 4 001
2019-11-24 14:32:51
0
0
48 Đấu trường 11 阳光之星
#L8VVV8J0
10 3 398
2019-12-06 11:59:12
78
80
49 Đấu trường 7 Co-leader
吉川富郎
#9GVG0RRRR
12 2 037
2019-12-08 01:26:53
832
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord