the empire

#P2CC2229

47 339

49 / 50

this is our empire ❤️ we rise up together ... friendly clan join us and have fun in clan wars . cards donation required.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 339
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader chiheb
Phạm vi chiến tích 3 421 – 5 543
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 680
Elder 13
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
chiheb
#9L2VJJUQ2
12 5 543
2019-09-15 11:22:38
1317
640
2 hammer man
#29YYLL92R
10 5 175
2019-09-15 11:08:06
10
120
3
1
Co-leader
the dami king
#8QVL0UGQJ
12 5 123
2019-09-14 15:13:24
438
280
4
1
KING
#99G202UVG
11 5 106
2019-09-15 00:29:33
144
200
5 Co-leader
houssem:D
#2QRCQU8P9
12 5 077
2019-09-15 11:56:19
294
440
6
2
Co-leader
nidou
#P99Y8VJLQ
10 5 020
2019-09-15 11:23:49
172
520
7
1
Co-leader
hamza
#90VR0Y2J0
11 4 988
2019-09-14 17:26:54
132
200
8
4
Co-leader
mohamdby
#PGRVV8RQ
11 4 852
2019-09-14 16:15:17
211
240
9 Elder
storm boy
#89J9PGGQ2
10 4 844
2019-09-15 08:03:02
465
580
10
1
Co-leader
M.R.X
#RRU889L
11 4 828
2019-09-15 11:51:06
202
280
11
4
Co-leader
$الارهابي$
#9Y9RY8YQ2
11 4 827
2019-09-15 12:12:29
833
600
12
4
Elder
konik228
#2Q8G9L99V
11 4 815
2019-09-12 21:01:54
36
0
13
3
Co-leader
naghit king
#8U9U02LR9
11 4 806
2019-09-14 18:28:48
44
240
14
1
Elder
مهند
#8C0RLYQQG
10 4 727
2019-09-14 18:22:55
8
40
15
1
Co-leader
tounsi
#P09URRPVR
10 4 686
2019-09-15 11:30:45
392
710
16 Co-leader
¥-Black Evil-¥
#L9LVJLRQ
12 4 634
2019-09-02 23:00:09
0
0
17
2
Elder
maynou
#9RGVJUR9Q
10 4 628
2019-09-15 02:22:01
712
450
18 Elder
king yessin
#P09Q2Y9YP
10 4 604
2019-09-08 10:11:07
0
0
19
2
Elder
سنكوح king
#P8JUPQPU0
10 4 586
2019-09-14 19:22:00
412
280
20 علاء الدين
#2LRGGPQ0V
10 4 582
2019-09-15 11:36:04
17
40
21
2
Elder
nouri
#Y0C8VUPY
11 4 550
2019-09-15 07:34:55
286
280
22
2
Elder
Louay
#9YC99Y989
10 4 520
2019-09-07 02:09:52
0
0
23
1
الاسطورة مهدي
#Y82RP0GUY
9 4 500
2019-09-14 23:28:40
32
160
24
3
السفاح
#PY0CJ8QCR
10 4 483
2019-09-14 11:56:29
148
80
25
2
المدمر
#8JQLUUCPV
10 4 438
2019-09-13 12:27:51
64
80
26
1
zizou
#8L2PGJ9L0
10 4 424
2019-09-15 08:23:59
180
160
27
3
Elder
big-boss
#PPLRPLLRV
10 4 365
2019-09-11 08:25:00
52
80
28
1
larou
#P0RG99VC8
10 4 286
2019-09-15 11:17:54
15
0
29 Elder
ahmed
#PCY9Y89VL
9 4 240
2019-09-14 23:13:56
408
400
30
2
skalre
#9JL8GPPQJ
10 4 224
2019-09-09 11:00:02
10
40
31
1
kayri
#PUJRCUCY
11 4 178
2019-09-08 16:23:38
0
0
32
1
Elder
Nidhal
#PP9CUJUUR
10 4 150
2019-09-09 14:50:55
10
0
33
1
الرادكالي
#8RV0RU8V8
10 4 138
2019-09-14 10:53:26
0
0
34
1
Elder
M.O.B
#2L9RPVQGC
11 4 101
2019-09-10 01:16:41
18
40
35
1
White_Demon
#892J0Y9U8
11 4 097
2019-09-11 16:17:44
10
40
36 !¡Hãmdï™!¡
#RRLVJCJC
12 4 088
2019-09-14 17:16:55
0
40
37
2
Co-leader
TaReK
#Y90C9CUV8
9 4 019
2019-09-14 20:45:10
247
320
38
2
Co-leader
wassime
#Y908C9002
9 4 014
2019-09-15 12:04:21
649
580
39
2
bargawi
#YY0LJ2QV8
8 4 009
2019-09-15 07:34:42
98
160
40 Đấu trường 12 the king malek
#PJ28LUJLQ
9 3 966
2019-09-15 00:19:31
8
40
41
2
Đấu trường 12 Co-leader
giniral houssem
#PPVJQVLCC
10 3 912
2019-09-09 13:40:21
26
0
42
2
Đấu trường 12 M.ø.R.T.Æ
#929PR200U
10 3 869
2019-09-15 11:45:29
192
240
43
2
Đấu trường 12 Omar
#PUGPRYC2Q
8 3 837
2019-09-15 12:10:16
104
40
44
2
Đấu trường 12 Supercell
#2YL2UYLP0
10 3 797
2019-09-13 06:40:28
58
0
45
2
Đấu trường 12 malek pro
#PPQRQ9V0Q
8 3 638
2019-09-15 09:11:54
99
120
46 Đấu trường 12 احمد الزهوي
#PG88YQRU8
9 3 630
2019-09-14 21:56:43
0
40
47 Đấu trường 12 louay2
#8GV02YJC2
10 3 626
2019-09-15 12:00:12
232
120
48 Đấu trường 12 ساحر أحمد
#PC28Q0CV9
8 3 600
2019-09-15 11:09:49
94
0
49
5
Đấu trường 11 Elder
sidk mouhamed
#PVU829Q9P
7 3 421
2019-09-15 06:47:07
118
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord