DE Palestina

#P29L08PU

54 295

44 / 50

Follow @DePalestina 🇵🇸Jerusalem➡️Land of Glory✌️Discord.gg/C3sAzUH 🇵🇸القدس هي عاصمة فلسطين الابديه🇵🇸

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 295
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ✨Muslim✨
Phạm vi chiến tích 4 224 – 5 932
Thông tin hội
Vị trí Palestine
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 221
Elder 9
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
torbi
#2PLYG8VYY
13 5 932
2020-02-22 01:32:33
348
320
2
1
Co-leader
Don✌️Palestina
#9U8Q8GUG9
13 5 856
2020-02-21 18:35:40
118
160
3
1
Elder
King Ahmed
#PRPJJRJ0
13 5 850
2020-02-21 11:45:00
714
390
4
6
Co-leader
Midfinger 2
#9UUPP2QYQ
12 5 845
2020-02-21 20:56:19
374
360
5
1
Co-leader
Tiger
#209CV0QGY
13 5 813
2020-02-22 00:03:14
426
400
6
1
Elder
Badissi
#8LQ02U9YY
13 5 767
2020-02-21 19:41:20
630
400
7
1
Co-leader
Domino
#98GG0RV0
13 5 757
2020-02-21 21:04:01
725
480
8
1
maestro josue
#8Y98PJ0CU
12 5 655
2020-02-21 15:40:59
107
80
9
2
حسام
#8LGRQ8988
12 5 624
2020-02-21 23:06:29
77
350
10
2
Elder
Hanii_V2
#899YCYRLR
12 5 619
2020-02-21 21:47:29
187
400
11
12
Elder
tiger
#2V2C0QGGR
12 5 611
2020-02-22 00:13:29
20
320
12
3
Mehdil9annas
#8J2P0CYUQ
12 5 554
2020-02-22 00:45:45
368
240
13 sda3 rass
#2YPJPLVL0
12 5 541
2020-02-21 16:10:46
285
240
14
1
Elder
[email protected]
#82P9U2PLY
13 5 526
2020-02-21 22:13:11
36
400
15
1
Luiis‼️
#P29C82Q8
12 5 514
2020-02-21 12:12:29
192
200
16
4
Co-leader
Rash Al-Goon
#2JCP8URP0
12 5 490
2020-02-22 00:53:25
326
520
17
1
Ouaj Ra
#8008V82PR
12 5 479
2020-02-22 00:52:52
570
470
18
2
Mohamed hb
#YG09JP2L
12 5 460
2020-02-21 22:34:41
224
208
19
2
Leader
✨Muslim✨
#20C2PG800
12 5 443
2020-02-21 22:00:12
262
363
20
1
kettù
#2LYU2VCGP
12 5 435
2020-02-22 01:08:54
224
220
21
3
.ahmad..ya.
#28JRR9YYP
12 5 376
2020-02-21 21:19:45
499
400
22 mahmood
#2L0R9JCGU
12 5 372
2020-02-21 12:00:27
0
40
23
2
ليث السلفيتي
#90U0UYCL2
12 5 354
2020-02-22 01:29:54
426
290
24
4
Xx.M7MD.xX
#899VUC8YY
12 5 336
2020-02-21 17:21:04
8
80
25
3
tareq
#RJRCVP9Y
13 5 316
2020-02-21 18:39:28
363
360
26 DarkWarrior™
#VVU08U9P
13 5 293
2020-02-21 17:10:55
0
40
27
2
ryokey
#9YP2J8VU0
12 5 247
2020-02-20 14:31:02
178
40
28
2
I am legend
#9YYGCRP9Q
11 5 197
2020-02-21 22:02:45
422
360
29
2
♤☆[NUHA]☆♤
#2RCQVYPY0
10 5 064
2020-02-21 04:35:09
0
160
30
2
Co-leader
JDtheVICE
#PCUYQRRU
12 5 060
2020-02-21 21:08:42
80
40
31
2
james_68
#C2GV0CR
11 4 980
2020-02-22 00:28:29
88
200
32 ABU MUAWIYAH
#RLJ9VPVL
11 4 962
2020-02-22 01:15:19
10
0
33
2
髏山蜜草
#PUYR0PV9G
12 4 912
2020-02-21 10:49:15
144
200
34
4
ABU DEEB
#2Q2829YCJ
12 4 905
2020-02-12 03:40:28
0
0
35
2
jonahhex
#298RPJ9GC
12 4 879
2020-02-21 17:50:49
0
0
36
1
Archer
#2V2QJYR9Y
12 4 803
2020-02-21 18:37:22
20
0
37
3
Abu Waheed
#JRQLQ2GQ
12 4 787
2020-02-20 10:47:29
40
40
38
1
haniboy
#9GR90GL2
11 4 770
2020-02-21 22:26:01
0
0
39
3
nino
#8GUCJ9QPC
12 4 754
2020-02-04 14:04:02
0
0
40
2
Elder
Mooshiez
#2VPUCRYL
12 4 710
2020-02-21 07:54:21
78
40
41
2
itsHaitamXd
#2QLYGLY8P
10 4 531
2020-02-18 19:30:05
8
0
42
2
ridwan
#8QCRV2C00
12 4 511
2020-02-20 12:22:25
26
0
43
2
Elder
ABU✌YOUSEF
#2UY000QRV
13 4 436
2020-02-20 21:09:38
18
40
44
2
Elder
Hank
#890YYPQ8
11 4 224
2020-02-22 00:29:14
10
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord