Nova l UAE

#P22PUCUL

50 199

49 / 50

🌟UAE Branch🌟#NovaStrong🌟Only active and loyal members🌟

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 199
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ༺༒༼Alex༽༒༻
Phạm vi chiến tích 4 515 – 5 543
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 702
Elder 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Mouad
#90GUUYG8J
12 5 543
2020-02-22 00:25:29
200
256
2 Taaheer
#CC009RVC
10 5 328
2020-02-21 15:27:05
180
320
3
1
Elder
黄先生;)
#9CLYJVUU2
10 5 273
2020-02-21 18:18:25
172
320
4
2
Elder
Uchiha
#99888UPC
13 5 272
2020-02-21 22:11:05
281
392
5 adri
#P2RQ2J2YL
11 5 264
2020-02-21 16:37:42
254
160
6
3
Elder
بوصدمه
#88UUQPVYL
11 5 095
2020-02-21 21:28:53
268
160
7
1
16 PARSA 16
#99PG9R9VC
11 5 075
2020-02-21 21:46:03
61
464
8
1
run
#Y9CCQLQ
11 5 072
2020-02-17 09:10:30
40
0
9
1
Mr.Shine♪
#2Q9YR0LL8
12 5 050
2020-02-21 23:17:20
544
520
10
4
•☆ Al hashmi ☆•
#RRRL02LJ
11 5 014
2020-02-21 09:28:11
360
160
11
1
Dejon
#UJYRUQG
12 5 011
2020-02-20 15:05:44
102
160
12
4
fardinmf88
#9QLRPGYGC
11 5 002
2020-02-21 15:38:26
86
200
13
4
神圣之王
#LLR2V8VJ
11 5 001
2020-02-21 10:13:52
256
280
14
1
sergei1977
#CCP292L2
13 4 995
2020-02-21 23:49:00
802
540
15 alabdooli
#R2QGCYV
13 4 968
2020-02-21 14:48:39
28
0
16
1
Elder
jojosue
#80PV0PQJQ
12 4 958
2020-02-21 14:04:11
215
320
17
1
Mamad Proooo
#8QQ8J8JQG
11 4 956
2020-02-21 13:32:40
199
0
18
2
鬼佬
#2ULR98P0V
11 4 933
2020-02-21 23:42:37
826
440
19
8
vįttz
#P8RVLPRC
11 4 918
2020-02-22 00:16:11
315
368
20 נווה הטורף
#2L9J9LLRL
10 4 895
2020-02-21 18:18:36
87
40
21 一条狗
#VRG8PVYV
11 4 881
2020-02-16 10:34:20
0
0
22 xXPabloXx
#9VG8YQYJU
9 4 854
2020-02-21 12:09:07
439
320
23 Warrior Santos
#208UYVGL9
11 4 839
2020-02-19 23:07:02
0
0
24 qqqq
#PGL0VUL
10 4 837
2020-02-15 14:09:19
0
0
25 dado{rcmm}
#292PPY9CG
11 4 837
2020-02-16 19:52:08
0
0
26
7
Juan Diego
#8U0PCL9PL
10 4 835
2020-02-21 23:58:50
11
240
27
1
TheMaxuri
#P98YJUVRP
10 4 835
2020-02-20 22:29:25
196
120
28
1
Leader
༺༒༼Alex༽༒༻
#PGRGYP9YC
9 4 823
2020-02-21 05:55:32
149
240
29
1
Ahmad_Flawless
#8RUVRVLVY
10 4 823
2020-02-20 09:03:41
255
40
30
5
الملك
#80L0U9L20
10 4 822
2020-02-21 13:15:31
250
120
31
2
KERTENKELE
#GQJJ0JLR
11 4 812
2020-02-20 09:23:01
36
40
32
2
Elder
Racecall
#L9LV8U8
13 4 808
2020-02-21 15:12:56
70
376
33 ArjunRC
#898YJ0080
10 4 806
2020-02-21 12:38:52
8
40
34
3
Spoondle
#PQL8JVVG
11 4 804
2020-02-21 13:49:56
174
160
35
3
イッチん
#PVC8URQJ0
10 4 793
2020-02-21 22:33:41
46
280
36
3
Elder
abood
#V0QQRVCQ
11 4 770
2020-02-20 14:31:25
0
40
37 master
#P2JLYU8LV
10 4 766
2020-02-21 17:25:32
0
0
38
4
@$##СПЕЦ##[email protected]
#9LG8LGLJR
11 4 739
2020-02-21 21:29:07
150
160
39
3
Elder
@[email protected]
#2LL2J8889
12 4 695
2020-02-17 15:52:12
50
40
40 Ivan
#98QLLQURG
11 4 683
2020-02-21 23:45:44
44
16
41 Itay
#J0CPGQ9P
10 4 658
2020-02-21 14:29:32
48
40
42 king The YouTub
#LRV0RJUGV
10 4 649
2020-02-21 20:36:36
28
0
43 ahmed QP
#Y2GUGLYQG
9 4 634
2020-02-21 17:56:54
0
0
44
7
King Mohammed
#9P2VVGR0J
9 4 630
2020-02-16 10:33:29
0
0
45
7
Nova I Zarket
#8UYR0GLJG
10 4 628
2020-02-21 22:25:39
393
400
46
7
¯\_(ツ)_/¯
#2QGV989YJ
10 4 627
2020-02-16 06:45:06
0
0
47
7
cris the rocket
#22JVCCCU2
12 4 622
2020-02-07 23:36:14
0
0
48
7
Nova | Age :)
#8CVJG02YV
9 4 521
2020-02-22 00:22:21
589
370
49 eladkaufman
#LUQ9RYGRP
8 4 515
2020-02-21 15:54:40
157
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord