Electric Larrys

#P0QLQGQC

49 029

39 / 50

Familia Larry's 💪, no se piden ascensos, regla del 49. clan mayor: Latin Larry's. Donar y atacar en guerra ☠️Wsp y discord

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 029
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader vova
Phạm vi chiến tích 4 216 – 5 473
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 142
Elder 3
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
OBITO__UCHIHA
#8UU2LVPGQ
13 5 473
2019-11-21 21:35:13
354
320
2
1
Elder
ShadowSulayman
#2RYGU9R2
13 5 386
2019-11-21 21:05:22
301
160
3
1
SG Warlord
#V89V2V0V
13 5 365
2019-11-21 15:39:10
426
270
4
2
samil OC
#8VL8UV2GP
12 5 348
2019-11-21 21:58:24
10
190
5 Co-leader
albert
#9PR8GCC
12 5 346
2019-11-21 22:13:27
224
160
6
2
WilmeRoyale
#882JQUY8G
12 5 312
2019-11-20 18:54:33
48
40
7 Nova I Thanos™
#882GU22J8
12 5 299
2019-11-21 21:43:37
367
232
8
3
Leader
vova
#2280PYP9R
13 5 277
2019-11-21 19:38:41
198
400
9
1
➰WILLIAM_DJ➰
#YJ8UVLG
12 5 246
2019-11-21 16:34:26
290
280
10
1
Johan LV
#2JCG09JC
12 5 241
2019-11-17 18:25:30
0
0
11
4
Nathanael
#9Y9VRQ29
12 5 188
2019-11-21 21:09:48
416
430
12
1
zurdo
#882JUV8LV
12 5 181
2019-11-21 21:07:56
84
320
13
1
upra
#VY822CGG
11 5 169
2019-11-21 20:57:44
135
0
14 Mayocatex
#QRVR80
12 5 119
2019-11-21 19:33:24
60
160
15
5
vicboy
#PGQGJG8Y
13 5 096
2019-11-21 22:16:24
428
330
16
6
Skin X
#28YVP9LRL
12 5 091
2019-11-21 14:53:24
138
280
17
1
ElEterno
#8P2LGJQG
12 5 079
2019-11-21 14:38:09
156
40
18 Co-leader
LaLo
#22LVRY9
13 5 038
2019-11-21 15:44:58
476
280
19
2
Bennett
#22YPRGC98
12 4 991
2019-11-21 13:04:47
0
160
20
1
Elder
AndreYl
#PU20Y2Y0R
10 4 946
2019-11-21 22:18:26
84
440
21
3
jaysean
#98GVG98GU
9 4 915
2019-11-21 13:55:15
30
40
22 #LUIS #FULL
#PCRVRYYC
12 4 912
2019-11-10 18:14:36
0
0
23 Co-leader
Slayer Gamer
#222L99V
13 4 894
2019-11-21 15:43:55
205
120
24
1
▶️King Esencia
#P2URQJP
12 4 851
2019-11-20 20:39:03
138
0
25
1
manuel
#UC0GQLPY
11 4 787
2019-11-14 20:04:12
0
0
26
1
ɡɾείʆψη
#2PP9UYVPV
11 4 734
2019-11-20 16:23:22
128
120
27
1
ricky
#U2GQPC9V
12 4 724
2019-11-19 12:20:48
58
40
28
1
pipe
#92L0LG2Y0
11 4 694
2019-11-20 19:47:42
48
40
29
1
! YENSIN !; )
#8UYYJ9CL9
11 4 648
2019-11-17 04:24:45
0
0
30
1
_leonardo
#8P880UVPL
12 4 524
2019-10-22 14:25:58
0
0
31
1
AS I ♦️Edgar♦️
#29LCJRRG8
12 4 509
2019-10-20 07:33:54
0
0
32
1
Mr.Alex
#G0CQVLV
12 4 479
2019-11-14 23:29:25
0
0
33
1
Alejo
#GVQP8L
12 4 474
2019-11-08 19:12:22
0
0
34
1
MAYKI
#2LRQGRCYV
12 4 434
2019-10-15 15:51:10
0
0
35
1
Elder
[RD]—-Noel28
#9J9YGYJPY
12 4 403
2019-11-06 03:06:54
0
0
36
1
Elvis
#PP22U9LGV
11 4 394
2019-10-05 09:37:22
0
0
37
1
¥DAURY¥
#8U8JQQY8
11 4 329
2019-10-10 02:42:37
0
0
38
1
bestia015
#C8RCVYYG
11 4 297
2019-10-16 23:26:40
0
0
39
1
•ŠØLØ•
#20QGVCV
12 4 216
2019-11-19 04:11:44
30
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord