Sfaxien Heros

#P0PV0PV2

43 175

27 / 50

Tel3ab guerre awra9 MINIMUM niv 10 si nn exclu / 700 dons ==> ainé

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 175
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader bouhmid
Phạm vi chiến tích 4 630 – 5 475
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 630
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
achraf
#9YJC0VG82
12 5 475
2019-09-15 19:35:48
280
480
2
2
Co-leader
ahmed
#G0GULLC
13 5 404
2019-09-15 21:55:31
771
560
3
1
El Boss
#8QJVPUY09
12 5 335
2019-09-15 20:46:36
160
0
4
1
Elder
alaa
#P92GG0GV9
12 5 287
2019-09-15 20:15:04
1218
600
5
2
elmokh
#2JJC0Q00J
12 5 277
2019-09-15 19:44:28
264
320
6
1
Elder
barbarousekl
#2GU89C8VL
12 5 230
2019-09-15 03:48:13
430
360
7
2
jbili
#8JG9QLJ82
11 5 229
2019-09-15 13:51:38
40
40
8
2
أمير
#2PQ2CPRC
12 5 222
2019-09-15 21:52:42
438
360
9
7
Elder
mehdi
#8920CUY8
12 5 171
2019-09-15 17:31:06
198
160
10
3
Co-leader
melek
#9PLQYYL09
12 5 159
2019-09-15 22:15:32
352
670
11
1
Elder
ossema
#2CV0GJGRJ
13 5 136
2019-09-14 11:48:14
651
240
12
7
Leader
bouhmid
#9CGJGUL28
12 5 129
2019-09-15 21:55:46
580
600
13
8
Elder
death mark
#9RL0G0LG
12 5 114
2019-09-15 18:23:53
290
400
14
3
kika
#8QYYQUUUJ
12 5 106
2019-09-15 16:42:48
241
120
15
3
Elder
OopsMyBad II
#9J2GURQPQ
11 5 102
2019-09-15 19:32:55
408
640
16
4
Elder
tgala3
#92CG2VRGC
12 5 095
2019-09-15 20:52:15
212
360
17
6
yassin jerba
#PPPVY82P8
11 5 093
2019-09-15 19:41:58
437
510
18
4
Elder
aymen
#9Q08RVLQP
12 5 086
2019-09-15 18:28:46
662
640
19
4
Elder
GOD_Fadher
#2P2LURRJV
12 5 080
2019-09-15 22:00:51
720
520
20
12
Shadow
#9PYULLGGP
12 5 053
2019-09-15 16:48:46
869
400
21
1
monta
#29QPL90V9
12 4 990
2019-09-15 14:44:58
78
240
22 Co-leader
وليد
#2R28U2G2V
12 4 884
2019-09-14 13:21:02
410
600
23 Co-leader
khrifech
#PQYVPRG8J
11 4 883
2019-09-15 22:14:55
190
670
24 big moght
#PYQQLGVJ2
10 4 852
2019-09-15 18:49:33
170
120
25 Voldemort
#P8LC20QU8
10 4 798
2019-09-15 22:02:36
10
40
26 Valkyrie
#28UCGYRJU
12 4 650
2019-09-15 15:33:20
40
80
27
2
Elder
سيرين♡لينا
#2CJ09J20U
12 4 630
2019-09-15 13:39:15
254
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord