ezzbat hafla

#P0PCURYR

51 956

49 / 50

marhba bikom, ☠😈🎮🏆🏅🥇🎖🍾🍻🍷😊🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 956
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader tvangest
Phạm vi chiến tích 4 344 – 5 689
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 966
Elder 9
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
tvangest
#CQU8V2P
13 5 689
2019-09-19 23:48:56
486
320
2 Co-leader
adel
#PQG8GVCY
12 5 518
2019-09-20 01:20:47
212
240
3 Co-leader
Achera
#JU080LLP
13 5 471
2019-09-20 02:26:23
258
280
4
2
Co-leader
samo
#8Y0PV20GJ
12 5 453
2019-09-19 22:10:58
879
480
5
1
Co-leader
Skander
#QPLC2LYC
12 5 416
2019-09-20 05:52:45
554
500
6
1
Co-leader
aymannou
#2VC2J02RC
12 5 394
2019-09-19 19:41:02
360
344
7
1
Elder
houssem
#LUPRRCP0
13 5 340
2019-09-19 17:20:24
575
320
8
1
Co-leader
hamdi
#2VPL00JV9
12 5 318
2019-09-19 21:41:01
206
240
9
1
mmario314
#YR9R08RJ
12 5 297
2019-09-19 21:12:33
103
160
10
3
Elder
anis mn
#2RC0CJ8Y
12 5 293
2019-09-20 06:04:06
222
240
11
10
Co-leader
bolla
#2JRC8QJGL
12 5 216
2019-09-19 19:44:17
66
120
12
1
Co-leader
Fares
#8RLQ9CCJY
12 5 207
2019-09-20 05:42:49
133
0
13
1
Co-leader
zalouza
#8UYCJ2Y0C
12 5 192
2019-09-19 19:19:41
310
200
14 Co-leader
kyra
#P8RUV98
12 5 157
2019-09-20 05:46:12
59
40
15 Co-leader
il késa7
#GC29JQVU
12 5 141
2019-09-19 12:50:40
51
80
16
3
Co-leader
ahmed
#PP8RPY2R
13 5 137
2019-09-19 22:25:09
86
160
17
2
t.houssem
#2CRGGGG08
11 5 136
2019-09-20 00:08:18
260
200
18
2
Elder
aymen
#22GL82UPY
11 5 071
2019-09-19 20:16:06
0
0
19
1
adem
#90RGVRRC2
10 5 064
2019-09-19 09:17:58
220
200
20
3
Elder
للي طهرلك شخصيا
#UCR8G9PG
12 5 052
2019-09-20 06:03:36
530
380
21
1
Elder
tobi spirithawk
#2GVUYQYP8
12 5 039
2019-09-16 23:41:17
56
80
22
3
balha
#82QJVGPQ8
11 5 029
2019-09-19 18:02:20
127
200
23
3
jasser
#GLQLUYJR
12 5 029
2019-09-19 15:54:58
8
40
24
2
Co-leader
MeherOuenn
#2P2P208UL
12 5 027
2019-09-19 22:42:53
136
0
25
1
Co-leader
painkile
#9V8GYJGQQ
11 5 015
2019-09-19 23:34:53
448
480
26
2
kader mca
#20VYCQ200
11 5 015
2019-09-20 05:41:56
295
340
27
2
maan
#2JC0V9UPU
11 5 014
2019-09-19 23:05:56
36
0
28
5
midou
#9VJ2JYY99
11 5 012
2019-09-19 23:58:49
88
160
29
2
Elder
keysersoze
#9LLVY0QL
11 4 969
2019-09-19 19:13:48
258
240
30 Al_haji
#2GPC0VG0
11 4 940
2019-09-20 05:55:04
358
280
31 Co-leader
fromTwithL
#90028JLU
12 4 907
2019-09-20 04:25:18
512
352
32
4
le magicien
#PY2G220JL
10 4 883
2019-09-19 23:34:23
39
250
33 Co-leader
kalbch
#9V9GQQVRP
10 4 881
2019-09-19 16:42:07
66
120
34 malek
#UGLPUP
11 4 837
2019-09-19 15:02:06
58
80
35 Elder
zioo
#PPU902VJ
11 4 824
2019-09-18 09:45:37
8
80
36
5
ISIIIS_007
#PLYUULU9L
10 4 765
2019-09-20 02:04:18
10
120
37 Ahmed
#P9RVJQJV0
10 4 713
2019-09-19 19:49:57
108
120
38 Mehdi
#9PC2RYJVU
10 4 708
2019-09-17 22:06:40
0
40
39 ●Beast Titan●
#V2Q28L0U
10 4 690
2019-09-19 16:00:33
33
160
40
9
helmi
#P9UYQJUL2
9 4 684
2019-09-20 00:46:28
0
120
41
1
zakataka 2
#P0J2G820L
10 4 672
2019-09-17 21:36:37
10
40
42 KILLER BEE
#89CYR9UCC
10 4 656
2019-09-19 19:31:10
30
200
43 Max steel
#8RY0VCGGJ
11 4 628
2019-09-16 08:18:20
18
40
44 Elder
zika
#PYV9LVV89
10 4 623
2019-09-19 18:06:44
239
360
45 abdou
#V8GURCR0
10 4 616
2019-09-19 17:23:27
248
320
46 NOVA I SANTO
#8PRR8UCVJ
11 4 613
2019-09-19 21:12:21
148
160
47 ⚠No Name⚠
#L9VR8JQU
11 4 598
2019-09-17 12:04:42
0
0
48 Elder
chaki
#9VJR2R9LG
9 4 525
2019-09-16 11:44:59
10
0
49
1
Co-leader
truecloudz
#V2YPQGJL
12 4 344
2019-09-16 08:09:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord