Q8Team

#P0LV0QVV

62 554

48 / 50

🌟Kuwait Branch 🌟Twitter:Q8Teamgg🌟Instagram:Q8Team.cr🌟No friend links🌟

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 554
Chiến Tích Cần Có 6 300
Clan Leader LatiNi I RedBul
Phạm vi chiến tích 5 226 – 6 762
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 046
Elder 22
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
RedBull
#P2GRVP0
13 6 762
2020-01-24 01:40:08
350
440
2
1
Co-leader
corvtte2™
#QCYVUL
13 6 696
2020-01-24 10:18:16
240
320
3
1
Elder
Lapis Lazuli
#9YJYVJ9GG
13 6 651
2020-01-24 10:45:00
180
430
4
1
Co-leader
༺༉༼ KaRaR ༽༉༻ 3
#28RYRGYL
13 6 606
2020-01-23 21:04:22
106
240
5
1
Elder
Smallville Jr
#QVVL2CG8
13 6 501
2020-01-24 11:26:46
120
320
6
9
Elder
BoRko™
#8VYRUQL8P
13 6 432
2020-01-24 07:16:52
386
320
7 Co-leader
Latini 4
#2UP20YY
13 6 416
2020-01-24 10:17:54
323
440
8 Elder
Papi l Donaldo
#P0JYV0JV
13 6 409
2020-01-24 10:44:29
84
40
9
1
Elder
iNyTher69
#9G9YVRQC
13 6 354
2020-01-24 10:32:01
140
192
10
5
Elder
レインボー鈴木
#29PU22LVU
13 6 351
2020-01-24 11:27:40
110
200
11
2
Co-leader
corvtte89
#89V22P29
13 6 342
2020-01-24 10:30:37
362
400
12
2
NOVA I YAHIR™
#2ULC0GYLG
13 6 323
2020-01-24 04:11:35
50
40
13
2
Co-leader
Star☆
#2RG0QJLL8
13 6 314
2020-01-24 08:39:38
1315
520
14
6
Co-leader
Bo-Redha™️
#8GQ8RY0GL
13 6 252
2020-01-24 11:35:18
200
320
15
2
Elder
SÓCRATES
#2GGLYYLLJ
13 6 244
2020-01-23 12:05:22
410
240
16
2
Elder
Useless King™
#2QCUP89L9
13 6 232
2020-01-24 10:55:48
611
440
17 Co-leader
Nova l easy®
#8LCJ2LRL2
12 6 196
2020-01-23 17:32:51
120
360
18
2
Co-leader
BatmanYoutube
#2QYJ2V09C
13 6 145
2020-01-24 04:24:19
231
219
19 Co-leader
Bu sana 7
#2CCQ2YPC
13 6 125
2020-01-12 15:23:58
0
0
20
5
Elder
THABISOSIBAHT
#8LRLRLPL
13 6 111
2020-01-24 11:35:33
101
360
21
2
Elder
Luis Gustavo
#8V8R8Y9P
13 6 083
2020-01-24 11:38:07
180
470
22
4
Co-leader
Witzy
#VPQ0LU
13 6 073
2020-01-24 03:11:16
298
360
23
1
Elder
Billie Eilish
#8G0JCC9QQ
13 6 059
2020-01-24 11:44:04
1746
520
24 Co-leader
Pamaj
#2U2R0P0C
13 6 053
2020-01-24 07:03:12
1086
520
25
2
Elder
Sam
#CR82RG00
13 6 031
2020-01-24 11:20:07
1281
470
26 トマトヘッド
#2V2RYQCV9
13 6 011
2020-01-24 11:35:28
0
0
27
1
Elder
carlos rayados
#2CRVYCQLL
13 5 997
2020-01-24 05:34:06
370
360
28
2
Elder
W̝A̝▫️CUERVO™
#82Q2P88UL
13 5 918
2020-01-24 02:14:50
400
345
29 Elder
~SharóN~
#28C8L20QJ
13 5 917
2020-01-23 21:21:18
810
360
30
2
Elder
Line
#CC9VUCLV
13 5 914
2020-01-24 11:35:49
460
360
31
10
Elder
ⓦⓐⓛⓘⓓ
#82PYLL9YR
13 5 902
2020-01-24 10:46:10
190
480
32
1
Co-leader
༺༉༼ KaRaR ༽༉༻
#P0C9QP8L
13 5 878
2020-01-24 10:50:30
400
360
33
7
Elder
Dondenace
#29CQ8YCL
13 5 863
2020-01-24 10:28:18
310
520
34
3
Co-leader
SAAD
#U98CURR9
13 5 861
2020-01-24 10:38:08
160
400
35
2
Elder
ぼここここ
#29CJ82YQJ
13 5 853
2020-01-24 10:52:47
88
510
36
1
Co-leader
<DosenÖffner>
#RLY2YCJ0
13 5 850
2020-01-24 07:03:30
100
360
37
1
Co-leader
m_hajiya
#9P0GVCLJ
13 5 845
2020-01-24 07:36:51
88
320
38
4
Elder
MathiasMendoza⚡
#UYUVJPLY
12 5 833
2020-01-23 01:32:25
0
120
39
1
Elder
Aku⭐
#2GJU0RRCU
13 5 804
2020-01-24 04:21:32
290
360
40
1
Co-leader
Nova I sencer✨
#8V82PYL2
13 5 800
2020-01-24 06:53:54
329
360
41
1
Maverick™
#90YU0R8LQ
13 5 774
2020-01-24 03:38:53
906
458
42
1
Co-leader
hardlevel
#2UJCG9JJR
13 5 725
2020-01-24 06:37:55
360
520
43
1
Co-leader
hussien_jamal
#PJYC9VLL
13 5 722
2020-01-24 10:23:53
750
512
44
2
Co-leader
ابومبارك78
#Y20VLRPV
13 5 716
2020-01-24 10:53:06
200
440
45
2
Leader
LatiNi I RedBul
#9GPGYJPU
13 5 707
2020-01-24 10:30:11
368
520
46
1
Co-leader
bozaid
#PG8QURQ0
13 5 671
2020-01-24 11:05:01
161
240
47
1
Elder
Ga'Houl
#2L0Y9GPUV
13 5 625
2020-01-24 00:50:38
88
320
48
1
Co-leader
RedBull 1
#Y2QVPU0JL
11 5 226
2020-01-24 01:19:26
70
480

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord