Eugene

#P0GG2LLC

17 018

11 / 50

amamos los calvos. solo jugadores fieles a LERMA y a PACHE

Nhận Vào Hội
Thành viên 11 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 17 018
Chiến Tích Cần Có 3 800
Clan Leader ruaspetaculss
Phạm vi chiến tích 1 683 – 4 041
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ruaspetaculss
#JQRV2LY8
10 4 041
2019-11-17 05:30:11
0
0
2 Đấu trường 12 koke
#GP2VRY9
10 3 837
2018-11-18 16:26:07
0
0
3 Đấu trường 11 Co-leader
XxJavixX
#20JG090Y
11 3 694
2018-06-30 19:01:00
0
0
4 Đấu trường 11 Attila King
#8L2GPYY98
12 3 680
2018-11-24 22:12:36
0
0
5 Đấu trường 11 PEte0WEST
#Q08LC9PJ
10 3 457
2018-04-25 06:14:35
0
0
6 Đấu trường 10 RuasPetaCus
#P990G02P
10 3 337
2018-08-19 11:31:21
0
0
7 Đấu trường 11 Co-leader
luman
#P8C8UCV8
10 3 331
2019-09-08 15:14:08
0
0
8 Đấu trường 10 Co-leader
MiniRúas
#PYYP9YYQ
9 3 322
2018-07-11 10:07:22
0
0
9 Đấu trường 9 Co-leader
ruaspetaculs
#2V29JY80P
9 2 761
2018-06-15 21:27:56
0
0
10 Đấu trường 6 Co-leader
Éldelbar
#9VUQG880R
6 1 743
2018-05-02 16:51:33
0
0
11 Đấu trường 6 elputoanton
#9GGLL0GL0
4 1 683
2018-06-26 23:52:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord