HiddenArmy

#P02Y9QGP

56 300

47 / 50

bun simț si respect față de ceilalți! E doar un joc, tratati-l ca atare! minim 100 wdw!🙄in rest, toate bune!🤔😏

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 300
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader OUTER_LIMITS
Phạm vi chiến tích 4 915 – 6 210
Thông tin hội
Vị trí Ru-ma-ni
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 760
Elder 18
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
destroyer92
#GU0Q0RJ
13 6 210
2019-09-18 19:07:45
390
200
2 Leader
OUTER_LIMITS
#8LRPL0QRJ
13 6 033
2019-09-18 21:49:58
120
160
3 Co-leader
I'm N0truto
#2Y8YLVYP8
13 5 963
2019-09-18 19:51:12
8
40
4
1
Co-leader
BoGdaN
#2RJJV8LJJ
13 5 936
2019-09-18 20:25:30
520
360
5 Co-leader
Ioana23
#208PV0GY0
13 5 894
2019-09-18 21:01:38
0
0
6
2
Co-leader
BaDBoY
#228PU20PP
13 5 872
2019-09-18 19:40:29
518
320
7
1
Elder
George1989
#R2C9UR20
13 5 779
2019-09-18 18:09:32
174
360
8
2
Co-leader
al3x
#8VRJVL808
13 5 680
2019-09-18 19:48:53
286
320
9
1
Co-leader
Black&White
#2L82P9G9G
13 5 655
2019-09-18 16:55:33
258
280
10
7
Elder
io
#9022CV9JC
13 5 646
2019-09-18 18:58:39
548
320
11
3
FLORiN
#8Q28RYPQ8
12 5 641
2019-09-18 19:13:57
134
240
12 Your daddy
#G0C8JYPY
13 5 640
2019-09-18 15:40:57
180
200
13
3
Co-leader
Lord_Fog
#2GQRLJ9JY
13 5 621
2019-09-18 18:45:47
326
280
14
7
1stALex
#89YC2CGRV
12 5 619
2019-09-18 20:26:12
166
280
15
4
Elder
Capone
#80C29RCL9
13 5 616
2019-09-18 19:22:24
558
280
16
3
Co-leader
OLX
#9RRUUCUR
13 5 615
2019-09-18 21:03:28
214
240
17
2
Elder
fb
#U0CP8QRU
13 5 610
2019-09-18 17:48:46
192
240
18
9
Co-leader
ThrustMaster
#LY2PYVY2
13 5 606
2019-09-18 21:33:24
468
320
19 Elder
nepotu
#8VV8UQ9RQ
12 5 602
2019-09-18 20:35:48
203
240
20
2
Elder
mitas
#28CJU82UC
13 5 584
2019-09-18 19:55:49
317
280
21
1
ady
#2UPLY8LGP
13 5 509
2019-09-18 14:23:57
292
240
22
2
Co-leader
bussu.
#2CG9VVQR2
13 5 470
2019-09-18 19:32:29
392
240
23 Co-leader
Alfa
#2GGPGLQR8
13 5 467
2019-09-18 19:36:43
382
240
24
2
Balutu
#UPUQ8UR0
12 5 466
2019-09-18 20:46:48
214
240
25
4
Elder
Vali Andrei
#28YYVYJQQ
13 5 464
2019-09-18 19:33:12
380
200
26
7
Elder
maryov
#2QGGGCJGR
13 5 458
2019-09-18 13:38:08
108
160
27
2
Elder
cumulus
#2ULLQ2VPQ
12 5 417
2019-09-18 18:58:05
126
360
28
2
Co-leader
AFL 安德魯
#LQRJCV2C
13 5 417
2019-09-18 19:54:05
220
320
29 SilentKiler
#RQP22L2G
13 5 408
2019-09-18 11:56:59
0
0
30
1
Elder
Alex Solescu
#8CP9028VQ
12 5 407
2019-09-18 17:14:00
234
320
31
3
Elder
WhY^NoT
#YLL2LYCR
12 5 392
2019-09-18 19:44:30
160
200
32
5
Elder
soda1978
#9Y9L8QRC
13 5 384
2019-09-18 20:07:20
436
360
33
2
Elder
vlăduț
#2C2J028GL
13 5 367
2019-09-18 14:29:40
154
200
34
2
Co-leader
CaTaLiN
#20VPJLQ8V
12 5 357
2019-09-18 21:49:53
158
170
35
1
Co-leader
victor
#888CYLP9L
12 5 347
2019-09-18 19:23:26
396
280
36
6
Elder
vlad
#VPYVCGY9
13 5 344
2019-09-18 19:48:08
292
240
37
2
Co-leader
ender
#PU0G0GQP
13 5 344
2019-09-18 19:17:57
230
280
38
4
Co-leader
AlinMEmo
#2L0GRLG2L
13 5 333
2019-09-18 20:52:03
76
160
39 Okapi
#92PCVRQQR
12 5 265
2019-09-18 17:45:30
0
40
40
3
Elder
Castel Dracula
#2VCG28Q20
13 5 241
2019-09-18 19:16:22
398
360
41
2
NiChY
#8QYUUQ8JC
12 5 229
2019-09-18 21:49:36
130
220
42
4
Elder
nrdx
#80QYP2298
12 5 206
2019-09-18 21:41:21
130
240
43
3
Elder
cLaud1u
#998UQU82
12 5 147
2019-09-18 17:05:15
28
120
44
3
Co-leader
Gr.i^zZleY^
#2Q0VP9R0Q
12 5 111
2019-09-18 19:39:43
128
240
45
3
Co-leader
BestSteaua
#98PVURYV
12 5 040
2019-09-18 20:19:03
128
240
46
3
Dițoiu2K18
#8U2PJVGYJ
12 5 009
2019-09-18 19:40:46
166
240
47
2
Ëđï Čłä§h Řøïąļ
#2UC2R2YLG
13 4 915
2019-09-18 05:43:13
60
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord