threepack

#P00J8JQ8

46 334

47 / 50

Bienvenue à tout le monde. Objectif : Rendre notre clan parmi les meilleurs 💪. on doit tous se respecter ici ! Les dons SVP !!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 334
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader superboyclash
Phạm vi chiến tích 3 140 – 5 135
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 297
Elder 17
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
farouk
#PGP8PJR0C
10 5 135
2019-09-15 21:19:55
306
330
2
1
Elder
madyoussa
#G8JLG9R
12 5 014
2019-09-14 10:13:16
107
80
3 Elder
mohamed
#2J992JYCU
11 4 967
2019-09-14 22:37:55
257
230
4 ♦el castro♦
#8YYQJYR0C
11 4 939
2019-09-14 20:43:58
74
40
5
2
Co-leader
rafik
#P8VQVLVCV
10 4 936
2019-09-15 21:42:02
67
210
6 Co-leader
Assou
#PPGR22GQ9
10 4 919
2019-09-15 21:03:18
46
310
7
2
Leader
superboyclash
#9VGV09QUQ
11 4 905
2019-09-15 19:18:09
315
304
8 juan
#2L2UQ8Q2U
11 4 896
2019-09-15 18:03:06
0
0
9
1
Elder
mouhib
#8JJYV2CYU
10 4 843
2019-09-15 13:08:39
152
240
10
1
menzlijunior
#80CGQ0CRC
11 4 808
2019-09-14 15:40:34
198
40
11
1
dalisd
#8CQYRYYJR
10 4 807
2019-09-15 20:18:19
10
0
12
1
touka
#9URQG8GUP
9 4 744
2019-09-15 12:44:07
40
0
13
2
kaloutcha
#9CJCJP90
10 4 723
2019-09-14 15:45:05
60
80
14 Elder
Rimka++
#9PLYU90C
10 4 716
2019-09-15 13:54:55
0
0
15 Elder
Revoon
#PP9CL20U8
10 4 656
2019-09-15 21:17:14
314
280
16 مرحبا:(
#YL0L2G02Q
9 4 655
2019-09-15 20:51:01
112
310
17 xavi
#299QCJUC0
11 4 639
2019-09-14 11:56:36
44
40
18 Co-leader
Skywalker
#Y28LYYLG2
10 4 598
2019-09-15 22:21:20
274
270
19 jamilarkteam*
#2VGL0P0QV
13 4 511
2019-09-07 20:41:04
0
0
20 mahjoub
#PLQ9VYJJV
9 4 506
2019-09-05 01:51:38
0
0
21 wael Ammar
#2YGV2QP8C
10 4 461
2019-09-13 11:35:32
32
40
22
1
Elder
Master_Exorcist
#20UCVV2R0
10 4 446
2019-09-15 20:20:16
0
0
23
1
Elder
yosri l'moj
#2Q8VP9JUU
10 4 389
2019-09-09 13:22:06
0
0
24 Elder
yosriayadi
#QUL0CRR8
10 4 358
2019-09-08 19:32:16
0
0
25 Anonyme
#8LQPP8V8Y
10 4 331
2019-09-09 12:58:59
30
40
26
2
AB10
#PQUU9QL9J
8 4 322
2019-09-15 18:17:14
308
207
27
1
Elder
Bady
#Y9L8G9GJJ
9 4 261
2019-09-15 17:31:44
494
112
28
1
Elder
Seifeddin
#2QR9J0P2G
12 4 260
2019-09-14 22:38:42
168
160
29 marou
#YJ9JJUGPQ
8 4 218
2019-09-15 22:00:10
20
234
30 Med.Y_Gh
#RQQ8PJ8J
11 4 165
2019-09-15 17:42:55
32
30
31 DangerouS
#8CRJYJJG2
10 4 148
2019-08-22 18:41:52
0
0
32 Elder
ashref
#2Q8LL9PY2
12 4 143
2019-08-25 17:24:30
0
0
33 Elder
Soo_0505
#8LC08U0U2
10 4 091
2019-09-15 09:20:55
0
0
34 Alaa En king
#2UV9PR99R
9 4 052
2019-08-21 10:45:15
0
0
35 Roma
#2LPCPUQ8U
11 4 047
2019-08-26 21:56:07
0
0
36 IRSOY KH
#8JU2R2R88
11 4 029
2019-09-15 10:11:44
56
120
37 SpykEes
#P9PUQG8LV
10 4 023
2019-08-01 01:56:06
0
0
38 yassine
#9YPJ89C90
11 4 018
2019-09-10 16:34:14
18
40
39 MasTRo
#2RRUGJPU
10 4 016
2019-07-17 13:27:37
0
0
40 Elder
omega
#J9U0YRL8
11 4 016
2019-07-13 00:16:09
0
0
41 ilyes
#P8RVQ8C
10 4 016
2019-07-27 21:44:44
0
0
42
2
Elder
tarek
#RC8R0C8G
9 4 015
2019-09-15 17:26:12
152
120
43
1
rafaa mh
#9JC8Y9LGL
9 4 002
2019-09-14 22:25:50
0
70
44
1
Đấu trường 12 Co-leader
jinx
#8VQQP0PR2
11 3 928
2019-07-31 10:36:41
0
0
45 Đấu trường 12 Co-leader
assasinisegg
#LJRVLG8
10 3 792
2019-09-12 20:57:06
28
0
46 Đấu trường 11 Elder
Simsany
#88UY9PQYR
11 3 524
2019-09-15 11:08:02
43
50
47 Đấu trường 10 Elder
UnTejQuiDaB
#2GLYG82J8
10 3 140
2019-09-15 19:45:19
492
260

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord